Quiz pro manažery informační bezpečnosti

Na této stránce se nachází kvíz čítající deset náhodně vygenerovaných otázek, které by měly prověřit vaše znalosti z oblasti informační bezpečnosti. Jedná se o podobné otázky, jaké jsou např. pokládány kandidátům usilujícím o získání profesního titulu CISM.

U každé otázky jsou zobrazeny čtyři možné odpovědi. Jen jedna je však správná. Po zvolení odpovědi a kliknutí na tlačítko odeslat, dojde k vyhodnocení. Při opětovném načtení stránky bude pokaždé zobrazena jiná sada otázek, která je generována z databáze čítající několik set otázek, která je průběžně aktualizována a doplňována.

1. Poslední krok v rámci řízení rizik je

2. Který z dokumentů se mění nejčastěji?

3. Jakým způsobem bývají nejčastěji prolomena hesla uživatelů sloužících k přihlášení do nejrůznějšch webových služeb?

4. Při forenzní analýze pracovní stanice je třeba jako první

5. Jaká je nejúčinnější ochrana před nežádoucím sdílením informací mezi uživateli?

6. Organizace se rozhodla snížit náklady a nahradit lokální Exchange servery v každé zemi řešením Office365. Jaké toto řešení představuje riziko?

7. Phishing může být nejlépe eliminován

8. Co bezpečnostnímu manažerovi pomůže nejlépe přesvědčit představenstvo o nutnosti investice do daného bezpečnostního řešení?

9. Analýza rizik může být poznamená značnou míry subjektivity, který z faktorů je jí zpravidla poznamenán nejvíce?

10. Hlavní důvod omezení přístupu na internet spočívá především v omezení rizika