Strategický management: konkurenční zpravodajství

Konkurenční zpravodajství (Competetive Intelligence, zkr. CI) je součástí Business Intelligence, zkr. BI.

CI se zabývá systematickým a etickým vyhledáváním a získáváním relevantních informací o konkurenci, a jejich následnou analýzou, syntézou a distribucí těchto informací příjemcům z řad managementu.

Na začátku je třeba určit, jaké informace jsou potřeba, kdo je má, a jak se k nim dostat a pak je samozřejmě získat a analyzovat. V rámci toho dochází k vytváření tzv. zpravodajské mapy, kterou je pak nutné průběžně aktualizovat. Za nejcennější zdroje se v CI považují informace, které ještě nebyly nikde publikovány.

Jedná se o informace získané od lidí (HUMINT), kteří se nacházejí přímo u zdroje, pracují v daném podniku, nebo od dodavatele, odběratele, zákazníků konkurence apod. Dále se pak jedná o informace získané prostřednictvím sond (SIGINT) a v neposlední řadě pak i o informace získané z otevřených zdrojů (OSINT). V rámci CI se běžně provádí analýza:

 • produktů konkurence (jejich přímé pořízení anebo získání technické dokumentace, manuálů apod.);
 • tisku (co se o organizaci píše, kdo o ní píše a jak o ní píše, zde je třeba sledovat trend, nejen co do počtu zpráv, ale i zda jsou pozitivní nebo negativní a zda se nemění tento poměr);
 • odborných publikací (co organizace sama publikuje a kdo dané informace publikuje, z toho lze usuzovat kompetence daných zaměstnanců);
 • výročních zpráv (vyhodnocení jejího postavení na trhu a trend, pokud jsou k dispozici výroční zprávy z jednotlivých let);
 • finančních ukazatelů (lze dohledat, pokud je organizace povinna je zveřejňovat);
 • poskytnutých rozhovorů, projevů (sledování médií anebo účast na pořádaných konferencích);
 • inzerátů a výběrových řízení (monitoring inzertních serverů a stránek organizace s nabídkou práce, které poukazují na to, koho organizace hledá, jak dlouho ho hledá apod.);
 • reklamy (jaký je objem reklamy, její četnost, styl, koho se snaží oslovit, dlouhodobé trendy, preference konkrétních medií apod.);
 • veřejných zakázek (jaké veřejné zakázky organizace vypisuje, kterých se účastní apod.);
 • životopisů zaměstnanců a manažerů (na firemních stránkách a na sociálních sítích jako je např. LinkedIn podávají obrázek o tom, jak schopný management a zaměstnance organizace má);
 • vizuálních záznamů (zde se prosazuje např. společnost SpaceKnow, Inc., která pořizuje a analyzuje satelitní snímky z družice různých míst na zemi, takto lze i sledovat růst továrny, skladů, počet kamiónů, frekvenci závozů apod.);
 • sekundárních zdrojů (primární a sekundární literatura);

Závěr: Úspěch na vysoce konkurenčním a turbulentně se měnícím trhu do značné míry závisí na tom, jak kvalitní má organizace tým, který se věnuje CI a jak s informacemi poskytnutými tímto týmem dále pracuje. Bez těchto informací nemůže organizace provést kvalitní situační analýzu a bez ní zase nemůže sestavit strategický plán a realizovat svou vizi a misi.

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho!
Email this to someone
email
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Štítky:


K článku “Strategický management: konkurenční zpravodajství” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: