Výzkum skutečné úrovně kybernetické bezpečnosti v ČR – vyhodnocení

Na této stránce se nachází vyhodnocení části dotazníku, který se nachází zde. Bez zodpovězení všech otázek není možné provést jejich vyhodnocení.

konzultace