Řízení rizik: Jemný úvod do řízení rizik

Cílem tohoto příspěvku je stručně charakterizovat jednotlivé fáze procesu řízení rizik, které jsou detailně popsány v knize „Řízení informačních rizik v praxi“.

Řízení rizik (risk management) je komplexní proces skládající se z několika fází, které na sebe navazují a vytvářejí jakousi smyčku viz obrázek. Cílem řízení rizik je identifikace a kvantifikace rizik, kterým musí společnost čelit a především rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání těchto rizik. Všimněte si, že píši o zvládání rizik, nikoliv o jejich snížení na přijatelnou úroveň, jak se dost často uvádí. Je tomu tak proto, že snížení rizika je jen jednou z několika nejčastěji používaných metod.

Stanovení kontextu (establishing the context)

Cílem této fáze je vymezení oblasti, ve které budou rizika řízena, popsání samotného procesu řízení rizik, vydefinování rolí a určení osob odpovědných za jednotlivé činnosti v rámci tohoto procesu, výběr metodiky, která bude použita pro analýzu rizik, stanovení referenční úrovně, kritérií a způsobu hodnocení a zvládání rizik.

Analýza rizik (risk analysis)

V této fázi by měla být odpovědnými pracovníky určenými v předchozí fázi provedena analýza rizik, která obvykle zahrnuje identifikaci a kvantifikaci aktiv, hrozeb a zranitelností a stanovení výše rizika nebo škody v souladu se schválenou metodikou.

Vyhodnocení rizik (risk evaluation)

V okamžiku, kdy máme k dispozici výsledky analýzy rizik, měli bychom se pokusit o prioritizaci rizik, neboť je zřejmé, že ne všem rizikům může být věnována stejná pozornost. Dále bychom měli vybrat vhodná opatření vedoucí ke snížení rizika a provést tzv. cost/benefit analýzu.

Zvládání rizik (risk treatment)

V poslední fázi, když už známe výši rizika nebo škody a též náklady na jednotlivá opatření a odpovědné osoby byly s riziky prokazatelně seznámeny, mělo by dojít k rozhodnutí o vhodném způsobu zvládání rizik, kterými jsou retence, redukce, transfer, pojištění, sdílení a vyhnutí se riziku.

řízení rizik

Poznámka: Výše uvedené rozdělení a náplň jednotlivých fází procesu řízení rizik není jediné možné. Např. v AS/NZS 4360 je posloupnost jednotlivých fází následující: stanovení kontextu, identifikace rizik, analýza rizik, vyhodnocení rizik a zvládání rizik. Fáze identifikace, analýzy a vyhodnocení rizik se zde nazývá hodnocení rizik (risk assessment).

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho!
Email this to someone
email
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Štítky:


K článku “Řízení rizik: Jemný úvod do řízení rizik” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: