Testovací log

V tomto krátkém příspěvku se dozvíte, k čemu slouží Testovací log a jaké informace by měl obsahovat.

Testovací log poskytuje informace o průběhu jednotlivých testů. Testovací log by měl mít jedinečný název, aby nedošlo k záměně s logem z jiných testů, z jiného časového období nebo od jiného testera. Testovací log by měl obsahovat tyto informace:

  • jednoznačný identifikátor skriptu, který byl spuštěn,
  • jednoznačný identifikátor osoby, která skript spustila,
  • jednoznačný identifikátor testovacího případu,
  • čas zahájení, ukončení a délky trvání jednotlivých testovacích případů,
  • jaká byla zadaná vstupní hodnota,
  • jaká byla výstupní hodnota.

Všimněte si, že nikde neuvádím, jakým způsobem testovací log vzniká, neboť testovací log může být vytvářen buď přímo testovacím skriptem nebo samotným testerem, který ručně zaznamenává provedení jednotlivých kroků podle testovacího scénáře.

Poznámka: Ideální testovací log by měl obsahovat i informace o aktuálním stavu systému, tzn. jaké bylo zatížení CPU, využití paměti a množství I/O operací v průběhu jednotlivých testovacích případů. Vzhledem k tomu, že ne každý nástroj toto umožňuje, je možné využít vlastních prostředků operačního systému a produktů třetích stran a po dobu testování tyto parametry auditovat. Po skončení testů potom můžeme vyhodnotit, jak jednotlivé testy zatěžují systém.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Testovací log” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: