Strategický management: definice mise a vize

Management organizace by si měl v první řadě uvědomit, co je jeho posláním a čeho chce opravdu dosáhnout.

Poté by měl jasně popsat, jaká je jeho mise a především pak vize, protože bez ní nemá šanci v delším časovém horizontu uspět.

Mise a vize není jen záležitost podniků, ale všech organizací

Byť bývá mise a vize často uváděna jen v souvislosti s podnikáním a podniky, které jsou primárně založeny a řízeny za účelem dosažení zisku, tak lze misi a vizi definovat i u organizací, jejichž prvořadým cílem není dosahování zisku.

Mise a vize nejsou totéž

Byť jsou pojmy mise a vize dost často vnímány jako synonyma, tak každý znamená něco jiného. Zatímco mise vyjadřuje, co je posláním organizace, tedy proč je na trhu, pro koho tu je, a jaké produkty nabízí, tak vize naopak popisuje, čím by se organizace v delším časovém horizontu chtěla stát a čeho by chtěla dosáhnout.

Poslání

Poslání by mělo být formulováno vrcholovým managementem organizace a to tak, aby co nejlépe vystihovalo podstatu a cíle dané organizace, a bylo naprosto srozumitelné a snadno zapamatovatelné pro všechny zainteresované strany.

Poslání zpravidla vychází z účelu nebo předmětu podnikání dané organizace a obvykle se moc často nemění.

Vize

Vize může existovat jen v hlavě vlastníka anebo být sdílena pouze mezi nejužším vedením organizace, případně jejími zaměstnanci. Vize nemusí být sdílena veřejně, protože ne vždy je žádoucí sdělovat světu, čeho chce organizace v následujících letech dosáhnout.

Vize by měla být dostatečně ambiciózní, a v okamžiku, kdy dojde k jejímu dosažení, by mělo dojít i k její redefinici, to proto, aby organizace nezakrněla a dál se vyvíjela.

Komunikace mise a vize

Misi a vizi je nutné komunikovat směrem k zaměstnancům, klientům a dodavatelům a to takovým způsobem, aby ji pochopili a věděli, co se od nich očekává a jakým směrem a proč se bude organizace dál ubírat.

Za tímto účelem je vhodné používat srozumitelná slova a kratší věty, kterým je snadné porozumět a zapamatovat si je.

Sdílené hodnoty

Aby organizace mohla realizovat své poslání a dosáhnout své vize, musí zpravidla její management a tedy i zaměstnanci vyznávat i určité společné hodnoty. Ty bývají zpravidla pak i tím, čím se organizace odlišuje od své konkurence.

Tyto hodnoty však nesmí být uvedeny jen na papíře, management musí jít svým zaměstnancům příkladem, a sám v souladu s těmito hodnotami jednat.

Na co si dát pozor

Když se podíváte na webové stránky mnohých organizací, tak zde sice narazíte na sekci vize a mise, ale v ní se dost často nachází jen nic neříkající proklamace, které nejsou ani misí ba ani vizí. Je s podivem, že kolikrát ani velké firmy nejsou schopni svou misi a vizi formulovat.

Než taková vize, tak to raději vůbec žádná, protože v potenciálním klientovi, dodavateli nebo odběrateli může taková proklamace vzbudit silně negativní pocity a vyvolat otázku ohledně kvality samotného managementu, který ani není schopen definovat misi a vizi své vlastní společnosti.

Dokonce i jasně formulovaná a dostatečně ambiciózní vize, která se však na webu organizace nachází v nezměněné podobě několik dlouhých let, může vyvolat pochybnosti ve schopnost firmy a kvality managementu dosahovat svých strategických cílů.

Ať už budete svou vizi otevřeně prezentovat a sdílet anebo ne, tak byste nějakou vizi měli mít, protože od vize, která je vágní a abstraktní se pak odvíjí strategický plán, který by měl být naopak naprosto konkrétní a obsahovat tzv. SMART cíle.

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho!
Email this to someone
email
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Štítky:


K článku “Strategický management: definice mise a vize” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: