Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Co především musí být v rámci analýzy rizik zohledněno?

2. Phishing může být nejlépe eliminován

3. Který z následujících plánů by měl obsahovat postup, jak reagovat na incident?

4. Extranet server je vhodné umístit

5. Nejčastější zranitelnost webové aplikace spočívá

6. Program informační bezpečnosti by se měl opírat především o výsledky

7. Bezpečnostní opatření zpravidla zvyšují

8. Sekundární aktiva jsou zpravidla

9. Co je nejdůležitější uvést do strategického plánu informační bezpečnosti a čím by měl manažer bezpečnosti začít?

10. Jaké bezpečnostní opatření kromě biometrie by měl manažer bezpečnosti zavést, aby měl jistotu, že do datového centra vstupují jen oprávněné osoby?