Otázka č. 258

Organizace plánuje provoz svého CRM systému svěřit třetí straně. Co by měl manažer bezpečnosti udělat jako první?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 257

Organizace plánuje provoz svých webových serverů svěřit třetí straně. Co by měl manažer bezpečnosti chtít především?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 256

První krok při vytváření forenzního image by měl být


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 255

Bezpečná informační architektura se odvíjí od


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 254

Bezpečnostní incident, který není následkem selhání nějakého opatření, je důsledkem


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 253

Jaké školení je nejvhodnější pro nově sestavený CSIRT tým.


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 252

V rámci testu DRP se podařilo obnovit všechny kritické služby, přesto byl test označen jako neúspěšný, proč?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 251

Co představuje největší výzvu pro forenzního analytika?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 250

Minimální úroveň služby, které musí být dosaženo po zotavení se z incidentu je definována v


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 249

Který z následujících testů poskytuje největší záruku, že v případě katastrofy bude DRP fungovat?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek