Provozní technologie

V posledních letech jsme v souvislosti s ICS/SCADA systémy mohli zaznamenat nový buzzword a to operační/provozní technologie (Operational Technology, zkr. OT).

Ty slouží k přímému řízení a kontrole fyzických zařízení a měly by zahrnovat všechny systémy používané k řízení průmyslu, a zároveň představovat i jakýsi protipól k informačním technologiím (information technology, zkr. IT).

ICS

Průmyslové řídicí systémy (industrial control system, zkr. ICS) a systémy pro dispečerské řízení a sběr dat (supervisory control and data acquisition, zkr. SCADA), které jsou podmnožinou ICS, nacházejí uplatnění v mnoha různých průmyslových podnicích, v distribučních sítích (voda, elektřina, plyn) a dopravních sítích (signalizační zařízení) a technických zařízení budov (klimatizace, zabezpečení).

SCADA

ICS systémy se skládají z několika vzájemně spolupracujících komponent. Obsahují čidla, RTU, PLC, MTU, HMI a SC, které si dále popíšeme. Vlastní SCADA systém může běžet na platformě Windows i UNIX a lze najít jak open source, tak i closed source řešení se všemi souvisejícími výhodami i nevýhodami jako je podpora, možnost úprav, zajištění bezpečnosti apod.

Čidla

Koncová zařízení, resp. stroje jako jsou motory, čerpadla apod. jsou pak kontrolovány pomocí čidel, která sledují vybrané fyzikální charakteristiky (úroveň teploty, hlasitosti, vlhkosti, otáček, otřesů apod.) a tyto informace předávají tzv. RTU (Remote Terminal/Telemetry Unit).

RTU

RTU jsou jednoúčelová zařízení navrhnutá za účelem zpracování určitých signálů od zmíněných čidel. RTU mohou komunikovat přes drát, ale i bezdrátové a mohou některé činnosti provádět na základě obdržených informací od čidel zcela autonomně, anebo na základě požadavku, který přijde od PLC (Programmable Logic Controller).

PLC

PLC je v zásadě takový malý průmyslový počítač a dost často proto dochází k nahrazování jednoúčelových RTU za víceúčelové PLC, která jsou sice dražší, ale mnohem použitelnější, protože mohou být snadno přeprogramovány. Jejich cena se pohybuje v jednotkách tisíc až deset tisíc korun za kus.

HMI

HMI v zásadě není nic jiného než grafické rozhraní na desktopu, tabletu, mobilu, které umožňuje vzdáleně ovládat průmyslové systémy. Přičemž přístup k jednotlivým funkcím by měl být striktně řízen a jednotlivým uživatelům by měly být zobrazovány jen ty funkce, ke kterým jsou oprávněni, o čemž rozhoduje Master Terminal Unit, zkr. MTU.

MTU

MTU je hlavní server celého SCADA prostředí, který komunikuje přímo s PLC nebo RTU a měl by být zdvojen případně běžet v clusteru, aby byla zajištěna vysoká dostupnost, protože zde není prostor pro výpadek, obzvlášť pokud se jedná o mission critical systém. K tomuto serveru se pak přistupuje z tzv. dohledového počítače (Supervisory Computer, zkr. SC).

SC

SC je dohledový počítač, přičemž jich může být i více a měly by být minimálně dva, ideálně pak v různých budovách anebo lokalitách, neboť zde se soustřeďují veškeré informace a odtud dochází ke skutečnému řízení celého systému přes již zmíněný HMI (Human-Machine Interface).

Komunikační protokoly

Snahou je, aby veškerá komunikace probíhala přes TCP/IP, než přes proprietární protokoly, přes které komunikují např. MTU s RTU/PLC. Problémem mohou být některé starší zranitelné a stále používané protokoly, na které je pak možné vést kybernetický útok.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky: ,


K článku “Provozní technologie” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: