Řízení informačních rizik v praxi

Kniha „Řízení informačních rizik v praxi“ je jedinečnou publikací na českém trhu, která se problematice řízení informačních rizik věnuje v dostatečné hloubce i šířce a přináší ucelený, srozumitelný a zcela konkrétní návod jak řídit informační rizika.

Mnohé informace uvedené v této knize nebyly doposud nikde publikovány a společnosti, jež se řízením a především analýzou rizik zabývají, je často považují za své know-how.

Řízení informačních rizik v praxi

Kniha obsahuje řadu kvalitních ilustrací a názorných grafů, které umožňují snadné a rychlé pochopení celého procesu řízení rizik. Po přečtení této knihy bude čtenář nejen vědět, jak proces řízení rizik ve společnosti úspěšně zavést, ale především jak efektivně provést analýzu rizik, jak rizika správně vyhodnotit a jak je s přehledem zvládat.

Problematika řízení informačních rizik by rozhodně neměla ujít pozornosti vlastníků firem a vrcholového managementu, který má zájem na udržení si své pozice na trhu, protože v důsledku rostoucí otevřenosti společnosti, zvyšující se konkurence a počtu kybernetických útoků, je nutné identifikovat ta nejcennější aktiva organizace, odhalit slabá místa v systému a následně zavést účinná bezpečnostní opatření.

Cenné informace zde jistě najdou i pracovníci informační bezpečnosti, řízení rizik, bezpečnostní analytici a architekti, auditoři i společnosti, které poskytují služby v oblasti informační bezpečnosti a řízení rizik.

Metodika analýzy rizik, tak jak je prezentována v této knize, je v souladu s mezinárodními standardy a best practice, a byla vyvinuta na základě dosavadních zkušeností autora, které získal během více než 10leté praxe v oblasti informačních technologií, informační bezpečnosti a řízení rizik a poskytuje opakovatelné a měřitelné výsledky.

Recenze: Nezávislou recenzi této knihy, kterou sepsal Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc., si můžete přečíst zde.

Obsah: Vlastní obsah a náhledy stránek jsou k vidění v Moravské zemské knihovně v Brně.

Formát knihy: A5
Počet stran: 134
ISBN: 978-80-7399-731-1
Vydání: 1. vydání

Citace: ČERMÁK, Miroslav. Řízení informačních rizik v praxi. Brno: Tribun EU, 2009. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-731-1.

 

» Objednat knihu «

 

Poznámka: V rubrice Řízení rizik najdete další doplňující informace.

Štítky: ,