Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Jak prověřit, že je systém nakonfigurován rozporu se standardem?

2. Které z následujících hesel je silné?

3. Když je aktuální business cíl v rozporu se stávajícím standardem nebo politikou, tak je nutné

4. Co bude největším rizikem pro elektrárnu provozující SCADA systém?

5. Jaká data budou mít nejspíš nejvyšší hodnotu?

6. Jaká je výhoda dvou firewallů připojených do internetu?

7. Kdy je organizace nejzranitelnější?

8. Který z požadavků na bezpečnost má nejnižší prioritu?

9. Jaká je nejúčinnější ochrana před nežádoucím sdílením informací mezi uživateli?

10. Čemu především by se měl věnovat řídící výbor?