Za vším hledej šifru

Naše externí spolupracovnice Michaela Malá zareagovala na výzvu Britské knihovny a pokusila se rozluštit kód vyrytý na meči pocházejícího ze 13. století, a zdá se, že uspěla.

Nedávno mě zaujal na internetu článek nazvaný „Záhadu středověkého meče řeší milovníci šifer z celého světa“. Pokusím se o krátké shrnutí informací obsažených v tomto článku. Téměř metr dlouhý a 1,2 kg važící meč ze 13. století byl nalezen v roce 1825 v řece Witham v britském hrabství Lincolnshire. Na jeho čepeli je vyryto 18 písmen: NDXOXCHWD(R)GHDXORVI, jejichž smysl se zatím nepodařilo nikomu rozluštit.

Dle odborníků byl meč vyroben v Německu, mohlo by se proto jednat o text napsaný středověkou němčinou, někteří se domnívají, že byla použita středověká velština nebo se jedná o první písmena z nějaké básně či úplný nesmysl, který stvořil nějaký nevzdělaný řemeslník. Článek byl doplněný poměrně kvalitní fotografií meče, takže mi to nedalo, abych se o rozluštění záhady rovněž nepokusila.

Nejprve jsem provedla vlastní přepis textu dle fotografie: NDXOXGHWDNGHDXORVI. Po srovnání s textem, který byl předložen veřejnosti, jsem našla ve svém textu několik změn, např. v mém textu se objevila dvě G, místo prvního R jsem četla N, dále mě zaujala i dvakrát opakující se posloupnost písmen DX a GH. Vzhledem ke skutečnosti, že středověk se „vyžíval“ v používání zkratek, začala jsem uvažovat tímto směrem.

Meč navíc jistě nepatřil prostému člověku, pravděpodobně se jednalo i o člověka do jisté míry vzdělaného. Poslední čtyři písmena ORVI mně připadala, že patří k sobě a že označují nějaké jméno, název. Pokud by se jednalo o jméno člověka, pak DX by mohl být jeho titul, oslovení. Přidáním „u“ mezi DX nám vyjde latinské slovo DUX, což znamená vůdce, vévoda, kníže… Jedná se o slovo obecně známé, pro které bylo v dané době nepochybně možné použít zkratku.

Konec textu bychom mohli číst jako DUX ORVI, tzn. vévoda Orvi. Písmena DX máme ale i v první části textu. Opět tedy vložíme „u“, dostaneme opět slovo DUX. Následují písmena OX, která považuji za jméno, takže čtu DUX OX, tzn. vévoda Ox. První písmeno N bude opět zkratkou, proč ne pro slovo NOS, tzn. my. Takže máme část textu My vévoda Ox…..vévoda Orvi. V této fázi jsem si začala být jistá, že alespoň část textu je latinsky a používá zkratky.

Vzhledem ke skutečnosti, že mé znalosti latiny mi neposkytovaly jakýkoliv nápad, jak si vysvětlit posloupnost písmen GHW a GH, soustředila jsem se na střed textu a písmena DN. Doplněním „o“ jsem získala slovo DONO. Donare znamená latinsky darovat, dono pak daruji. Tím se nám vytvořila už docela pěkná smysluplná věta My vévoda Ox daruji vévodovi Orvimu (předpokládám, že jméno bylo ve tvaru Orvis, po použití latinského skloňování Orvi).

V poslední fázi jsem řešila písmena GHW a GH. Pokud mi není známo v latině slovo, které by vzniklo použitím těchto tří, popř. dvou písmen, nebo slovní uskupení, které by šlo těmito písmeny zkrátit, pravděpodobně se mohlo jednat o jiný jazyk a zkratku v tomto jazyku poměrně obvyklou nebo jednoznačně určitelnou.

Budeme předpokládat, že se jednalo o angličtinu a že ten, kdo daroval meč někomu jinému byl bojovník. Pak písmena GHW by mohla být zkratkami třech slov GREAT HUMAN WARRIOR a písmena GH slov GREAT HUMAN. Celá věta zní: NOS DUX OX GREAT HUMAN WARRIOR DONO GREAT HUMAN DUX ORVI). Nápis na meči by volně přeloženo znamenal: My vévoda Ox velký lidský válečník darujeme velkému lidskému vévodovi Orvimu.

Možná, že moje úvahy nejsou správné a bude nakonec nalezeno jiné vysvětlení celého nápisu. V každém případě se jedná o výbornou propagační akci Britské knihovny, aby přitáhla co nejvíce pozornosti k probíhající výstavě.

Z mého hlediska je pouze zarážející, jaké komentáře celý článek provázely a jak moc v dnešní době hledáme za vším kódy a šifry. Měl bojovník 13. století čas rýt do meče nějaký kód, šifru, popř. báseň? Pokusme se někdy nad vším zamyslet trošku více racionálně.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:

  1. JH

    Originální článek, díky :)


K článku “Za vším hledej šifru” se zde nachází 1 komentář.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: