Security through obscurity

Tvrdím, že přístup „security through obscurity“ nebo chcete-li „security by obscurity“ má své opodstatnění, byť je mnohými bezpečnostními experty kategoricky odmítán.

Samozřejmě, pokud by byla bezpečnost postavená jen na tomto opatření, jednalo by se o špatný přístup. Ovšem při budování vícevrstvé ochrany plní toto opatření nezanedbatelnou roli a celkovou bezpečnost zvyšuje.

Štítky:
celý článek

Vícevrstvá bezpečnost

Pokud máme zajistit bezpečnost dat během celého jejich životního cyklu a to jak v úložišti, při přenosů a během použití, musíme zavést vhodná bezpečnostní opatření.

Najít odpověď na otázku, která bezpečností opatření by měla být zavedena v konkrétním případě, není možné bez provedení analýzy rizik. Obecně ale platí, že by měla být zavedena minimálně ta opatření, která patří do základní sady opatření.

Štítky:
celý článek

Downgrade test

Myslíte si, že když úspěšně otestujete přechod na novou verzi systému a v rámci testování se neobjeví žádné problémy, že máte vyhráno?

Vězte, že problémy se obvykle objeví až po nějaké době používání a v některých případech jsou dokonce takového rázu, že není jiné cesty, než se zase vrátit k předchozí funkční verzi. Možná si teď říkáte, v čem je problém, máte přeci zpracovaný a otestovaný DRP a sekundární server pro případ výpadku. Nainstalujete na něj předchozí verzi, uživatele přesměrujete na něj a nikdo si ničeho ani nevšimne. 

Štítky:
celý článek

Autentizace v internetovém bankovnictví

Tento příspěvek se zabývá doporučením ohledně autentizace v internetovém bankovnictví, které před několika lety vydal FFIEC (Federal Financial Institutions Examination Council).

V dokumentu Guidance on Authentication in an Internet Banking Environment se uvádí, že finanční instituce by měly efektivně ověřovat identitu svých klientů a že finanční podvody a krádeže identit jsou často výsledkem používání jednofaktorové autentizace (ID a hesla), kterou FFIEC považuje za nevhodnou.

Štítky: , ,
celý článek

SIEM: Auditing a monitoring

Je SIEM něco, čím bychom se měli vážně zabývat nebo je to jen další buzzword?

V počátcích informatiky nepředstavoval auditing a monitoring informačního systému téměř žádný problém, neboť každá organizace měla zpravidla jen jeden informační systém, ke kterému se uživatelé připojovali prostřednictvím terminálů a vytvářel se tak pouze jeden log. Správce takového systému pak nastavil, které události se mají do logu zaznamenávat, a log pak pravidelně vyhodnocoval.

Štítky: ,
celý článek

Hacking jako marketingová technika?

Velmi často se na internetu stává, že se někdo snaží získat vaše citlivá data. O to větší překvapení pak nastává, když naopak citlivá data získáte vy, a ještě k tomu ta vaše. O tom, že tato data byla použita jako prostředek v rámci konkurenčního boje, nemusíte mít vůbec tušení, stejně tak jako Karel v tomto příběhu.

Štítky:
celý článek

Incident management: jeden nástroj lepší než druhý

Pojďme se společně zamyslet nad tím, jaké vlastnosti by měl splňovat nástroj na incident management.

A nezapomínejme přitom na to, že jsou minimálně dvě skupiny uživatelů tohoto nástroje, ti co incidenty hlásí a ti co je řeší. Incident může být uživatelem nahlášen telefonicky, mailem nebo přes webové rozhraní, což je z pohledu řešitele ta nejlepší varianta a z pohledu uživatele mnohdy ta nejhorší, bohužel.

Štítky:
celý článek

Analýza rizik: kvantitativní vs. kvalitativní

Cílem tohoto příspěvku je popsat základní rozdíly mezi kvalitativní a kvantitativní analýzou rizik.

Kvantitativní analýza rizik je náročnější na zdroje a její provedení trvá mnohem déle než kvalitativní analýza rizik. Je tomu tak proto, že hodnotu aktiva je nutné vyjádřit v penězích stejně jako možnou škodu v případě realizace konkrétní hrozby. Vyjádření škody ve finančních jednotkách však umožňuje jednodušší rozhodování ve fázi zvládání rizik, kdy vybíráme vhodná opatření.

Štítky: ,
celý článek

DLP: Bezpečná likvidace dat

Ač je žádoucí informace chránit během celého jejich životního cyklu, tak na jejich bezpečnou likvidaci mnohé firmy stále zapomínají.

Nejen domácnosti ale i firmy problematiku likvidace dat velice často podceňují. Velmi se pak podivují, když se stanou obětí nějakého útoku. Šetřením se navíc ukáže, že právě v PC nebo notebooku, který byl dán do bazaru nebo věnován jakési organizaci v rámci charitativní akce v době, kdy firma nahrazovala zastaralou výpočetní techniku novou, se nacházela citlivá data. Pokud nemáte proces likvidace dat spolehlivě ošetřen, tak vás ani sebelepší DLP řešení neochrání.

Štítky: ,
celý článek

Analýza rizik: kvalitativní analýza rizik

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout čtenáři jednoduchý návod, jak provést kvalitativní analýzu rizik a doplnit informace uvedené v knize „Řízení informačních rizik v praxi“.

Kvalitativní analýza rizik je založena na expertním odhadu jednotlivých aktiv, hrozeb a zranitelností a pro jejich vyjádření používá slovního nebo číselného hodnocení. Umožňuje tak poměrně snadno a rychle identifikovat ta největší rizika.

Štítky: ,
celý článek