Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Steganografie oproti šifrování

2. Co je klíčové pro úspěšné zavedení biometrické autentizace do systému?

3. První krok v rámci řízení rizik je

4. Dostupnost je zajištěna, pokud

5. Watering hole je technika

6. Webová stránka opatřená certifikátem a ikonkou zámečku značí, že

7. Kdo je odpovědný za správnou klasifikaci informací?

8. Bezpečnostní standard by měl obsahovat

9. První krok při detekci bezpečnostního incidentu je

10. Aby proces řízení rizik v organizaci fungoval skutečně efektivně, tak do řízení rizik musí být zapojeni