CISM aneb certifikovaný manažer informační bezpečnosti

Titul certifikovaný manažer informační bezpečnosti (Certified Information Security Manager, zkr. CISM) je titul, který uděluje organizace ISACA tomu kandidátovi, který úspěšně absolvuje zkoušku a splní i další podmínky.

Pokud se rozhodnete tento proces podstoupit, tak se nejprve musíte zaregistrovat u organizace ISACA a poté si zvolit, kde a kdy budete zkoušku skládat.

Štítky: ,
celý článek

Otázka č. 221

Kdo nese konečnou odpovědnost za soulad s legislativou


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 220

Projekty realizováné v rámci programu bezpečnosti by měly být priritizovány na základě jejich


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 219

Které z následujících informací by mělo být uvedeno v CSIRT manuálu?


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 218

Smyslem provádění triage v rámci incident managementu je


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 217

Manažer bezpečnosti je odpovědný za


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 216

Při návrhu strategie informační bezpečnosti by měl manažer bezpečnosti


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 215

Při vytváření bezpečnostní politiky by měl manažer bezpečnosti


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 214

Při vytváření standardů a instrukcí je důležité, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 213

Při návrhu a vytváření bezpečnostní politiky je nejdůležitější, aby


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek

Otázka č. 212

Vzorec pro výpočet rizika ve tvaru riziko=hrozba x zranitelnost x dopad říká, že


Pokuste se vybrat tu nejlepší možnou odpověď.

Štítky:
celý článek