Strategický management: definice mise a vize

Management organizace by si měl v první řadě uvědomit, co je jeho posláním a čeho chce opravdu dosáhnout.

Poté by měl jasně popsat, jaká je jeho mise a především pak vize, protože bez ní nemá šanci v delším časovém horizontu uspět.

Mise a vize není jen záležitost podniků, ale všech organizací

Byť bývá mise a vize často uváděna jen v souvislosti s podnikáním a podniky, které jsou primárně založeny a řízeny za účelem dosažení zisku, tak lze misi a vizi definovat i u organizací, jejichž prvořadým cílem není dosahování zisku.

Mise a vize nejsou totéž

Byť jsou pojmy mise a vize dost často vnímány jako synonyma, tak každý znamená něco jiného. Zatímco mise vyjadřuje, co je posláním organizace, tedy proč je na trhu, pro koho tu je, a jaké produkty nabízí, tak vize naopak popisuje, čím by se organizace v delším časovém horizontu chtěla stát a čeho by chtěla dosáhnout.

Poslání

Poslání by mělo být formulováno vrcholovým managementem organizace a to tak, aby co nejlépe vystihovalo podstatu a cíle dané organizace, a bylo naprosto srozumitelné a snadno zapamatovatelné pro všechny zainteresované strany.

Poslání zpravidla vychází z účelu nebo předmětu podnikání dané organizace a obvykle se moc často nemění.

Vize

Vize může existovat jen v hlavě vlastníka anebo být sdílena pouze mezi nejužším vedením organizace, případně jejími zaměstnanci. Vize nemusí být sdílena veřejně, protože ne vždy je žádoucí sdělovat světu, čeho chce organizace v následujících letech dosáhnout.

Vize by měla být dostatečně ambiciózní, a v okamžiku, kdy dojde k jejímu dosažení, by mělo dojít i k její redefinici, to proto, aby organizace nezakrněla a dál se vyvíjela.

Komunikace mise a vize

Misi a vizi je nutné komunikovat směrem k zaměstnancům, klientům a dodavatelům a to takovým způsobem, aby ji pochopili a věděli, co se od nich očekává a jakým směrem a proč se bude organizace dál ubírat.

Za tímto účelem je vhodné používat srozumitelná slova a kratší věty, kterým je snadné porozumět a zapamatovat si je.

Sdílené hodnoty

Aby organizace mohla realizovat své poslání a dosáhnout své vize, musí zpravidla její management a tedy i zaměstnanci vyznávat i určité společné hodnoty. Ty bývají zpravidla pak i tím, čím se organizace odlišuje od své konkurence.

Tyto hodnoty však nesmí být uvedeny jen na papíře, management musí jít svým zaměstnancům příkladem, a sám v souladu s těmito hodnotami jednat.

Na co si dát pozor

Když se podíváte na webové stránky mnohých organizací, tak zde sice narazíte na sekci vize a mise, ale v ní se dost často nachází jen nic neříkající proklamace, které nejsou ani misí ba ani vizí. Je s podivem, že kolikrát ani velké firmy nejsou schopni svou misi a vizi formulovat.

Než taková vize, tak to raději vůbec žádná, protože v potenciálním klientovi, dodavateli nebo odběrateli může taková proklamace vzbudit silně negativní pocity a vyvolat otázku ohledně kvality samotného managementu, který ani není schopen definovat misi a vizi své vlastní společnosti.

Dokonce i jasně formulovaná a dostatečně ambiciózní vize, která se však na webu organizace nachází v nezměněné podobě několik dlouhých let, může vyvolat pochybnosti ve schopnost firmy a kvality managementu dosahovat svých strategických cílů.

Ať už budete svou vizi otevřeně prezentovat a sdílet anebo ne, tak byste nějakou vizi měli mít, protože od vize, která je vágní a abstraktní se pak odvíjí strategický plán, který by měl být naopak naprosto konkrétní a obsahovat tzv. SMART cíle.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Strategický management: definice mise a vize” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: