OSINT: ověřování zdrojů informací

OSINT je proces transformace dat z OSD (Open Source Data) na OSIF (Open Source Information) následně na OSINT a nakonec na OSINT-V (validated).

V rámci OSINT je třeba naplánovat, z jakých zdrojů budou informace získávány.

Informační zdroje by měly být různorodé a to jak domácí, tak i zahraniční. A ignorovat bychom neměli ani alternativní scénu, např. weby označené jako konspirační nebo dezinformační, protože i ty mohou formovat názory určité části populace a v některých režimech mohou obsahovat i pravdivé informace. V takovém případě může být ověřování informací z více nezávislých zdrojů problém.

Ověřování z více nezávislých zdrojů automaticky neznamená z více webů nebo více novin, protože informace může a často také bývá přebírána a publikována bez jejího dalšího ověření. Obzvlášť pokud je to informace zajímavá a má potenciál zvýšit návštěvnost a čtenost daného média. Rovněž může být daná informace publikována více autory, kteří dostali stejné zadání, takže pozor.

Důvěryhodnost poskytovatele média

V případě zdrojů, za které můžeme považovat tradiční média jako jsou noviny, rozhlas anebo televize, není výjimkou, že někdo je vlastníkem více médií, anebo že jsou daná média sponzorována stejnou osobou anebo skupinou, která má a hájí své zájmy a prostřednictvím těchto médií se snaží ovlivňovat veřejné mínění a politickou reprezentaci ve svůj prospěch.

Může se jednat i obyčejné filtrování informací a nebo jejich řízené uvolňování. A to se týká i takových zdrojů jako jsou třeba projevy na demonstracích a nejrůznějších akcích, protože i zde někdo vystupuje v roli organizátora a rozhoduje o tom, kdo na nich a s čím vystoupí. Zde je na místě si položit následující otázky:

  • Dá se snadno dohledat, kdo je vlastníkem daného média?
  • Kdo dané médium financuje nebo z čeho je financováno, je za paywallem, žije z příjmů z reklamy a pokud ano, tak z jaké?
  • Uvádí dané médium jména autorů a dají se tito autoři dohledat?
  • Prochází příspěvky daných autorů nějakým recenzním řízením?
  • Prokázalo se už někdy v minulosti, že dané médium zveřejnilo nepravdivé nebo zavádějící informace?

Důvěryhodnost autora příspěvku

Zatímco vlastník média může poskytovat jen platformu a rozhodovat o tom, kdo pro něj bude a jaký obsah připravovat, tak vlastní zpracování daného tématu je pak na samotném autorovi, který rovněž může mnohé ovlivnit svým podáním.

U některých odborných témat by měl autor disponovat i patřičnými zkušenostmi a vzděláním, aby dokázal vůbec určité skutečnosti správně popsat, tzv. proces kontextualizace. Zde je potřeba si dát pozor na zaštiťovaní se autoritami a odbornými studiemi a položit si následující otázky:

  • Je autor kompetentní se k dané problematice vyjadřovat, disponuje odpovídajícím vzděláním vzhledem k problematice, ke které se vyjadřuje?
  • Je autor závislý na příjmu z publikování článku, kdo autora platí a jak, má autor z publikování článku jiný prospěch?
  • Je autor nějak osobně zainteresován na kauze, kterou popisuje, není ve střetu zájmů, má předpoklady být v dané záležitosti, ke které se vyjadřuje skutečně objektivní?

V rámci OSINT je důležité si ověřit důvěryhodnost daného média, autora příspěvku i informace z více nezávislých zdrojů.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “OSINT: ověřování zdrojů informací” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: