Proč nepoužívat freemail

Z průzkumu, který jsme provedli, vyplynulo, že spousta společností a obchodních zástupců používá pro komunikaci s klienty freemailové adresy.

Ostatně přesvědčit se můžete sami, stačí jen zadat do vyhledávače vhodný dotaz a prohlédnout si výsledky vyhledávání. Používat pro komunikaci s klientem freemailovou adresu je nejen neprofesionální, ale existuje zde navíc i riziko úniků důvěrných informací, které mohou mít povahu osobních údajů nebo obchodního tajemství.

freemail

Freemailové služby nezaručují, že se k e-mailům na nich uložených nedostane někdo jiný. To je ostatně dáno mnoha faktory. Především tím, že komunikace mezi klientem a serverem není defaultně šifrováná a hesla k těmto e-mailovým účtům jsou tak přenášena v otevřené podobě. Stejně tak i pošta samotná se přenáší v otevřené podobě a nezašifrovaná je též uložena na serverech poskytovatele dané služby. Tyto systémy také uživatele nenutí si heslo pravidelně měnit a přihlašovací údaje mohou být odpozorovány nebo odposlechnuty neoprávněnou osobou, která tímto způsobem získává přístup k poště.

Vzhledem k tomu, že freemailové servery nabízejí velký úložný prostor (často mnohem větší, než jaký je svým zaměstnancům schopen nabídnout zaměstnavatel), svádí to mnohé uživatele k tomu, aby tyto adresy používali i k pracovním účelům a dále, aby přečtenou a zpracovanou poštu neodstraňovali, ale naopak ji nechávali uloženou na serveru a často po celou dobu existence dané e-mailové adresy. Útočník, který získá do této schránky přístup, si tak může udělat velice detailní obrázek o získaných klientech, proběhlých obchodech a činnosti dané společnosti. Pro úplnost je třeba také dodat, že poskytovatelé těchto služeb se de-facto vzdávají veškeré odpovědnosti, co se týká úniku informací a dostupnosti a kvality poskytovaných služeb.

Riziko úniku důvěrných informací existuje i v případě, že si uživatelé maily na těchto serverech nenechávají, ale stahují si je na svůj počítač. Především proto, že tato soukromá zařízení nebývají obvykle dobře zabezpečena a trpí podobnými neduhy. Data na nich uložená nejsou šifrována, používají se slabá hesla, která nejsou pravidelně měněna. Kromě toho se daná zařízení používají i k soukromým účelům a tak zde hrozí větší riziko zavedení malwaru.

Společnosti by měly na svých webových stránkách uvádět, jaké e-mailové adresy se rozhodly používat v obchodním styku, aby měl klient alespoň nějakou možnost, jak si ověřit, s kým že to vlastně komunikuje. V okamžiku, kdy např. společnost nestanoví jasná pravidla, jak mají vypadat e-mailové adresy obchodních zástupců, výrazně roste riziko phishingu a dalšího podvodného jednání vůči jejich klientům, protože ti na první pohled nepoznají, kdo je obchodní zástupce a kdo se za něj jen vydává.

V některých případech má však použití freemailové adresy smysl, např. při registraci na nejrůznějších webových stránkách za účelem získání informací, v diskusních fórech a chatu, kde není žádoucí použít firemní e-mail a pro tento účel je vhodné si založit e-mailovou adresu na jednom z mnoha freemailových serverů. Drtivá většina zaměstnanců přístup na freemail nepotřebuje a pro komunikaci s klienty a obchodními partnery by měla používat výhradně firemní e-mail.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky: ,


K článku “Proč nepoužívat freemail” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: