SEO: má smysl optimalizovat stránky pro vyhledávače?

V tomto seriálu o optimalizaci stránek pro vyhledávače (Search Engine Optimization, zkr. SEO) se dozvíte, jak své stránky dostat na přední místa ve výsledcích vyhledávání.

Je zvláštní, že i v dnešní době je spousta drobných a středních podnikatelů přesvědčena, že v okamžiku, kdy si zaregistrují doménu a vytvoří webové stránky, na kterých budou propagovat své služby a produkty, tak se k nim zákazníci jen pohrnou. To však k úspěšné propagaci firmy, produktu nebo služby na internetu bohužel nestačí. Je tomu tak proto, že na internetu jsou milióny stránek a pokud má potenciální klient zavítat zrovna na tu vaši, musíte se od svých konkurentů nějak odlišit, a musíte mu vyjít doslova naproti. Klient se totiž na vaše stránky dostává v zásadě třemi různými způsoby, a my si je nyní popíšeme.

Ruční zadání adresy

Klient ručně zadá do prohlížeče adresu vašich stránek, o kterých se dozvěděl např. od svého známého (Word Of Mouth Marketing, zkr. WOMM) nebo narazil na vaši reklamu v klasickém médiu, jako jsou noviny, časopisy, rozhlas, televize, billboardy, které ani v dobách internetu rozhodně nelze podceňovat. Jedná se sice o nejnákladnější, ale přesto velice účinnou reklamu, protože dokáže zasáhnout velké množství populace, i ty, co se po internetu moc nepohybují. Vždy mějte na paměti, že ne každý tráví na internetu tolik času, takže v některých případech je tato klasická forma reklamy nenahraditelná.

Kliknutí na odkaz

Klient klikne na odkaz, který mu poslal nějaký jeho známý přes sociální síť nebo e-mail (ve své podstatě se opět jedná o WOMM). V okamžiku, kdy se odkaz na váš web začne tímto způsobem masivně šířit, říkáme, že se jedná o tzv. viral marketing. Někdy stačí velice málo k jeho spuštění, a často se jedná o velice spontánní reakci uživatelů internetu, ale většinou je nutné takové chování vyvolat. Pokud se vám to povede, jedná se o nejméně nákladnou reklamu, neboť odkaz na vaše stránky se pak v podstatě sám šíří v prostředí internetu.

Přes vyhledávač

Pokud klient použije vyhledávač jako je Google nebo Seznam, tak oproti předchozím dvěma případům adresu vašich stránek vůbec nezná, a zadává do vyhledávače určité slovo nebo slovní spojení, které z jeho pohledu nejlépe vystihuje to, co hledá. Vyhledávací nástroj pak zobrazí seznam stránek, které danému zadání nejvíce odpovídají. To, na jakém místě se bude nacházet odkaz na vaše stránky, závisí do značné míry na vás. Je zřejmé, že na odkazy, které se budou nacházet hned na začátku tohoto seznamu, zavítá uživatel internetu jako první.

Jak se dostat na první pozici

Poslední uvedený způsob, jakým se klient na vaše stránky dostává, je nejzajímavější, protože byť umístění na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání vyžaduje největší úsilí, jedná se zpravidla o investici s největší návratností a dlouhodobým efektem. K umístění na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání je nutné mít kvalitní, jedinečný a aktualizovaný web obsahující relevantní klíčová slova, a na který je odkazováno z dalších důvěryhodných webů. Umístit na web popis výrobku nebo služby dnes už prostě nestačí, protože jak jsme si již řekli v úvodu, těch stránek, které nabízí nebo píší o určitém produktu nebo službě, je spousta, takže je nutné, aby váš web byl pro robota, který všechny stránky na internetu indexuje, srozumitelný, tj. validní.

Jak fungují vyhledávače

Na tomto místě je nutné se zmínit o tom, jak fungují vyhledávače. Vzhledem k tomu, že nejpoužívanějšími vyhledávači u nás je Google a Seznam, budu dále mluvit jen o nich. Robot těchto společností tzv. Googlebot a Seznambot prochází, analyzuje a indexuje jednotlivé stránky a přiděluje jim určité skóre tzv. PageRank nebo Srank, podle počtu příchozích a odchozích odkazů. Ve své databázi pak má uloženo, co se na jakých stránkách nachází.

V okamžiku, kdy uživatel položí dotaz, tak se vyhledávač podívá do své DB a vrátí uživateli odpověď v podobě seznamu odkazů na stránky, které jsou seřazeny sestupně podle relevantnosti. Samotná pozice ve výsledcích vyhledávání (Search Engine Result Page, zkr. SERP) je výsledkem poměrně sofistikovaného neveřejného algoritmu, který kromě výše uvedeného skóre hodnotí i spoustu dalších faktorů, z nichž asi nejvýznamnější je originální obsah, správně použitá klíčová slova a počet a kvalita stránek, které na vás odkazují.

Čím vyššího hodnocení vaše stránka dosáhne, tím spíše se bude nacházet na prvním místě ve výsledcích vyhledávání a to v konečném důsledku znamená vyšší návštěvnost a větší šanci, že se z pouhého návštěvníka stane i váš klient. To, na jakém místě ve výsledcích vyhledávání se vaše stránka objeví, závisí na tzv. on-page a off-page faktorech, na které se blíže podíváme v dalších dílech tohoto seriálu. Ano, správně tušíte, budeme se zabývat tím, čemu se říká optimalizace stránek pro vyhledávače neboli SEO.

Podstatné ale je se nejen dostat na přední pozice ve výsledcích vyhledávání, ale také se tam požadovanou dobu udržet a toho není rozhodně možné dosáhnout nějakým jednorázovým zásahem SEO mága, nýbrž jedině soustavnou optimalizací. SEO se prostě někdo musí trvale věnovat, a nemůžete počítat s tím, že k vám přijde nějaký SEO expert, vy mu dáte pár tisíc, on provede pár změn na vašem webu a vy se rázem ocitnete ve výsledcích vyhledávání na první stránce. I když i to je možné, ovšem jen v jednom jediném případě, ale o tom opravdu až v některém z příštích dílů.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “SEO: má smysl optimalizovat stránky pro vyhledávače?” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: