Strategický management: konkurenční zpravodajství

Konkurenční zpravodajství (Competetive Intelligence, zkr. CI) je součástí Business Intelligence, zkr. BI.

CI se zabývá systematickým a etickým vyhledáváním a získáváním relevantních informací o konkurenci, a jejich následnou analýzou, syntézou a distribucí těchto informací příjemcům z řad managementu.

Na začátku je třeba určit, jaké informace jsou potřeba, kdo je má, a jak se k nim dostat a pak je samozřejmě získat a analyzovat. V rámci toho dochází k vytváření tzv. zpravodajské mapy, kterou je pak nutné průběžně aktualizovat. Za nejcennější zdroje se v CI považují informace, které ještě nebyly nikde publikovány.

Jedná se o informace získané od lidí (HUMINT), kteří se nacházejí přímo u zdroje, pracují v daném podniku, nebo od dodavatele, odběratele, zákazníků konkurence apod. Dále se pak jedná o informace získané prostřednictvím sond (SIGINT) a v neposlední řadě pak i o informace získané z otevřených zdrojů (OSINT). V rámci CI se běžně provádí analýza:

 • produktů konkurence (jejich přímé pořízení anebo získání technické dokumentace, manuálů apod.);
 • tisku (co se o organizaci píše, kdo o ní píše a jak o ní píše, zde je třeba sledovat trend, nejen co do počtu zpráv, ale i zda jsou pozitivní nebo negativní a zda se nemění tento poměr);
 • odborných publikací (co organizace sama publikuje a kdo dané informace publikuje, z toho lze usuzovat kompetence daných zaměstnanců);
 • výročních zpráv (vyhodnocení jejího postavení na trhu a trend, pokud jsou k dispozici výroční zprávy z jednotlivých let);
 • finančních ukazatelů (lze dohledat, pokud je organizace povinna je zveřejňovat);
 • poskytnutých rozhovorů, projevů (sledování médií anebo účast na pořádaných konferencích);
 • inzerátů a výběrových řízení (monitoring inzertních serverů a stránek organizace s nabídkou práce, které poukazují na to, koho organizace hledá, jak dlouho ho hledá apod.);
 • reklamy (jaký je objem reklamy, její četnost, styl, koho se snaží oslovit, dlouhodobé trendy, preference konkrétních medií apod.);
 • veřejných zakázek (jaké veřejné zakázky organizace vypisuje, kterých se účastní apod.);
 • životopisů zaměstnanců a manažerů (na firemních stránkách a na sociálních sítích jako je např. LinkedIn podávají obrázek o tom, jak schopný management a zaměstnance organizace má);
 • vizuálních záznamů (zde se prosazuje např. společnost SpaceKnow, Inc., která pořizuje a analyzuje satelitní snímky z družice různých míst na zemi, takto lze i sledovat růst továrny, skladů, počet kamiónů, frekvenci závozů apod.);
 • sekundárních zdrojů (primární a sekundární literatura);

Závěr: Úspěch na vysoce konkurenčním a turbulentně se měnícím trhu do značné míry závisí na tom, jak kvalitní má organizace tým, který se věnuje CI a jak s informacemi poskytnutými tímto týmem dále pracuje. Bez těchto informací nemůže organizace provést kvalitní situační analýzu a bez ní zase nemůže sestavit strategický plán a realizovat svou vizi a misi.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Strategický management: konkurenční zpravodajství” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: