Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud jste se na tomto webu zaregistroval anebo přihlásil k odběru příspěvků či zasílání notifikací o nových komentářích pod článkem, tak pak mám v databázi uloženou vaši e-mailovou adresu a případně i jméno, příjmení, uživatelské jméno a heslo, tedy pokud jste tyto údaje při registraci dobrovolně uvedl. Tyto údaje jsou přiměřeně chráněny a budu uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou, tj. tak dlouho, dokud sami nezrušíte své členství, neodhlásíte se z odběru příspěvků o nových článcích, nebo komentářů pod nimi. Tyto vámi poskytnuté údaje budu využívat výhradně já, a to za účelem rozesílání zpravodaje, automatických notifikací a rovněž i k vaší identifikaci v diskusích pod článkem a k řízení přístupu k chráněným částem tohoto webu.

Poznámka: Jako fyzická osoba nepodnikající bych samozřejmě nemusel GDPR vůbec řešit, ale narozdíl od mnohých firem nemám problém uvést, jaké vaše údaje zpracovávám a za jakým účelem.