Test status report

Co je to test status report? Jednoduše řečeno, jedná se o zprávu o výsledcích testování, kterou zpravidla Test manager předkládá vlastníkovi.

Stejně jako všechny ostatní dokumenty, které v rámci testování vzniknou, i tento dokument by měl obsahovat jednoznačný identifikátor. Vzhledem k tomu, že ne vždy se povede plán testování dodržet, mělo by se ve výsledné zprávě objevit, co přesně se testovalo a kdo, kdy, kde a jak testování prováděl. Jedině tak je možné splnit podmínku opakovatelnosti a měřitelnosti.

Podmínka opakovatelnosti a měřitelnosti testů znamená, že jestliže bude test nad stejnými daty proveden znovu a podle stejných testovacích scénářů a za použití stejných testovacích skriptů, měli bychom dosáhnout velice podobných výsledků. Záměrně nepíši stejných, protože k jisté odchylce u určitých typů testů může dojít a nelze tuto skutečnost považovat za chybu. V test status reportu by měl být uveden odkaz na:

Pokud testovaný SW vykazoval nějaké odlišnosti od specifikace, mělo by se to v reportu objevit. V reportu by měly být též uvedeny odchylky od testovacího plánu, scénářů a skriptů. Stejně tak, pokud nějaké vlastnosti nebyly testovány, měl by být uveden důvod. Co je vůbec nejdůležitější a co každého zajímá asi ze všeho nejvíc, je počet a typ:

  • odhalených defektů,
  • opravených defektů a
  • neopravených defektů.

Po seznámení se s výsledky testování je na vlastníkovi, aby rozhodl o dalším postupu, např. zda je možné aplikaci nasadit do produkčního prostředí nebo ne. Ostatně toto rozhodnutí by měl vždy učinit vlastník, neboť on nese odpovědnost.

[ssba]

Štítky:


K článku “Test status report” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: