Připravíme váš obchodní tým na účast ve výběrovém řízení

Chcete jako firma zvýšit svoji šanci na úspěch ve výběrovém řízení? Zašlete nám vaši obchodní nabídku a předveďte nám, jak chcete vést svoji prezentaci u vašeho potenciálního zákazníka.

Seznámíme se s vaší nabídkou a poslechneme si vaši prezentaci a poskytneme vám zpětnou vazbu. Posoudíme formu a obsah vaší nabídky a prezentace, a poradíme vám, co změnit, co vypustit a co naopak doplnit. A případně, i zda do daného výběrového řízení vůbec jít nebo ne.

Poradíme vám, jak vaši obchodní nabídku a prezentaci strukturovat a tím zvýšit svoji šanci na úspěch. Samozřejmě že ani v okamžiku, kdy provedete doporučené úpravy ve své nabídce a prezentaci, tak nemáte zaručeno, že uspějete, ale budete minimálně vědět, jakých chyb jste se dopustili a čemu se máte příště vyvarovat.

Potřebujeme jen vědět, jaká byla poptávka, na kterou reagujete a co, kdy, kde a komu budete chtít prezentovat. A ideálně i kdo jsou vaši konkurenti, kteří nejspíš byli též osloveni a budou se výběrového řízení účastnit spolu s vámi.

Nabídku nám můžete poslat e-mailem nebo ji můžeme nastudovat u vás. Prezentaci si můžeme osobně vyslechnout rovněž u vás anebo ji můžete streamovat přes internet, případně nám nasdílet její nahrávku.

Možná si teď kladete otázku, proč byste měli někomu jinému předkládat svoji nabídku a prezentaci. Během své více jak 20leté praxe jsem měl možnost se setkat s desítkami firem, které se účastnily výběrového řízení na dodávku nějakého řešení a měl jsem tak možnost posoudit i úroveň zpracování jejich obchodních nabídek a obsah a formu jejich prezentace.

V posledních letech jsem se pak zaměřil i na bezprostřední reakce členů výběrové komise na předložené nabídky a probíhající prezentace. A musím říci, že kolikrát daná firma neuspěla jen proto, že svou nabídku špatně koncipovala a dostatečně dobře se na prezentaci nepřipravila a ve své prezentaci se také dopustila několika naprosto zbytečných chyb.

Některé firmy dokonce i opakovaně. Evidentně si těchto chyb nikdo v dané firmě nebyl vědom a rovněž se tyto firmy ani nikdy nedozvěděly, co bylo příčinou jejich neúspěchu v daném výběrovém řízení, a tudíž ani neměly možnost se z těchto svých chyb poučit, a zkouší to neúspěšně dál.

V mnoha případech bylo již od počátku jasné, že daná firma nemá šanci ve výběrovém řízení uspět. Bohužel vedení dané společnosti si tuto zřejmou skutečnost neuvědomovalo anebo nebylo ochotno připustit.

Často jsem si kladl otázku, proč některé firmy do daného výběrového řízení vůbec šly anebo proč se ve své nabídce a prezentaci dopustily tolika faktických chyb, přestože ve svém týmu měly schopné a chytré lidi. A dospěl jsem k závěru, že tomu tak bylo nejspíš proto, že jim scházel nezaujatý pohled někoho zvenku a upřímná zpětná vazba.

Jsem přesvědčen, že pokud by se těmto firmám dostalo zpětné vazby, tak by měly možnost svůj způsob komunikace a prezentace změnit a rozhodnout se, zda vůbec se daného výběrového řízení zúčastnit, protože i účast v něm, příprava, vypracování a prezentace nabídky něco stojí a rozhodně to není zanedbatelná částka.

Nehledě na to, že pokud se firma rozhodne daného výběrového řízení zúčastnit a neuspěje, tak nejenže zbytečně vynaložila své náklady, často v řádech desítek a více tisíc na účast v daném výběrovém řízení, ale mohla ji kromě toho utéci jiná obchodní příležitost, kde by měla mnohem větší šanci uspět.

Cena: Cena se odvíjí od hodinové sazby, která činí 1500 Kč. Posouzení jedné nabídky, prezentace a formulace doporučení pak zabere až 8 hodin.


K článku “Připravíme váš obchodní tým na účast ve výběrovém řízení” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: