Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Jaká je slabina bezpečnostních řešení založených na signaturách?

2. Pokud jde o zálohování dat, tak ze všeho nejdůležitější je zohlednit

3. V systému byl nalezen účet s právy full control sloužící ke zkopírování dat z produkce do testu, co by měl bezpečnostní manažer udělat jako první?

4. Co musí být uvedeno v politice informační bezpečnosti?

5. Jakým způsobem bývají nejčastěji prolomena hesla uživatelů sloužících k přihlášení do nejrůznějšch webových služeb?

6. Který z dokumentů se mění nejčastěji?

7. Co je nejdůležitější při návrhu strategie informační bezpečnosti?

8. Jestliže je možné se dostat k datům jiného uživatele pohou změnou parametru URL v adresním řádku prohlížeče, tak se jedná o

9. Nejvhodnější protokol pro zajištění důvěrnosti dat přenášených mezi webovou aplikací a koncovým zařízením uživatele je

10. Autorizace