Otázka č. 25

Který z požadavků na bezpečnost má nejnižší prioritu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 24

V rámci řízení bezpečnosti je třeba nejprve sepsat


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 23

Kdo nese konečnou odpovědnost za bezpečnost organizace


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 22

Co je charakteristické pro centrální řízení informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 21

První krok při vytváření programu řízení informační bezpečnosti je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 20

Efektivní fungování programu informační bezpečnosti závisí především na


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 19

Pro úspěšné prosazení programu informační bezpečnosti je ze všeho nejdůležitější


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 18

Co musí být uvedeno v politice informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 17

Kdo by měl schválit plán řízení informační bezpečnosti?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek

Otázka č. 16

Cílem bezpečnostní osvěty je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.
Rubrika: Certifikace
celý článek