Usability test

Usability test, nebo chcete-li testování použitelnosti, patří do kategorie testů typu black box. Bohužel jen málokdo jej umí zrealizovat.

Stále se najde dost firem a manažerů, kteří jsou přesvědčeni, že provádět usability testy je naprostá ztráta času a vyhozené peníze, protože nikoliv uživatel, ale oni a jejich vývojový tým nejlépe ví, jak má uživatelské rozhraní vypadat.

V tomto příspěvku nebudu psát o tom, že i usability test musíte naplánovat, připravit, provést a vyhodnotit, to už byste měli vědět. Zaměřím se spíš na to, co je pro usability test charakteristické. Usability test obecně by se měl zaměřit především na to, jak snadné je produkt zprovoznit a používat. Je zřejmé, že když budete testovat webovou aplikaci, tak nemůže být o nějaké instalaci nebo konfiguraci řeč. Nezapomínejte ale, že produktem může být jakýkoliv HW a SW, a tam pak má smysl testovat i to, zda uživatel dokáže daný produkt vůbec zprovoznit. To znamená nainstalovat, zkonfigurovat a případně ho i aktualizovat, pokud produkt tuto možnost nabízí. Dost často se v případě hodnocení použitelnosti uvádí následující kritéria:

  • snadnost – jak rychle se uživatel naučí daný produkt používat;
  • efektivita – jak rychle dokáže s daným produktem poté, co se ho naučil používat, splnit zadané úkoly;
  • přesnost – kolik chyb uživatel udělá, jak jsou závažné, a zda má možnost je napravit
  • zapamatovatelnost – jak rychle si dokáže způsob ovládání vybavit, když produkt dlouho nepoužíval;
  • spokojenost – zda uživatel s produktem spokojen, líbí se mu a bude ho rád používat.

Všechna výše uvedená kritéria mají svůj význam, a kromě posledního se dají i snadno změřit. Bohužel, zrovna to poslední kritérium je to, co nás obvykle nejvíce zajímá.

Co chcete zjistit?

Hned na úvod byste si měli stanovit, co od nové verze produktu očekáváte? Má vám pomoci udržet stávající zákazníky? Přetáhnout zákazníky konkurence? Získat úplně nové zákazníky?  Jak se bude nová verze produktu líbit stávajícím klientům, anebo jak se s ní bude pracovat klientovi, který ji uvidí poprvé v životě, a který používá konkurenční produkt, ba dokonce který žádný podobný produkt doposud nepoužívá? Vidíte, hned zde máme tři kategorie uživatelů a od uživatele každé kategorie můžete očekávat naprosto rozdílné reakce.

Výběr vhodných respondentů

Vybrat vhodné testery je pro správné provedení usability testů naprosto klíčové. Je třeba si uvědomit, že osoby různého věku, pohlaví a vzdělání budou disponovat rozdílnými zkušenostmi a k řešení zadané úlohy budou přistupovat jinak. Vzhledem k tomu, že provedení usability testů je poměrně finančně a časově náročné, je vhodné vyzvat k testování typické zástupce daných skupin uživatelů.

Výběr vhodného prostředí

V materiálech, které se věnují usability testům se obvykle dočtete, že byste měli testerům vytvořit příjemné prostředí, aby se cítili během testování dobře. Toto doporučení je zavádějící. Měli byste usilovat o vytvoření takového prostředí, v jakém se bude váš produkt opravdu používat. To znamená, že pokud se předpokládá využití vašeho produktu např. v rušném prostředí nebo v přírodě, je nesmysl provádět testování v místnosti.

Sestavení úlohy

Hlavní pravidlo zní, že úloha by neměla testera v žádném případě navádět k řešení. Na řešení by měl přijít sám. Zde nevytváříme detailní testovací případy a scénáře, jako tomu je u ostatních testů, kde je to naopak nutnost. Pokud testujeme např. e-shop, tak úloha může znít velice jednoduše. Např.: „Představte s, že jedete se svou 4členou rodinou na dovolenou k vodě a chcete si koupit nafukovací člun, do kterého byste se všichni vešli. Použijte k tomu e-shop, který se nachází na adrese…“ A to je vše přátelé, nic víc není třeba uvádět.

Průběh testování

Vlastní usability test spočívá v tom, že sledujeme testera, jak požadovanou úlohu řeší. Zaznamenáváme nejen to, na co uživatel v aplikaci kliká a jak rychle se dostává k cíli, ale především jeho chování a emoce. Za tímto účelem se používají kamery s mikrofony a jednosměrné zrcadlo, aby bylo možné celé uživatelovo sezení nahrát a zpětně vyhodnotit. Tester též může být vyzván, aby přemýšlel nahlas, komentoval, co dělá, co se mu líbí a co se mu naopak nelíbí, že byl překvapen, že se stalo něco úplně jiného, než očekával, že aplikace je nepřehledná, že hledá jak změnit adresu příjemce a nemůže to najít, že se mu nelíbí design, co by udělal jinak apod. Netřeba snad dodávat, že v takovém případě by již neměl být testování přítomen další tester, aby se vzájemně neovlivňovali.

Poznámka: Je nesmysl používat k usability testům vlastní zaměstnance. Jsou sice možná zainteresování na zisku, takže by mělo být v jejich zájmu, aby produkt byl co nejlepší, ale mnozí z nich se také na vývoji produktu podíleli, velice dobře ho znají, mají k němu osobní vztah a vědí naprosto přesně, jak nejrychleji danou úlohu vyřešit. Od nich nemůžete očekávat upřímnou zpětnou vazbu.

Závěr: Dost často se uvádí, že usability testy jsou finančně velice náročné, a že není možné do usability testů zapojit větší počet testerů. Je to možné, a nemusí to být ani moc drahé. Musíte však počítat s tím, že nikdo nic zadarmo testovat nebude. Testovat lze i přes internet, můžete oslovit testery, které mají web kameru s mikrofonem a požádat je, aby ji během testu aktivovali, a pak už je celkem jedno, zda tester sedí u sebe doma nebo na vašem pracovišti. Množství testerů je pak čistě dáno vaší schopností analyzovat došlé nahrávky a logy ze serveru a výší finančních prostředků, které jste na toto testování ochotni vyčlenit.

A co vy, provádíte usability testy?

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Usability test” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: