Test status report

Co je to test status report? Jednoduše řečeno, jedná se o zprávu o výsledcích testování, kterou zpravidla Test manager předkládá vlastníkovi.

Stejně jako všechny ostatní dokumenty, které v rámci testování vzniknou, i tento dokument by měl obsahovat jednoznačný identifikátor. Vzhledem k tomu, že ne vždy se povede plán testování dodržet, mělo by se ve výsledné zprávě objevit, co přesně se testovalo a kdo, kdy, kde a jak testování prováděl. Jedině tak je možné splnit podmínku opakovatelnosti a měřitelnosti.

Podmínka opakovatelnosti a měřitelnosti testů znamená, že jestliže bude test nad stejnými daty proveden znovu a podle stejných testovacích scénářů a za použití stejných testovacích skriptů, měli bychom dosáhnout velice podobných výsledků. Záměrně nepíši stejných, protože k jisté odchylce u určitých typů testů může dojít a nelze tuto skutečnost považovat za chybu. V test status reportu by měl být uveden odkaz na:

Pokud testovaný SW vykazoval nějaké odlišnosti od specifikace, mělo by se to v reportu objevit. V reportu by měly být též uvedeny odchylky od testovacího plánu, scénářů a skriptů. Stejně tak, pokud nějaké vlastnosti nebyly testovány, měl by být uveden důvod. Co je vůbec nejdůležitější a co každého zajímá asi ze všeho nejvíc, je počet a typ:

  • odhalených defektů,
  • opravených defektů a
  • neopravených defektů.

Po seznámení se s výsledky testování je na vlastníkovi, aby rozhodl o dalším postupu, např. zda je možné aplikaci nasadit do produkčního prostředí nebo ne. Ostatně toto rozhodnutí by měl vždy učinit vlastník, neboť on nese odpovědnost.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Test status report” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: