Typy testů

Cílem tohoto článku je stručně charakterizovat základní typy testů během životního cyklu vývoje SW.

Způsoby testování byly popsány již v samostatných článcích white box test, black box test a grey box test. Vzhledem k tomu, že vývoj SW zpravidla probíhá v několika fázích, je zřejmé, že v jednotlivých fázích budeme provádět rozdílné typy testů. Jednotlivé testy můžeme rozdělit např. podle V-modelu asi takto:

1.) Unitní testy

Každý vývojář by si měl svou práci vždy sám otestovat. V rámci testování by se měl zaměřit i na to, jestli používá vhodné algoritmy, návrhové vzory, datové typy atd.

2.) Integrační testy

Cílem těchto testů je zjistit, zda spolu jednotlivé moduly spolupracují tak, jak mají.

Regression test
Ověření, zda se v důsledku změny neobjevila chyba tam, kde to předtím již bylo v pořádku.

Incremental Integration Test
Provádí se v okamžiku, kdy je ke stávajícím již otestovaným modulům přidán další.

Smoke test
Test, zda je systém připraven na hloubkový systémový test, aniž by spadnul. To je důležité, protože kdybychom tento test přeskočili, mohlo by se stát, že by v hloubkovém systémovém testu došlo k pádu a v testování by se nemohlo pokračovat.

3.) Systémové testy

Cílem těchto testů je ověřit, že produkt splňuje všechny požadavky.

Recovery test
Účelem je otestovat, jak rychle a zda vůbec se produkt vzpamatuje po pádu systému, HW chybě, výpadku proudu atd. Tento požadavek by měl být uveden v SRS dokumentu v sekci nefunkčních požadavků.

Security test
Odhalují, jak a zda vůbec se systém chrání před neautorizovaným přístupem, jak jsou ukládána hesla, jak je řízen přístup, jak je implementována integritní ochrana. Slouží k nalezení nežádoucího kódu, bezpečnostních chyb, zranitelností.

Stress test
Cílem je ověřit, zda při velké zátěži, která může být vygenerována automaticky např. provedením velkého počtu složitých dotazů, a nedostatku zdrojů, nedojde k chybě, která by se za normálního provozu neobjevila.

Performance test
Při tomto testu systém odolává velkému počtu různých požadavků a sleduje se, jaká je jeho odezva, resp. jak je ovlivněn výkon aplikace, např. jak rychle je aplikace schopna na jednotlivé typy požadavků odpovídat. Tím lze vysledovat, které části systému je třeba věnovat větší pozornost a provést v ní příslušné optimalizace (Může to být refaktorizace kódu, ale stejně tak i prosté vytvoření indexů nad tabulkou databáze.)

Installation test
Testuje se, jak probíhá instalace a odinstalce produktu na dané platformě.

4.) Akceptační testy

Alpha test
Tyto testy ve vývojovém prostředí provádí někdo jiný než vývojový tým, ten to jen sleduje a poskytuje podporu.

Beta test
Tyto testy probíhají v prostředí zákazníka a chyby jsou reportovány vývojářům dohodnutou cestou pomocí připravených formulářů.

Acceptance test
Provádí zákazník ve svém testovacím prostředí a ověřuje, zda produkt je v souladu s požadavky ve specifikaci a zda se v jeho prostředí chová tak, jak má.

Long Term Test
Tyto testy slouží k odhalení chyb, které se zpravidla vyskytnou až po delší době používání aplikace.

Poznámka: Uvedené rozdělení není jediné možné a ani se nesnaží být vyčerpávající.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Typy testů” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: