Vývojové-testovací-produkční prostředí a rizika

Tento článek přináší odpověď na otázku, jak zajistit bezpečnost dat ve vývojovém, testovacím a produkčním prostředí a úspěšně zvládat rizika, která jsou s provozem těchto prostředí spojena.

Je třeba si uvědomit, že každý SW prochází zpravidla během svého vývoje několika různými prostředími. Běžně se jedná o vývojové, testovací a produkční prostředí. Vzhledem k tomu, že testovací prostředí se může ve velkých společnostech dále dělit na integrační a akceptační, jsme postaveni před poměrně nelehký úkol: zajistit zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informačních aktiv během celého životního cyklu vývoje softwaru a to ve všech těchto čtyřech prostředích. Podívejme se nyní společně na největší rizika, kterým musíme čelit.

Riziko: narušení důvěrnosti

Hrozba: Únik důvěrných dat z vývojového a testovacího prostředí. Je zajímavé, že zatímco data v produkčním prostředí bývají velice často chráněna a společnosti vydávají nemalé prostředky na jejich ochranu, tak ve vývojovém a testovacím prostředí tomu tak není. Podle průzkumu, který provedla společnosti Compuware a organizace Ponemon Institute, používá většina společností při vývoji a testování aplikací skutečná data.

Opatření: Ve vývojovém a testovacím prostředím nepracovat s reálnými daty. Pokud je to možné, mělo by se provést jejich zneplatnění, např. formou kódování, scrambling, apod. V opačném případě musí být před přenesením skutečných dat do vývojového nebo testovacího prostředí zajištěn souhlas vlastníka. Vlastník by měl být s rizikem úniku důvěrných dat prokazatelně seznámen, toto riziko akceptovat a s testováním nad reálnými daty souhlasit. Podepisování nejrůznějších NDA je sice možné, ale v praxi vás to stejně před únikem důvěrných dat neochrání.

Riziko: narušení integrity

Hrozba: Neupravený konfigurační soubor může způsobit, že server z vývojového nebo testovacího prostředí bude komunikovat přímo se serverem z produkčního prostředí. Může se tak snadno stát, že např. požadavek na smazání vybraných záznamů se místo na DB serveru v testovacím prostředí provede na DB serveru v produkčním prostředí. Pokud se na tuto skutečnost nepřijde včas, může to mít pro společnost zcela katastrofální následky.

Opatření: Jako vhodné řešení se jeví oddělit od sebe vývojové, testovací a produkční prostředí a to tak, aby servery z jednoho prostředí nemohly komunikovat se servery z druhého prostředí.

Hrozba: Osoba s přístupem do produkčního i testovacího prostředí může provést úmyslný nebo úmyslný a z pohledu společnosti nežádoucí zásah do SW vybavení a dat

Opatření: Vývojářský tým by měl mít přístup pouze do vývojového a integračního prostředí, neboť nemá dělat nic jiného než unitní a integrační testy. Testovací tým by měl mít přístup zase jen do akceptačního prostředí.

Hrozba: Osoba s přístupem do více prostředí si může splést prostředí v jakém pracuje a provést nežádoucí změnu v SW vybavení a datech.

Opatření: Pokud chce společnost toto riziko co nejvíce eliminovat, je asi nejlepším řešením zablokovat uživateli po dobu testování přístup do konkrétní aplikace v produkčním prostředí a po skončení testů mu ho zase odblokovat. Vzhledem k tomu, že se každé testování velice pečlivě plánuje (předpokládám, že váš Plán testování obsahuje všechny náležitosti), tak kdo a kdy bude testovat je v dostatečném časovém předstihu známo a tak by pro vás neměl být problém účet testera do aplikace v produkčním prostředí zablokovat. Je na test managerovi, aby si ověřil a zajistil, že přístupy testerů do aplikace v testovacím prostředí jim budou aktivovány až poté, co jim bude zablokován přístup do aplikace v produkčním prostředí. Výhodou tohoto řešení je, že pracovník se nemusí nikam stěhovat a může testování provádět ze svého pracoviště. Tímto způsobem lze výrazně ušetřit, neboť není nutné budovat speciální pracoviště a vybavovat ho dalšími počítači, které by byly navíc mimo testování nevyužity.

Opatření: Přístup do testovacího prostředí umožnit jen z počítačů, které budou umístěny v chráněných a oddělených prostorách společnosti. Na takové pracoviště se bude muset pracovník před započetím testu dostavit. V praxi se bohužel ukazuje, že ani přesun pracovníka na jiný počítač není dostatečnou zárukou. Je možné si to vysvětlit tím, že většina kancelářských prostor vypadá úplně stejně, takže za chvíli pracovník už ani neví, kde že to vlastně sedí.

Opatření: Jednotlivá prostředí od sebe odlišit např. odlišnou barvou okna, změnou promptu, titulku okna, jiným pozadím pracovní plochy apod.. Bohužel, stejně jako v předchozím případě i zde se ukazuje, že toto opatření v praxi selhává, protože v okamžiku, kdy mají testeři současný přístup do více prostředí a mezi jednotlivými prostředími se přepínají, vždy se najde někdo, kdo se splete. Toto opatření lze nasadit snad jen jako doplněk k předchozím opatřením, samo o sobě riziko moc nesnižuje.

Riziko: narušení dostupnosti

Hrozba: Nežádoucí síťová komunikace iniciována servery z vývojového nebo testovacího prostředí může vést až k zahlcení produkčních serverů a síťové infrastruktury.

Opatření: Jako vhodné řešení se jeví oddělit od sebe vývojové, testovací a produkční prostředí. To lze provést např. za použití firewallů a nastavení příslušných pravidel spočívající v povolení komunikaci pouze pro konkrétní IP adresu, protokol a port.

Závěr: Je zajímavé, že ač společností investují nemalé prostředky do vybudování jednotlivých prostředí, tak jejich zabezpečení spočívající v implementaci vhodných opatření věnují minimální nebo vůbec žádnou pozornost. A jak výše uvedená rizika zvládáte vy ve vaší společnosti?

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky: , , , ,


K článku “Vývojové-testovací-produkční prostředí a rizika” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: