Průmyslová špionáž se možná týká i vaší firmy

Nemusíte si toho ostatně všimnout hned a průvodním jevům přikládat nějaký podstatný význam.

Měli byste však rozhodně zbystřit, pokud zaznamenáte některý z následujících symptomů:

  • konkurence přichází na trh s obdobným produktem nebo službou dříve nebo za nižší cenu než vy;
  • se mění podstatně váš podíl na trhu, ztrácíte své zákazníky, ti přechází ke konkurenci, neboť jim byly nabídnuty lepší podmínky;
  • vaši klíčoví zaměstnanci odcházejí ke konkurenci, je tomu tak proto, že konkurence zjistila, kdo má jaké znalosti a dané zaměstnance přetáhla;
  • vaše organizace již není tak úspěšná ve výběrových řízeních, je tomu tak proto, že konkurence ví, jaká bude vaše nabídka, takže se může lépe připravit a nabídnout lepší podmínky;
  • dochází k nečekané změně hodnoty vašich akcií nebo akcií firem působících ve stejném odvětví.

Ostatně k obdobným závěrům v minulosti dospěl i Vymětal at al.[1] Je nanejvýš pravděpodobné, že vaše konkurence má kvalitní tým zabývající se konkurenčním zpravodajstvím anebo dokonce i provádí sofistikovanou průmyslovou špionáž, a vy jste se stali pouhou obětí, což ještě neznamená, že je vše ztraceno.

Je třeba však začít hned jednat a bránit se, případně přejít do protiútoku a nechat konkurenci ochutnat její vlastní medicínu. A čím dříve s tím začnete, tím máte větší šanci, že se vám podaří situaci na trhu zvrátit, a vydobýt si zpět svoji pozici. V prvé řadě musíte zrevidovat:

  • informační aktiva, tedy kde se nacházejí vaše citlivé informace, jako jsou strategické plány, pracovní postupy, chráněné receptury, apod.
  • vlastnictví, tj. zda má každé informační aktivum stanoveno svého vlastníka a zda ten chápe, jaké jsou jeho povinnosti v oblasti ochrany informací a plní je;
  • přístupová oprávnění, tedy zda je přístup k těmto informačním aktivům řízen na principu need-to-know a informace jsou chráněny během celého jejich životního cyklu;
  • bezpečnostní opatření organizační a technické povahy a posoudit jejich účinnost;
  • bezpečnostní povědomí, tj. zda si jsou zaměstnanci vědomi hrozeb, kterým jsou oni a jejich společnost vystavena a dokáží na ně správně reagovat.

Dále byste měli provést bezpečnostní audit, otestovat odolnost vaší organizace vůči APT útokům a v neposlední řadě se zaměřit i na úroveň vašeho vlastního konkurenční zpravodajství a vybudovat tým, který se mu bude soustavně věnovat, protože pokud jste se ocitli v této situaci, tak je zřejmé, že se bez něj neobejdete.

Pokud si nejste jisti, jak dál postupovat, potřebujete prověřit bezpečnost vašich systémů a stávajících kontrol, či pomoci vybudovat tým, který se bude věnovat konkurenčnímu zpravodajství, neváhejte se obrátit na nás.

[1] VYMĚTAL, Jan, Anna DIAČIKOVÁ a Miriam VÁCHOVÁ. Informační a znalostní management v praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2005. ISBN 978-80-86920-01-6. (s. 167s)
Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Průmyslová špionáž se možná týká i vaší firmy” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: