Široce používaná cloudová řešení významně zvyšují bezpečnostní riziko

Cloudy jsou v zásadě homogenní prostředí, které útočník může předem detailně prozkoumat, důkladně otestovat a najít v nich zranitelnosti, kterých může následně zneužít.

Jednoduše si zaplatí a dočasně se stane klientem Microsoftu, Googlu, Amazonu nebo nějaké jiné organizace provozující cloud a vyžádá si bezpečností politiky, standardy, příručky a vůbec veškerou dokumentaci a tu i dostane.

Jistě můžete namítnout, že v dobách, kdy organizace provozovaly datová centra, do kterých neměl kromě nich nikdo jiný přístup, tak se jednalo o security by obscurity přístup. Jistě, jednalo, ale tento přístup byl, je a bude jakou součást vícevrstvé ochrany nadále účinný. V okamžiku, kdy došlo v takovém prostředí k odhalení a zneužití zranitelnosti, tak tato zkušenost byla zpravidla nepřenositelná do jiného prostředí.

V případě cloudů je tomu ale jinak. Na široce používaná řešení umístěná v cloudech jsou vedeny celkem úspěšné útoky. To není nic nového a překvapujícího, protože útočníkovi stačí odhalit danou zranitelnost jen jednou a pak jim může opakovaně zneužít a to proti více subjektům. Jediné, co stojí mezí útočníkem a organizací, je první linie obrany a ta se může organizace od organizace lišit.

V případě přesunutí široce používaného řešení do cloudu tomu ale už tak docela není. Ono řešení totiž bude totiž provozováno ve zcela homogenním prostředí, rozuměj na naprosto stejně nakonfigurované síťové infrastruktuře a vícevrstvé hardwarové a softwarové architektuře a budou jej spravovat i stejní lidé. Je nesporné, že homogenní prostředí umožňuje dosáhnout výrazně nižších nákladů, ovšem na druhé straně nám zde významně roste agregované riziko.

Proto je tak výhodné hledat zranitelnosti a následně vést útok na celosvětově používaný procesor, zařízení, operační systém, framework, službu, aplikaci nebo plugin. Čím různorodější prostředí, tím komplexnější a tím náročnější je jej hacknout. (Matematicky to lze vyjádřit jako součin pravděpodobnosti překonání jednotlivých opatření.)

Že se nejedná jen o teorii lze doložit na řadě příkladů. Např. útok na nejmenované banky v bývalém SSSR byl z pohledu útočníků mimořádně úspěšný především proto, že banky používaly stejný transakční systém. Stejně tak to bylo v případě vzdálené správy bankomatů.

Útočníkovi se proto vyplatilo se s tímto systémem detailně seznámit a pak už pro něj bylo poměrně snadné zaútočit na další banku, která daný systém rovněž používala. A to útočník musel překonat ještě řadu dalších bezpečnostních opatření, která byla v jednotlivých bankách zavedena. (Útok trval cca rok.) A teď si představte, že by ty stejné transakční systémy byly umístěny v cloudu. O co jednodušší by to útočník měl, že.

Obdobná situace se pak opakovala i v případě systému SWIFT, který používají banky po celém světě. Zde v mnoha případech útočníka zastavil jen jiný operační systém (úspěšné útoky byly vedeny především na SWIFT běžící na OS od společnosti Microsoft), který daná banka používala. V případě cloudu by tomu tak opět nejspíš nebylo.

Výše uvedené konkrétní a dobře dokumentované případy názorně demonstrují nevýhody široce používaných řešení, které na jednu stranu snižují náklady na jejich vývoj, umožňují rychleji přicházet s tolik potřebnými inovacemi, ale na stranu druhou představují výrazně vyšší riziko v okamžiku, kdy je v nich objevena zranitelnost, kterou útočník dokáže zneužít a napadnout pak v podstatě všechny subjekty, které dané řešení využívají.

To je ostatně důvod, proč se třeba umísťování systémů spadající pod ZoKB do cloudů a nadto i mimo Českou republiku nejeví jako zrovna nejlepší řešení. Umísťování systémů do cloudů je každopádně trend, mnohdy podpořený i kreativním řízením rizik, se kterým nemá asi smysl bojovat. Nicméně vždy by měla proběhnout analýza rizik a zhodnocení, zda do cloudu jít, a pokud ano, tak za jakých podmínek. Organizace by měla uplatňovat tzv. Zero Trust princip a mít připravenou a otestovanou funkční exit strategii.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Široce používaná cloudová řešení významně zvyšují bezpečnostní riziko” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: