Uspat, hibernovat nebo nechat běžet, tož otázka

power-offOproti klasickému vypnutí mají tyto režimy tu výhodu, že po probuzení počítače můžete pokračovat v práci přesně tam, kde jste skončili, ovšem jsou zde jisté rozdíly.

Ať už přepnete své zařízení do jakéhokoliv režimu, tak rozhodně snížíte své náklady na el. energii, a to až o několik tisíc korun ročně.

Štítky:
celý článek

Jak hodnotit návratnost investice do bezpečnosti

V minulém příspěvku jsme se věnovali hodnocení IT investic, dnes se podíváme na hodnocení návratnosti investic do bezpečnosti.

Hodnocení návratnosti investic do bezpečnosti (Return On Security Investment, zkr. ROSI) je vůbec problém, protože investice do bezpečnosti je často mnohými manažery považována za pouhý náklad. Pravda, nezvyšuje zisk, nýbrž snižuje pouze možnou ztrátu a umožňuje dosahovat úspor.

Štítky:
celý článek

Hodnocení IT investic: Počítáme TCO a ROI

Pokud budete hodnotit dvě řešení a jedno bude mít výrazně vyšší TCO, pro které se nakonec rozhodnete?

Pro to s výrazně nižším TCO? Na první pohled celkem logická úvaha, ale nemusí to být správné rozhodnutí. Proč? Protože řešení, u kterého vyšlo výrazně horší TCO, může mít mnohem lepší ROI, a proto bychom měli počítat i ROI. Náklady mohou být sice vyšší, ale zase mohou být vyšší i výnosy. A pokud je zisk definován jako rozdíl výnosů a nákladů, je zřejmé, že v takovém případě budeme mít i větší zisk. Spočítat TCO a ROI však nemusí být vůbec jednoduché.

Štítky:
celý článek

Offshoring

Je offshorig opravdu tak výhodný, jak se na první pohled zdá?

Pokud se např. rozhodnete přesunout své výpočetní středisko do jiné země z důvodů snížení nákladů na jeho provoz, měli byste výběru vhodné lokality věnovat nemalou pozornost a především si položit otázku, jaká je návratnost této investice a zda se vám to opravdu vyplatí.

Štítky:
celý článek

Jak snížit náklady na IT?

Jak snížit IT náklady – to je otázka, na kterou se teď snaží najít odpověď nejeden CIO.

A přitom možností, jak snížit náklady na IT, je spousta. Tento článek přináší naprosto konkrétní tipy, jak snížit náklady na IT. Následující seznam se nesnaží být vyčerpávající.

Štítky:
celý článek

Rizika virtualizace

O virtualizaci serverů se v poslední době dost často mluví v souvislosti se snižováním nákladů. Ostatně není se čemu divit, protože pokud má na základě doporučení výrobců většina aplikací pro svůj běh vyhrazen samostatný server, jsou potom výpočetní střediska plná jednoúčelových serverů. Taková společnost pak má velké množství serverů, jejichž výpočetní kapacitu není schopna plně využít a také provoz těchto serverů je pro ni zbytečně nákladný.

Štítky: , ,
celý článek