Zjistěte jak moc je vaše organizace atraktivní pro útočníky

Na těchto stránkách se nachází dotazník obsahující několik jednoduchých otázek, pomocí kterých zjistíte, jak moc je vaše organizace atraktivní pro útočníky.

Následující otázky slouží k posouzení celkové míry atraktivity vaší organizace z pohledu útočníka. Pro správné pochopení otázky si přečtěte i vysvětlení, které se pod každou otázkou nachází.

Otázka 1 - Jsou vámi poskytované služby dostupné pro klienty přes internet?

Pokud poskytuje nějaké své služby přes internet a provozujete web ať už on premise nebo v cloudu, odpovězte ano.

Otázka 2 - Provozujete systém spadající pod působnost zákona o kybernetické bezpečnosti?

Pokud provozujete kritickou informační infrastrukturu, významný informační systém či systém základních služeb, odpovězte ano.

Otázka 3 - Disponujete nějakým unikátním know-how?

Pokud disponujete nějakým unikátním know-how, chráněnou recepturu, inovativní technologii, jedinečným pracovním postupem, díky čemuž máte potenciál získat konkurenční výhodu na trhu, odpovězte ano.

Otázka 4 - Jste dodavatelem firmy s významným postavením na trhu?

Pokud jste dodavatelem firmy, která spadá pod působnost zákona o kybernetické bezpečnosti nebo disponuje zajímavým know-how, chráněnou recepturou, inovativní technologií, či unikátním pracovním postupem, díky čemuž má konkurenční výhodu na trhu, odpovězte ano.

Otázka 5 - Zaujímáte jednoznačné postoje k celospolečenskému dění?

Pokud vy nebo vaši zaměstnanci reprezentujete v médiích a je jedno, zda na svém webu či sociální síti, své názory a postoje k citlivým tématům, odpovězte ano. A to i v případě, že tento názor souzní s většinovým názorem ve společnosti.

Otázka 6 - Obsahují vaše systémy vystavené do internetu zranitelnosti, které jsou i po dobu několika týdnů neopatchované?

Případně pokud provozujete zastaralé systémy, které již dávno nejsou podporovány, tak také odpovězte ano.

Po kliknutí na tlačítko Vyhodnotit dojde nejprve ke kontrole úplnosti formuláře a v případě, že budou zodpovězeny všechny otázky, tak se vám na další stránce zobrazí, jak moc jste atraktivní pro útočníky, jakým hrozbám a následkům jste vystaveni. A to vše bez nutnosti zadávat e-mail.