Stručné shrnutí zákona o kybernetické bezpečnosti

cyber-security-lawZákon 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, tzv. zákon o kybernetické bezpečnosti upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti, s cílem zajistit bezpečnost informací, služeb a sítí v kybernetickém prostoru.

Zákon uvádí v § 4 a 5 bezpečnostní opatření organizační a technické povahy, která jsou odpovědné osoby povinny v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti zavést, a to pro tzv. informační systém kritické informační infrastruktury, komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významný informační systém.

Zákon definuje v § 7 pojem kybernetická bezpečnostní událost a kybernetický bezpečnostní incident a v § 8 ukládá odpovědným osobám povinnost hlásit incidenty ve významném informačním systému provozovateli národního CERT a v kritické informační infrastruktuře pak Národnímu bezpečnostnímu úřadu (dále jen Úřad), který je eviduje a může dle § 12 vydat varování, dozví-li se o hrozbě v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Úřad dle § 13 může vydat rozhodnutí, ve kterém uloží provést reaktivní opatření k řešení kybernetického bezpečnostního incidentu anebo k zabezpečení informačních systémů nebo sítí a služeb elektronických komunikací před kybernetickým bezpečnostním incidentem. Případně Úřad může vydat dle § 14 opatření obecné povahy a to na základě analýzy již vyřešeného kybernetického bezpečnostního incidentu za účelem zvýšení ochrany informačních systémů nebo služeb a sítí elektronických komunikací.

V § 17 je uvedena role provozovatele národního CERT, který působí jako kontaktní místo, přijímá hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech, vyhodnocuje je a poskytuje metodickou podporu, pomoc a součinnost při výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu a dále předává Úřadu údaje o kybernetických bezpečnostních incidentech bez uvedení ohlašovatele kybernetického bezpečnostního incidentu.

V § 20 je uvedena role vládní CERT jako součást Úřadu, který v zásadě vykonává stejnou činnost jako národní CERT, avšak pro kritickou infrastrukturu.

V § 21 je uvedeno, co se rozumí pod pojmem kybernetické nebezpečí, kdy může tento stav, ve kterém je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost a integrita služeb nebo sítí elektronických komunikací, ředitel Úřadu vyhlásit a na jak dlouho.

V § 22 je popsáno, že státní správu v oblasti kybernetické bezpečnosti vykonává Úřad, nestanoví-li zákon jinak, pak Úřad stanovuje bezpečnostní opatření, vydává opatření, ukládá pokuty za správní delikty, působí jako koordinační orgán ve stavu kybernetického nebezpečí, a hlavně zasílá podle krizového zákona Ministerstvu vnitra návrh prvků kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti, jejichž provozovatelem je organizační složka státu, určuje podle krizového zákona prvky kritické infrastruktury v odvětví komunikační a informační systémy v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V § 23 je uvedeno, že Úřad vykonává kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti, dle § 24 ukládá nápravná opatření a dle § 25 pak může uložit pokutu až do 100.000 Kč.

V § 29, 30 a 31 je uvedeno, že odpovědné orgány a osoby oznámí kontaktní údaje podle § 16 nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a začnou plnit své povinnosti nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a zavedou bezpečnostní opatření podle § 4 odst. 2 nejpozději do 1 roku ode dne naplnění určujících kritérií významného informačního systému.

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho!
Email this to someone
email
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Štítky: , ,


K článku “Stručné shrnutí zákona o kybernetické bezpečnosti” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: