SEO: Pay Per Post

seo-pay-per-postMyšlenka Pay Per Post je založena na tom, že dojde k dohodě s provozovatelem webu o publikování článku na jeho webu, a to za úplatu.

Pokud vás myšlenka propagace firmy, služeb nebo produktů prostřednictvím placených článků láká, možná jste už narazili i na nabídku firem, jejichž weby fungují jako jakási virtuální tržiště, kde poptáte článek, který by měl popisovat nějaký produkt nebo službu, včetně odkazů na vaše webové stránky a pak jen čekáte, jestli se najde někdo, kdo zase bude ochoten takový článek za úplatu napsat a na svém webu publikovat.

Neváhejte zaplatit za sepsání a publikování článku na jiném webu

V okamžiku, kdy se vám podaří dohodnout se s nějakým provozovatelem webu, jenž se věnuje stejnému nebo souvisejícímu tématu jako vy, na publikování článku, ve kterém bude propagovat vaši firmu, produkt nebo službu, tak získáte hodnotné trvalé zpětné odkazy, oslovíte větší počet čtenářů a potenciálních klientů, upevníte a zvýšíte povědomí o vaší značce a účelně vynaložíte své finanční prostředky na propagaci.

Získejte hodnotné trvalé zpětné odkazy

Jestliže odkazy na váš web povedou ze stránek s jedinečným kvalitním a hodnotným obsahem z tematicky spřízněného webu, bude to vyhledávači vždy hodnoceno pozitivně. (Další výhoda je, že oproti bannerům, kterou jsou většinou zobrazovány jen po určitou dobu a mohou být v prohlížeči i blokovány, zůstane komerční článek na daném webu zpravidla navždy.) A hlavně, přečtou si ho ti, kteří se o danou problematiku zajímají.

Oslovte větší počet potenciálních klientů

A co víc, publikováním článku na jiném webu oslovíte daleko větší počet čtenářů a potenciálních klientů, kteří by se o vašem produktu, službě nebo firmě normálně nedozvěděli. A pokud již o vaší firmě, produktu nebo službě mají určité povědomí, tak tímto toto jejich povědomí o značce můžete ještě upevnit a zvýšit.

Realizujte investici s vysokou návratností

Investice vložená do sepsání a publikování článku se vám mnohonásobně vrátí, obzvlášť pokud se váš článek bude zobrazovat na tematicky spřízněném webu, na který zavítají především ti, kteří se o danou problematiku intenzivně zajímají a hledají něco, co jste jim schopni nabídnout.

Dejte si pozor na nejrůznější provozovatele PR webů

Kvalitní zpětné odkazy však nezískáte, nikoho neoslovíte a o nějakém efektivním vynaložení prostředků na propagaci též nebude možné hovořit, pokud se rozhodnete využít služeb provozovatelů nejrůznějších PR webů, na které prakticky nikdo kromě nich samotných nechodí, a články na nich umístěné se ani nezobrazují ve výsledcích vyhledávání nebo je to jen otázka času, než tato situace nastane.

Pozor na pochybné copywritery nabízející sepsání článku za pár korun

Je podezřelé, když někdo nabízí sepsání a umístění článku na svůj web za pár korun. To vyvolává otázky jako: Jak kvalitní takový článek může být, kolik času mu jeho autor věnoval, nebyl již daný článek někde jinde publikován? Pokud se na internetu hovoří o Pay Per Post, tak není zcela zřejmé, zda se jedná o platbu za napsání a publikování článku nebo jen za publikování. Někdy se tím myslí jen publikování a jindy zase obojí, to je vhodné si vždy ujasnit, aby nedošlo k nedorozumění.

Zkuste se dohodnout přímo s provozovatelem určitého webu

Problém je, že ne každý provozovatel webu je ochoten na svém webu zobrazovat komerční sdělení, neboť si je vědom, že pokud to s počtem komerčních sdělení přežene, tak tím riskuje dobré jméno, které se mu podařilo vybudovat. Snažte se mu proto nabídnout takový článek, který i když bude propagovat vaši firmu, produkt nebo službu, bude pro jeho čtenáře přínosný, např. tím že bude obsahovat nové, jinde doposud nepublikované informace. V takovém případě je velká šance, že se dohodnete. Případně ho můžete požádat, aby článek na dané téma a s odkazem na váš web sepsal sám.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “SEO: Pay Per Post” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: