Otázka č. 228

Důvod, proč se management může rozhodnout, že nebude snižovat riziko, které překračuje jeho risk apetit, je ten, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 227

Jaká technika by měla být při omezeném rozpočtu použita k rozhodnutí o vhodném bezpečnostním opatření?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 226

Bezpečnostní politika by měla být založena na


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 225

Prohlášení, že informace musí být chráněny a zajištěna jejich důvěrnost, integrita a dostupnost najdeme v


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 224

Který z bezpečnostních dokumentů se nejméně často mění?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 223

Bezpečnostní framework je důležitý, protože


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 222

Když se zavádí systém řízení bezpečnosti, tak jako první je třeba sepsat


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 221

Kdo nese konečnou odpovědnost za soulad s legislativou


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 220

Projekty realizováné v rámci programu bezpečnosti by měly být priritizovány na základě jejich


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 219

Které z následujících informací by mělo být uvedeno v CSIRT manuálu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek