Tradiční způsoby řízení zabíjí veškerou kreativitu

managementTradiční způsob řízení neumožňuje firmě nabídnut zákazníkovi takový produkt nebo službu, kterou poptává a nabídnout mu ji dostatečně rychle.

Vyhrávat proto budou spíše ty firmy, které zavedou takový způsob řízení, který jim umožní dostatečně pružně reagovat na potřeby a problémy svých zákazníků, a dodají jim nový produkt, byť třeba i s méně novými funkcemi, ale rychleji.

Problém většiny firem je, že její rigidní hierarchická struktura a způsob řízení inovace neumožňuje a nepodporuje. A i když někdo ve firmě přijde s nápadem, řešením nebo dokonce novým produktem či službu, tak cesta od myšlenky, přes návrh, vývoj a uvolnění nové verze je prostě příliš dlouhá.

Firma proto musí, pokud chce obstát a udržet si svou tržní pozici, změnit svůj způsob řízení. Problém je, že pro management je většinou velice obtížné opustit tradiční způsob řízení, který se mu v minulosti osvědčil a nahradit jej za radikální (radical management), který jako jediný umožňuje vytvořit takovou organizační strukturu a kulturu, která dokáže přicházet s neustálými inovacemi.

Management si však musí uvědomit, že v okamžiku, kdy většinu těžké práce vykonávají stroje a lidská práce je stále častěji založena na znalostech a řešení nových netriviálních a neopakujících se problémů, o kterých musí zaměstnanci přemýšlet, tak tradiční způsob řízení selhává, anebo už není minimálně tak účinný jako dříve.

Kromě toho již zaměstnanci ve vyspělých ekonomikách nechtějí jen plnit zadané úkoly spočívající ve vykonávání jednoduché opakující se manuální činnosti podle předem určeného postupu, při kterém by nemuseli moc přemýšlet, ale chtějí se podílet na rozhodování a řízení.

Jednoduše již není možné dále rozdělovat lidi ve firmě na ty, co ví a řídí (manažery) a na ty co jen poslouchají příkazy a konají (pracovníky). Tento přístup totiž spolehlivě zabije veškerou kreativitu, takže ti nejschopnější, kteří by jinak dokázali realizovat tolik potřebné inovace, odcházejí.

Firmám, které nejsou schopny se vzdát tradičního způsobu řízení, scházejí inovační lídři a angažovaní zaměstnanci. A bez nich jim nezbývá nic jiného, než jít cestou snižování nákladů, což je jen oddálení konce. Je zřejmé, že je třeba začít s inovací samotného managementu.

Problém je, že se změnou řízení a zahájení transformačního procesu je zpravidla spojen i dočasný pokles zisku, který je pro vlastníka nepřijatelný. A vede ho k závěru, že se nový způsob řízení neosvědčil a je třeba se vrátit zpět k tradičnímu.

Příčin neúspěchu však může být více, např. vlastník nutnost změny nepochopil, není o ní skutečně přesvědčen, management nepostupoval dostatečně důrazně, na proces transformace bylo vyčleněno příliš málo času, potřebné změny nebyly realizovány v plném rozsahu, nebyly dotaženy do konce anebo proběhly jen v části firmy.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Tradiční způsoby řízení zabíjí veškerou kreativitu” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: