Otázka č. 248

Který z následujících testů poskytuje největší záruku, že v případě katastrofy bude BCP fungovat?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 247

Jaká schopnost je ze všeho nejdůležitější v rámci incident management procesu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 246

Při zajištění důkazního materiálu je ze všeho nejdůležitější


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 245

Při návrhu strategie zálohování musí být vzato v úvahu


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 244

Při návrhu technického řešení alternativního DC musí být vzato v úvahu


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 243

Zjištění příčiny incidentu je součástí jaké fáze incident managementu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 242

Rozhodnutí, zda vybudovat vlastní záložní DC nebo uzavřít smlouvu z třetí stranou by mělo vycházet z


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 241

Test DRP lze označit za úspěšný, když


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 240

Jestliže má společnost vlastní datová centra, a jedno z nich chce použít v případě katastrofy jako náhradní, tak ze všeho nejdůležitější je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 239

Pro úspěšnou obnovu dat v případě katastrofy je ze všeho nejdůležitější


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek