Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Jaká data budou mít nejspíš nejvyšší hodnotu?

2. Webová stránka opatřená certifikátem a ikonkou zámečku značí, že

3. Nejspolehlivější metoda jak zabránit krádeži informací ze strany zaměstnance je

4. Nejspolehlivější metoda jak zabránit krádeži informací ze strany zaměstnance je

5. Efektivní fungování programu informační bezpečnosti závisí především na

6. Pokud jde o nastavení FAR a FRR pro přístup do datacentra, tak je lepší, když

7. Které z následujících hesel je silné?

8. Jaká je výhoda dvou firewallů připojených do internetu?

9. První krok v rámci řízení rizik je

10. Který z následujících plánů by měl obsahovat postup, jak reagovat na incident?