V čem spočívá princip 5S a jak jej úspěšně zavést

Princip 5S v reálnej praxi aneb inženýrskej nám tady přišel zavádět novoty.

Princip 5S by se měl stát nedílnou součástí hodnototvorného řetězce a podstatnou měrou přispět ke zlepšení kvality, zvýšení efektivity práce, snížení nákladů a množství pracovních úrazů.

A nehledejte v tom nic složitého a nesnažte se slovíčkařit, protože ono je to vlastně vcelku velice jednoduché (v závorce uvádím japonský, anglický i český ekvivalent pro dané S):

  1. každý řemeslník ví, že musí mít u sebe ten správnej vercajk, protože jinak bude tahat zbytečně těžkou brašnu a rovněž i na dílně bude déle hledat potřebné věci. Je třeba provést debordelizaci a vyházet nepotřebné krámy (seiri, sort, separovat);
  2. a čím méně ho bude mít, tím bude pro něj i snazší ho dávat na stejné místo, kde ho i hned najde, až jej bude potřebovat. Správné umístění pak vychází ze znalosti pracovních postupů a pozorování daných pracovníků při práci (seiton, set in order, systematizovat);
  3. a aby mu ten vercajk dlouho sloužil, tak se o něj musí i řádně starat, očistit jej, umýt, namazat, zkontrolovat, případně i seřídit. Zde je třeba respektovat životnost uváděnou výrobcem a další doporučení ohledně správné údržby a kontroly (seiso, shine, spravovat);
  4. měla by být sepsána a vyvěšena základní pravidla, zdokumentovány jednotlivé pracovní postupy a kompletní seznam nástrojů, a ten by se měl udržovat aktuální. Rovněž mohu doporučit používat vercajk od stejného výrobce, protože pak jsou nižší náklady na provoz, dá se to snadněji opravit, zapůjčit a všichni s tím budou umět pracovat (seiketsu, standardize, standardizovat);
  5. no a konečně je vhodné ba dokonce nutné dodržování těchto pravidel kontrolovat, vynucovat, a vést lidi k tomu, aby se jimi řídili, chápali jejich přínos a pomáhali i stávající systém vylepšovat (shituske, sustain, setrvat).

Tohle ví všichni poctiví řemeslníci, a řídí se i podle toho, jen mnohdy jaksi netuší, že tomu kdesi v dálném Japonsku začali vznešeně říkat 5S, a že s tím pak přijde nějakej inženýrskej, co v životě nevzal do ruky lopatu a bude je ještě poučovat, jak mají dělat svoji práci.

Takže nemachrujte, neučte orly létat, a snažte se hovořit jazykem svého klienta. Pak to 5S možná zavedete. Možná, protože ono chce i trochu rozumět tomu, co se v daném podniku či oboru dělá a i jak se to má dělat správně, a jak moc se teorie liší od praxe.

Především je nutné hodně mluvit se samotnými lidmi, kterých se to týká, stejně jako když si stanovujete SMART cíle. A musíte občas počítat i s trochu obhroublejší mluvou. Takhle pak vypadá implementace 5S v reálné praxi, když promlouvá laskavý a osvícený šéf ke svým lidem:

  1. Ty vole mladej, proč tohle sebou taháš, to nebudeš v životě potřebovat.
  2. Kams to zase dal ty pako, už sem ti snad stokrát říkal, že to máš dávat sem.
  3. Si snad ze mě děláte prdel, vono tam chčije a vy jste ten vercajk normálně nechali venku.
  4. Cos to koupil za aušus, když se to posere, tak to nikdo neopraví, ten nástavec tam vůbec nepasuje a chlapi s tím nebudou umět robit.
  5. Jdi do pyče, sem ti řekl, jak to máš dělat a máš to tady i napsaný.

Nemusí se vám to líbit, ale takhle to funguje a jistě jste poznali i jednotlivá S. Takže znovu opakuji, je potřeba rozumět dané práci i danému týmu, který danou práci vykonává a snažit se jim vysvětlit, jak jim konkrétně tyto změny pomohou, ne jak pomohou majiteli firmy tím, že mu sníží náklady. V opačném případě pak uslyšíte spíš něco jako: „Cos to říkal mladej, jakých 5S? Já ti taků jebnu, že nebudeš vědět čí si.“

Přeji vám hodně štěstí při zavádění 5S.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.


K článku “V čem spočívá princip 5S a jak jej úspěšně zavést” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: