Prověříme úroveň vaší bezpečnosti

Provedeme analýzu rizik, v rámci které identifikujeme nejcennější aktiva vaší společnosti a slabá místa vašeho systému, a posoudíme, jaká je reálná možnost jejich zneužití ze strany útočníka.

Pokud si myslíte, že se vás tento problém netýká, měli byste vědět, že útoky již dávno nejsou vedeny jen na velké firmy, ale naopak že roste počet útoků vedených na malé a střední firmy, které jsou nejzranitelnější.

Seznámíme vás s riziky, kterým je vaše firma vystavena a doporučíme vám, jaká opatření byste měli zavést, abyste tato rizika snížili a minimalizovali tak možný negativní dopad na vaše podnikání.

Vězte, že kolikrát nemusí být dosažení požadované úrovně bezpečnosti a s tím spojené snížení rizika na přijatelnou úroveň ani příliš nákladné, zatímco následky útoku mohou vést až k ukončení vašeho podnikání.

Cena: je dána velikostí a složitostí vašeho IS

order