Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Co je nejdůležitější při ukončení pracovního poměru?

2. Jestliže pro vyřešení problému programátor potřebuje přístup do produkčního systému, tak je nutné

3. Program informační bezpečnosti by se měl opírat především o výsledky

4. Kdo by měl podporovat a požadovat provedení analýzy rizik v organizaci?

5. Bezpečnostní opatření vždy snižují

6. Kdo nese konečnou odpovědnost za bezpečnost organizace

7. Nejspolehlivější metoda, jak bezpečně odstranit data z harddisku, je

8. Nejspolehlivější metoda jak zabránit krádeži informací ze strany zaměstnance je

9. Pokud jde o záložní datové centrum, tak to by mělo

10. Základní atributy bezpečnosti jsou