PCI DSS: konkrétní bezpečnostní opatření

V tomto příspěvku se dozvíte, co je to PCI DSS, pro koho je závazný, jaký si klade cíl a především jak chce tohoto cíle dosáhnout.

Cílem PCI DSS (The Payment Card Industry Data Security Standard) je zamezit karetním podvodům a to zavedením vhodných bezpečnostních opatření u společností, které data držitele karty zpracovávají, přenášejí nebo uchovávají. Ač PCI Security Standards Council skromně uvádí, že se jedná jen o 12 požadavků, jde ve skutečnosti o soubor 197 naprosto konkrétních bezpečnostních opatření, u kterých je navíc i uvedeno, jakým způsobem ověřit, že byly splněny.

Vzhledem k tomu, že tento obsáhlý soubor opatření je volně ke stažení na adrese www.pcisecuritystandards.org okomentuji zde stručně jen jednotlivé požadavky a do závorky uvedu, kolik opatření daný požadavek generuje.

Build and Maintain a Secure Network 

 • Požadavek č. 1: „Install and maintain a firewall configuration to protect cardholder data“ požaduje, aby byly nainstalovány firewally, nastavena na nich odpovídající pravidla a byla vytvořena a udržována dokumentace popisující datové toky, nastavení pravidel, uvedena odpovědnost jednotlivých osob za správu firewallů a popsán proces provádění změn. Dále standard požaduje, aby kontrola nastavení firewallu byla prováděna minimálně každých 6 měsíců. (18 opatření)
 • Požadavek č. 2: „Do not use vendor-supplied defaults for system passwords and other security parameters“ požaduje, aby byla na všech systémech a zařízeních změněna defaultní hesla, zakázány nepoužívané služby a odinstalováno vše nepotřebné. Vpřípadě wireless zařízení by se měl místo defaultního WEP protokolu používat WPA nebo WPA2. Pokud ho zařízení nepodporuje, mělo by se upgradovat. Kromě toho by jednotlivé služby měly běžet na samostatných serverech. Ke konzoli serveru by se měl administrátor připojovat výhradně přes SSH nebo SSL. (9 opatření)

 Protect Cardholder Data 

 • Požadavek č. 3: „Protect stored cardholder data“ požaduje, aby do určeného a chráněného úložiště byly ukládány informace jen nezbytně nutné a uchovávány jen po nezbytně nutnou dobu. Měla by se používat pouze silná kryptografie, data by se měla šifrovat raději na úrovni disku než na úrovni souborového systému. Šifrovací klíče by měly být bezpečně distribuovány, ukládány, likvidovány, měly by se periodicky měnit a přístup k nim by měl být omezen. Dále je vyžadována segregace rolí a vícestupňová kontrola přístupu. Správa klíčů by měla být popsána. Pokud jde o zobrazování čísla karty, tak je povoleno zobrazovat maximálně jen prvních šest a poslední čtyři číslice. (18 opatření) 
 • Požadavek č. 4: „Encrypt transmission of cardholder data across open, public network“, požaduje, aby byla nasazena silná kryptografie, SSL/TLS nebo IPSEC protokol a neměl by se v žádném případě používat WEP. Číslo karty by nemělo být posíláno mailem apod. (3 opatření)

 Maintain a Vulnerability Management Program

 •  Požadavek č. 5: „Use and regularly update anti-virus software or programs“ požaduje, aby byla nasazena ochrana proti malwaru a pokud možno na všech systémech a byl zajištěn automatický upgrade a vznikaly logy zaznamenávající činnost těchto antivirových prostředků. (3 opatření)
 • Požadavek č. 6: „Develop and maintain secure systems and applications“ – požaduje, aby byly nasazovány patche a to nejpozději do jednoho měsíce od jejich uvolnění. Společnost by si měla zajistit, že bude informována o nově objevených zranitelnostech, např. tím, že bude odebírat nějaký bulletin. Měl by být stanoven bezpečný proces vývoje SW. Mělo by se vyvíjet v souladu s metodikou OWASP a důkladně by se mělo i testovat. Mělo by být oddělené vývojové, testovací a produkční prostředí. Jedna osoba by neměla mít přístup do vývojového, testovacího a produkčního prostředí. K testování a vývoji by se neměla v žádném případě používat produkční data a před nasazením do produkce by měla být odstraněna testovací data a účty. (30 opatření)

 Implement Strong Access Control Measures

 • Požadavek č. 7: „Restrict access to cardholder data by business need-to-know“ požaduje, aby přístup k datům byl řízen na principu need-to-know a uživatel v systému disponoval jen právy nezbytně nutnými k výkonu dané práce. (7 opatření)
 • Požadavek č. 8: „Assign a unique ID to each person with computer access“ požaduje, aby každé osobě bylo přiděleno jedinečné ID. Vzdálený přístup by se měl realizovat přes VPN a měla by být použita dvoufaktorová autentizace. Hesla by se měla měnit každých 90 dní, jejich minimální délka by měla být nastavena na 7 znaků a měla by obsahovat písmena a čísla. Historie hesel by měla být nastavena na hodnotu 4 a uživatel by měl mít k dispozici maximálně 6 pokusů o přihlášení, poté by mělo dojít k uzamčení účtu na 30 minut. (20 opatření)
 • Požadavek č. 9: „Restrict physical access to cardholder data“ požaduje, aby fyzický přístup k serverům a síťovým prvkům byl umožněn pouze vybraným osobám. Každá osoba by měla nosit viditelně visačku. Pohyb osob by měl být monitorován. Logy o návštěvnících by měly být uchovávány minimálně po dobu třech měsíců. Média by měla být bezpečně uchovávána, přepravována a skartována. (19 opatření)

Regularly Monitor and Test Networks 

 • Požadavek č. 10: „Track and monitor all access to network resources and cardholder data“ požaduje, aby bylo dokumentováno, co se má logovat a jaké údaje má auditní záznam obsahovat. Čas na všech serverech musí být synchronizovaný. Musí být zajištěno, že auditní záznam nemůže být modifikován, proto by se měl log zálohovat na centrální server. Auditní záznamy by měly být k dispozici minimálně rok dozadu. Logy by měly být vyhodnocovány nejméně 1x denně. (22 opatření)
 • Požadavek č. 11: „Regularly test security systems and processes“ požaduje, aby se skenování zranitelností provádělo interně a externě a to minimálně každé 3 měsíce a po každé významné změně. Interní a externí penetrační testy by se měly provádět minimálně 1 ročně a též po každé významné změně. Funkce IDS/IPS by měla být též ověřována. (6 opatření)

Maintain an Information Security Policy 

 • Požadavek č. 12: „Maintain a policy that addresses information security“ požaduje, aby byla vydána bezpečnostní politika, související bezpečností standardy a byli s nimi prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci. Ti by se měli též školit a minimálně ročně by měli být přezkušováni. (42 opatření)

Kromě těchto 12 požadavků obsahuje standard ještě přílohu, ve které jsou uvedeny další 4 opatření.

Vzhledem k tomu, že 201 opatření, které by měli obchodníci a další organizace implementovat, je opravdu dost a jejich zavedení může být pro mnohé z nich časově i finančně značně náročná záležitost, uvolnil PCI Security Standards Council spreadsheet, který umožňuje s jednotlivými opatřeními lépe pracovat. Nevím, co přesně vedlo PCI SSC k tomu, že všude uvádí jen 12 požadavků, když ve skutečnosti jich je mnohem více. Můžeme se jen domnívat, že nechtěl obchodníky a další organizace hned na začátku vystrašit.

Závěr: PCI DSS přináší soubor naprosto konkrétních a rozumných bezpečnostních opatření, která jsou navíc aplikovatelná i ve společnostech, pro které není tento standard primárně určen.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:

 1. Harry

  Díky za užitečný článek. Oceňuji vždy stručnost a jasnost vašich příspěvků, které jsou rovnou k jádru věci.


K článku “PCI DSS: konkrétní bezpečnostní opatření” se zde nachází 1 komentář.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: