SEO: jak vybrat vhodná klíčová slova

Správně zvolená a vhodně použitá klíčová slova jsou pro umístění na předních místech ve výsledcích vyhledávání naprosto zásadní.

Problém je, že uživatel do vyhledávače zadává taková slova, o kterých je přesvědčen, že nejlépe vyjadřují to, co hledá, resp. co je předmětem jeho zájmu. Jenže fráze zadaná uživatelem nemusí vůbec korespondovat se slovy, která jsou použita na stránce, na které se hledané informace nachází. Je tomu tak proto, že osoba, která odpovídá za obsah webu, dostane např. od obchodníka popis produktu s tím, aby ho umístila na web, anebo ho obchodník na web umístí sám, tedy pokud web obsahuje nějaký systém pro správu obsahu (Content Management System, zkr. CMS).

Takový popis však nemusí být pro potenciálního zákazníka vůbec srozumitelný, neboť může obsahovat odborné výrazy, které běžný zákazník nepoužívá a často ani nezná. A vzhledem k tomu, že vyhledávače nejsou dosud vybaveny nějakou umělou inteligencí, byť zde určitá snaha je, tak se po zadání dotazu, odkaz na vaše stránky ve výsledcích vyhledávání vůbec neobjeví, protože vyhledávač frázi, kterou uživatel zadal, na vašich stránkách prostě nenajde.

Potenciální zákazník tak na vaši stránku nezavítá, neb skončí u konkurence, která možná nenabízí tak kvalitní produkty a služby jako vy, ale provedla na svých stránkách tzv. SEO optimalizaci. Jde o to, že vy sice můžete používat ta správná slova a odborné výrazy, ale vaši klienti tato slova nemusí používat vůbec. Jistě již tušíte, že správně zvolená klíčová slova, jsou taková slova, která váš potenciální klient zadá do vyhledávače, když bude hledat informace, službu nebo nějaký produkt, který je předmětem jeho zájmu. To, na jaké pozici ve výsledcích vyhledávání se pak vaše stránka objeví, je dáno i tzv. off-page faktory, které v krátkém časovém horizontu nelze ovlivnit nebo jen do určité míry.

Jestliže SEO expert na svých webových stránkách prohlašuje, že pokud si u něj optimalizaci objednáte, tak se vaše stránka bude na dané klíčové slovo zobrazovat ve výsledcích vyhledávání v první desítce, tak vězte, že toho sice je možné dosáhnout, ale jen při splnění určitých podmínek. Všimněte si, že SEO expert většinou nikdy neuvádí, kdy přesně se začne odkaz na vaše stránky zobrazovat na předních místech. Jednoduše proto, že to neví. Dále si všimněte slovního spojení „daného klíčového slova“, tedy ne jakéhokoliv, ale pouze takového, na kterém se dohodnete, a to je pro pochopení toho, jak SEO v podání některých SEO konzultantů funguje, naprosto klíčové.

Položme si otázku, jak může SEO expert tohoto vskutku ambiciózního cíle vlastně dosáhnout. Je to vůbec možné, nejedná se o podvod? SEO expert má v podstatě jen několik možností, jak tohoto cíle dosáhnout. Základem je samozřejmě analýza klíčových slov a jejich použití v URL, titulku stránky, nadpisech, textu, popisech obrázků apod. Vhodná klíčová slova jsou de facto předurčena již tím, jaké produkty a služby nabízíte. A touto analýzou SEO expert zpravidla začíná.

SEO expert obvykle tuší, jaké fráze vaši potenciální klienti zadávají do vyhledávače, a zároveň i ví, na jaká klíčová slova provedli optimalizaci vaši konkurenti, neboť již provedl SEO analýzu konkurence. A možná, že to byl právě on, kdo u vašich konkurentů SEO optimalizaci též prováděl. V takovém případě mu je jasné, že se vaše stránky budou i po optimalizaci zobrazovat daleko za stránkami konkurence, protože zde vstoupí do hry i ty již zmíněné off-page faktory, o kterých jsme se zatím moc nemluvili, ale které v takových případech hrají dost podstatnou roli. Co teď?

SEO expert vám navrhne klíčové slovo sám

SEO expert se vám bude snažit vnutit takové klíčové slovo, které není konkurencí moc používané, takže po jeho zadání se vaše stránka ve výsledcích vyhledávání začne k vaší radosti zobrazovat na prvním místě. Ale k čemu vám to bude, když dané klíčové slovo naprostá většina vašich potenciálních klientů do vyhledávače prostě nezadá? Mimochodem i tak vzniká buzzword jako třeba ultrabook, ale nespoléhejte příliš na to, že se jím zrovna ono slovo stane a změníte tak slovník vašich klientů. Ale nekřivďme  SEO expertům. Je možné, že SEO expert má pravdu a jím navrhované slovo je opravdu používanější.

SEO expert optimalizuje na long tail

Nemusíte optimalizovat jen na hlavní klíčová slova, ale naopak i na méně často používaná slova. Pokud se vydáte touto cestou, můžete dosáhnout toho, že na vaše stránky zavítá v konečném součtu více lidí než těch, kteří na vaše stránky přijdou přes hlavní klíčové slovo. Tomuto jevu se říká long tail, a optimalizace na tato slova se pak označuje jako long tail SEO. A je nasnadě, že long tail má zpravidla i vyšší konverzní poměr. Lidé se již poučili a vědí, že když položí svůj dotaz příliš obecně, tak dostanou příliš mnoho výsledků a trvá jim pak déle, než se proklikají k cíli, a proto zadávají poměrně specifické dotazy, neboť nechtějí ztrácet čas. Pravidlem tedy je necílit na jedno jediné vysoce konkurenční klíčové slovo, ale raději cílit na méně konkurenční klíčová slova.

SEO expert optimalizuje na jakékoliv slovo

Pokud konkurence v daném oboru neexistuje, nemá webovou prezentaci, nebo jsou jejich webové stránky tak mizerné, že v podstatě jakákoliv stránka splňující základní pravidla toho, jak má webová prezentace vypadat, je na tom lépe, stačí, aby SEO expert provedl na vašem webu a stránkách pár základních úprav a rázem se odkaz na vaše stránky vyhoupne ve výsledcích vyhledávání na přední místo. Ano, tohle je ten jediný případ, který jsem měl na mysli v prvním díle našeho seriálu o SEO.

SEO expert používá zakázané techniky

Pokud je SEO expert opravdu zoufalý nebo nemá dostatečné zkušenosti a nesleduje vývoj v oblasti vyhledávání, může úmyslně nebo i z neznalosti navrhovat takové úpravy, které jsou vyhledávači označovány jako zakázané. Jedná se o tzv. black hat SEO techniky, které povedou k tomu, že dočasně se váš web může po nějakou dobu umísťovat na předních místech ve výsledcích vyhledávání na určitá klíčová slova, ale později budete velice litovat, že jste služeb takového SEO experta vůbec využili.

Tipy na správná klíčová slova

Správná klíčová slova, poznáte např. podle toho, že když do vyhledávače začnete psát, tak on vám sám začne našeptávat resp. nabízet dokončení. To znamená, že někdo už toto slovo nebo frázi hledal. Po potvrzení vám vyhledávač zobrazí, kolik stránek na zadané klíčové slovo našel. Nebo se můžete na stránkách konkurence podívat, co mají uvedeno v tagu meta keywords, i tak můžete zjistit, jaká klíčová slova používá konkurence, ale příliš na to nespoléhejte. Vyhledávače mohou obsah meta keywords zcela ignorovat, a řídit se spíše skutečným obsahem, tj. jaká slova se skutečně vyskytují v samotném textu, protože jen ten návštěvník vašeho webu čte. Návštěvníka totiž obsah nějakých meta tagů absolutně nezajímá. A když to nezajímá návštěvníka, proč by to mělo zajímat vyhledávač, a proč by měl zohledňovat, co je v něm uvedeno, že.

Hustota klíčových slov na stránce

Pokud se ptáte, jaká by měla být hustota klíčových slov na stránce, tak vám nebudu říkat, že by to mělo být 7%, spíše vám doporučím, abyste používali naprosto přirozený jazyk, a nesnažili se množství klíčových slov nějak uměle navyšovat, protože pokud se dané klíčové slovo nebo fráze bude na vaší stránce vyskytovat až příliš často, mohly by to vyhledávače vyhodnotit jako pokus o manipulaci s SERP. Pokud přesto chcete hustotu klíčových slov počítat, použijte nějaký keywords density analyzer.

Použití klíčových slov na stránce

V rámci analýzy klíčových slov, je třeba jasně určit hlavní klíčová slova a stejně tak i doplňková klíčová slova a jejich ekvivalenty a s ohledem na ně pak stránky optimalizovat. Jednoduše řečeno, tato klíčová slova se na vašich stránkách musí vyskytovat. Přičemž každou stránku doporučuji optimalizovat raději na jedno než více klíčových slov, která jste si zvolili, a zároveň nedoporučuji optimalizovat více stránek na stejné klíčové slovo, protože tyto stránky si pak budou konkurovat a ani vy sami se nebudete moci rozhodnout, na jakou stránku budete v případě potřeby odkazovat.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:

  1. Kamil Brzák

    A meta skutečně ignorují (až na Yahoo) :-)


K článku “SEO: jak vybrat vhodná klíčová slova” se zde nachází 1 komentář.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: