Strategický management: formulace vize

Za správně formulovanou vizí, která má často podobu jen jedné jediné věty, jsou často desítky hodin práce.

A rozdíl mezi vhodně a nevhodně formulovanou vizí pak může činit i několik desítek procent ročního zisku, neboť bez provedení odpovídajícího výzkumu zainteresovaných stran a zhodnocení možných dopadů veřejně prezentované vize na danou organizaci není možné danou vizi formulovat.

Nejde však jen o samotné sdělení a jeho obsah, i když o ten jde v první řadě, ale i o formu resp. čas, ve kterém je vize prezentována. Obecné doporučení ohledně volby času, ve kterém by měla být vize formulována, zní, že byste vizi měli psát v přítomném čase, tedy jako že už bylo daného cíle dosaženo. Na toto doporučení můžete narazit v mnoha domácích i zahraničních odborných publikacích.

Málokde se však dozvíte, proč a odpovídající výzkum, který by toto tvrzení potvrdil, aby člověk pohledal. Spokojit se tak musíme pouze s tím, že, použití přítomného času by údajně mělo vést k takovému nastavení mysli zaměstnanců, že pro ně bude snazší této vize dosáhnout, než když bude tatáž vize formulována v podmiňovacím způsobu, který v mysli zaměstnanců vytváří určité bloky.

Rovněž je doporučováno při formulování vize používat výhradně pozitivní slova, protože ta vytváří v mozku zaměstnance pozitivní asociace. S tím se jistě nedá nesouhlasit. Problém však je, že autoři těchto tvrzení na vizi nahlíží veskrze z pohledu zaměstnanců, kteří by se měli s vizí ztotožnit a jaksi neberou v úvahu skutečnost, že v okamžiku, kdy je vize zveřejněna, tak nepůsobí jen na zaměstnance, ale i na ostatní tržní subjekty. Především stávající i potenciální klienty, dodavatele a konkurenci.

A na všechny může vize působit trochu jinak, protože třeba stávající dodavatelé anebo i někteří klienti firmu znají lépe než ostatní, a mohou značně ambiciózní vizi vnímat jako příliš nabubřelou, a vyvolat v jejich hlavách odpověď typu: „Tak chtít můžete…“ anebo „Kdybyste radši…“ a vzrůstající averzi, která ve výsledku může vést i k preferenci jiné firmy, která působí skromněji.

Opomenout také nelze skutečnost, že pro mnohé zákazníky nerozlišující mezi misí a vizí, může být takové prohlášení uvedené v přítomném čase na webu lehce zavádějící, neboť jej budou porovnávat s aktuálním stavem a budou v něm nalézat jistý rozpor a v krajním případě si mohou i myslet, že daná firma tvrdí něco, co není vůbec pravda.

Nabízí se tak mít dvě verze téže vize, jednu pro zaměstnance (v přítomném čase) a druhou pro všechny ostatní (v budoucím čase). Osobně bych však preferoval mít jen jednu. Jenže kterou, co si o tom myslíte vy? Napište anebo hlasujte v anketě.

Jaká vize by na vás působila nejlépe?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Strategický management: formulace vize” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: