Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Jak donutit systémové administátory, aby si vzali bezpečnost za vlastní a nesli odpovědnost?

2. Pokud jde o nastavení FAR a FRR pro přístup do datacentra, tak je lepší, když

3. Který z následujících bezpečnostních dokumentů není závazný?

4. Manažer informační bezpečnosti se musí pokusit

5. Kdy je organizace nejzranitelnější?

6. Který typ záložního datového centra skýtá největší záruky?

7. Jaký je nejbezpečnější způsob předání prvotního hesla uživateli?

8. Bezpečnostní politika je dokument

9. Jaká je slabina bezpečnostních řešení založených na signaturách?

10. Kdo je odpovědný za řízení přístupu k business datům?