Pomůžeme vám rozjet váš vlastní business

Pomůžeme vám prosadit se na trhu, snížit náklady a dosáhnout vyššího zisku.

Máte skvělý nápad nebo dokonce již produkt nebo službu, a přesto se vám zatím nepodařilo na trhu prorazit? Nevíte, jak oslovit své zákazníky, jakou stanovit cenu, nebo jak propagovat svůj produkt či službu? Nebo se vám v poslední době nedaří, jak byste chtěli, protože vám rostou náklady, obrat stagnuje anebo dokonce klesá?

Pokud jste na některou zvýše uvedených otázek odpověděli ano, tak se obraťte na nás, a požádejte nás o nezávaznou konzultaci. My začneme tím, že provedeme analýzu, a následně navrhneme vhodné řešení, a pokud budete chtít, pomůžeme vám ho i realizovat.

První, co proto určitě uděláme, že se detailně seznámíme s vaší vizí, produkty a službami, které chcete nabízet a samozřejmě i zdroji, které máte k dispozici. Následně provedeme průzkum trhu, tj. vašich potenciálních klientů a konkurentů. Objektivně zhodnotíme vaše silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.

Poté vám doporučíme, na jaké produkty a služby, byste se měli primárně zaměřit, a jakým způsobem oslovit vaše potenciální zákazníky. Navrhneme vám, jak co nejefektivněji využít zdrojů, které máte k dispozici, a jaké by mělo být jejich optimální zapojení do procesu, na jehož konci bude výrobek nebo služba, kterou chcete nabízet.

Je zřejmé, že v některých případech bude nutné přikročit k restrukturalizaci, reengineeringu procesů, změně sortimentu, redesignu produktů a služeb, a jinde bude stačit provést jen úpravu webu, vytvořit microsite, spustit marketingovou kampaň, získat další finanční investici, správné lidi, anebo jen zabezpečit váš informační systém před škodlivým kódem a útoky z internetu, a tak ochránit vaše stávající investice.

 Cena: na dotaz

order

Štítky: