STP marketing

Segmentation, targeting a positioning, zkr. STP je v marketingu proces, při kterém dochází k identifikaci jednotlivých tržních segmentů, volbě segmentů, na které bude cíleno a způsobu jak to bude provedeno.

V tomto příspěvku jsou stručně popsány jednotlivé fáze STP a na co si dát pozor.

Segmentace

Nejprve je nutné provést segmentaci trhu, tj. rozdělení trhu na vnitřně homogenní a navenek heterogenní skupiny. Rozuměj, skupiny, které se od sebe nějakým způsobem odlišují, protože mají jiné potřeby anebo je nutné je jinak oslovit. Onu segmentaci je pak možné provést na základě geografických, demografických, psychografických a behaviorálních charakteristik.

Pokud jde o geografické a demografické charakteristiky, tak příslušné údaje ohledně počtů, mužů, žen a dětí lze získat např. na stránkách Českého statistického úřadu. V případě psychografických a behaviorálních charakteristik je pak nutné dohledat, zda neexistuje odpovídající výzkum anebo provést výzkum vlastní, protože jedině tak lze zjistit skutečný tržní potenciál.

Targeting

Jestliže v rámci segmentace byly identifikovány segmenty, které by společnost mohla obsloužit, tak v rámci cílení by si pak měla vybrat jen ty segmenty, které by mohla obsloužit nejlépe, a při jejich vyhodnocování by měla vzít v úvahu jejich stávající velikost, potenciál růstu, atraktivnost, a rovněž i své cíle a zdroje, které má k dispozici.

Od věci rozhodně není provedení situační analýzy, tedy analýzy vnitřního prostředí (analýza hodnototvorného řetězce, VRIO) a vnějšího makro prostředí (PEST) a mikro prostředí (P5F), protože ta může přinést odpověď na otázku, zda vůbec na daný segment cílit nebo ne.

Positioning

V rámci positioningu, tedy umísťování produktu v myslích zákazníků, je nutné se zaměřit na to, v čem se produkt nebo náš přístup odlišuje od konkurence a tento rozdíl vhodně komunikovat. Je třeba si však dát pozor na to, aby daná odlišnost byla to, co zákazník skutečně potřebuje.

V okamžiku, kdy si projdeme celým procesem STP, tak teprve tehdy můžeme připravit marketingovou strategii, jejíž součástí je integrovaný marketingový mix pro jednotlivé segmenty.

Persona

V online marketingu se kromě segmentace můžeme setkat ještě s pojmem persona, což fiktivní osoba a typický zástupce daného segmentu, kterému jest přiděleno jméno, věk, bydliště, vzdělání, a další charakteristiky.

Při segmentaci a případné tvorbě person je třeba mít na mysli konkrétní produkt, protože nemá příliš smysl zabředávat do detailní analýzy daného segmentu anebo se snažit o detailní popis persony, když mnohé vlastnosti jsou pak zcela irelevantní a neovlivňují prodej.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “STP marketing” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: