Je lepší myšlenková mapa nebo víceúrovňový seznam?

Jsou myšlenkové mapy (mind maps) k něčemu nebo je to jen jiný způsob zobrazení víceúrovňového seznamu?

Jsou často srozumitelné a užitečné jen pro toho, kdo je vytvořil. Ten, kdo je nevytvořil, se v nich obtížně orientuje a použité barvy, různě dlouhé čáry a umístění jednotlivých větví mu nemusí dávat žádný smysl. Mind maps jsou vysoce individuální záležitost, obzvlášť jsou-li kresleny rukou na papír a odráží uvažování a myšlenkové pochody osoby, která je vytváří.

Štítky:
celý článek