SEO: optimalizace stránek pro vyhledávače

V tomto díle si stručně popíšeme, v čem spočívá optimalizace stránek pro vyhledávače (Search Engine Optimization, zkr. SEO).

V závěru minulého dílu jsme se zabývali tím, zda má optimalizace stránek pro vyhledávače smysl či nikoliv. Řekli jsme si, že pro umístění stránek na předních místech ve výsledcích vyhledávání je rozhodující především to, zda se na nich nachází dostatečně atraktivní obsah, jsou použita ta správná klíčová slova a zároveň na ně vedou odkazy z jiných důvěryhodných stránek.

SEO analýza

Pro úspěšnou propagaci firmy a jejich produktů a služeb na internetu je důležité se nejprve seznámit s portfoliem nabízených produktů a služeb, a následně navrhnout vhodnou informační architekturu webu. Té by měla předcházet tzv. SEO analýza, která v sobě často zahrnuje i kontrolu validity stránek, analýzu obsahu webu, jeho jednotlivých stránek a provázanosti mezi nimi, použitých klíčových slov, a dalších on-page a off-page faktorů. Provádí se nejen analýza stránek, které chcete optimalizovat, ale i stránek konkurence, především na jaká klíčová slova (keywords) a zda vůbec, jsou stránky optimalizovány a jaké jsou jejich aktuální pozice ve vyhledávačích.

SEO optimalizace

Po SEO analýze následuje logicky SEO optimalizace, která spočívá v provedení takových úprav na webu, resp. jeho struktury, zdrojového kódu a obsahu jednotlivých stránek, které by měly vést k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání, nejlépe v první desítce. Dalším krokem je pak volba vhodné strategie získávání kvalitních zpětných odkazů, což je zpravidla nejnáročnější část, neboť vyžaduje značné úsilí a trpělivost, a proto se jí budeme věnovat v samostatném díle našeho seriálu.

Originální obsah

Optimalizace struktury webu a jednotlivých stránek často k dosažení lepší pozice ve vyhledávačích nestačí. Na jednotlivých stránkách se totiž musí nacházet především kvalitní obsah. Pokud se na stránkách nenachází, je nutné ho vytvořit a stávající nevyhovující text přepsat. V tom vám může pomoci tzv. copywriter, který se zabývá psaním takových textů, které budou obsahovat nejen správná klíčová slova, ale zároveň budou přinášet i vysokou informační hodnotu pro vaše návštěvníky. Jeho činnosti se pak říká copywriting.

Správná klíčová slova

Volba správných klíčových slov je neméně důležitá a této činnosti je třeba věnovat velkou pozornost, protože pokud se na vašich stránkách nebudou nacházet ta správná klíčová slova, tak těžko na vaše stránky někdo přes vyhledávač zavítá. Obvykle se proto volí taková klíčová slova, která nejlépe vystihují produkty nebo služby, které nabízíte, ale může se jednat i slova ne tak často používaná. Mnohdy je dokonce lepší místo nejvyhledávanějších obecných slov volit zcela konkrétní víceslovné fráze a cílit na tzv. long tail.

Validní zdrojový kód

To, zda je stránka validní či nikoliv, nemá až takový dopad na umístění ve výsledcích vyhledávání, jak někteří SEO experti tvrdí. Pouze v některých případech může dojít k tomu, že obsah stránky není z tohoto důvodu správně indexován. Ovšem to není důvod, abyste nepoužívali správně HTML tagy a nedodržovali určitá pravidla, obzvlášť když si můžete prověřit zdrojový kód validátorem, a snadno tak zjistit, zda odpovídá standardům W3C, a zjištěné nedostatky odstranit. Ostatně na správné použití a význam jednotlivých tagů v rámci SEO optimalizace se podíváme v některém z příštích dílů.

V dalších dílech našeho seriálu se již blíže podíváme na jednotlivé on-page a off-page faktory, které ovlivňují umístění stránek ve výsledcích vyhledávání.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “SEO: optimalizace stránek pro vyhledávače” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: