Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Bezpečnostní politika je dokument

2. Nejdůležitější součástí prohlášení o ochraně osobních údajů je,

3. Neodmítnutelnost může být nejlépe zajištěna

4. Efektivní fungování programu informační bezpečnosti závisí především na

5. Jaký je nejúčinnější způsob řízení přístupu?

6. Jak zabránit neautorizovanému požadavku na nastavení nového hesla?

7. Steganografie oproti šifrování

8. Dostupnost systému může být nejlépe zajištěna

9. V systému byl nalezen účet s právy full control sloužící ke zkopírování dat z produkce do testu, co by měl bezpečnostní manažer udělat jako první?

10. Sekundární aktiva jsou zpravidla