Strategický management: hierarchie cílů

V rámci strategického řízení musíme nejprve definovat vizi a misi. Následně pak provést hierarchický rozpad cílů.

Že cíle mají být SMART, již víme, ovšem s tím hierarchickým rozpadem cílů to bývá někdy docela potíž. Obzvláště pokud své služby poskytujete firmě v zahraničí anebo se zahraniční účastí, protože není cíl jako cíl. Ona totiž existuje celá hierarchická struktura cílů:

  • Vize ať už veřejně sdílená anebo ne, popisuje nějakou naši představu, jakýsi cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout v budoucnu, a ke kterému postupně směřujeme.
  • Mise nebo také poslání popisuje, co je naším cílem, proč tu jsme, co děláme a pro koho to děláme.
  • Goal (cíl) je strategický cíl, stanovovaný vrcholovým managementem za účelem dosažení vize, takovým cílem může být například navýšení zisku, získání většího tržního podílu. Takto definovaný cíl může a také nemusí být měřitelný. Zpravidla spolu s ním není ve větě uvedeno žádné měřitelné kritérium. Někdy se můžeme v tomto kontextu setkat se slovem aim, rovněž lze přeložit jako cíl, např. Our aim is…
  • Objective (cíl) je dílčí cíl, kterého musí být dosaženo, aby mohlo být dosaženo výše uvedeného hlavního strategického cíle. Objectives může být v rámci goal hned několik a všech musí být dosaženo, ovšem ani u nich nemusí být uvedena v prvopočátku žádná měřitelná kritéria. Jsou rozpracovávány středním managementem v rámci taktického řízení a schvalovány vrcholovým managementem.
  • Target (cíl) je konkrétní cíl stanovený v rámci jednotlivých objectives. Může jich být rovněž několik, ale na rozdíl od předchozích cílů již musí být vždy měřitelné. Jsou sestavovány nižším managementem v rámci operativního řízení a schvalovány středním managementem.

Graficky by se pak dala celá tato soustava cílů znázornit podobně jako na následujícím obrázku.

Na první pohled zde vidíme závislosti mezi jednotlivými cíli. Případně pak můžeme soustavu těchto cílů zachytit takto:

Vidíme, že čím se vzdalujeme od středu, tím je oblast záběru širší a k dosažení vize je nutné realizovat mnoho dalších kroků a dosáhnout nejprve mnoha dílčích cílů.

Při hierarchickém rozpadu cílů je pak možné postupovat metodou top-down kdy stanovujeme jednotlivé cíle a metodou bottom-up pak ověřujeme, že jejich naplněním přispějeme k dosažení hlavního cíle. Tento pohled na cíle není samozřejmě jediný možný, ale tak nějak je obecně přijímán. Každopádně budu rád, pokud mi napíšete, jak se na hierarchii cílů díváte vy.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Strategický management: hierarchie cílů” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: