Oceňování kapitálových aktiv pomocí modelu CAPM

Hodnota spočtena pomocí modelu CAPM slouží ke stanovení nákladů na vlastní kapitál a vstupuje do výpočtu WACC, DCF nebo NPV.

Nejprve si uvedeme vzorec pro výpočet CAPM (Capital Asset Pricing Model) a dále co jednotlivé proměnné znamenají, a kde je získat.

CAPM = Rf + B * ( Rm – Rf )

Rf je bezriziková úroková míra, např. státních pokladničních poukázek. B je míra systematického nebo chcete-li tržního rizika dané investice, tedy kolikrát je dané aktivum volatilnější, rozuměj rizikovější, než ostatní aktiva a Rm je očekávaná úroková míra trhu (roční průměr nějakého indexu). Část B*(Rm-Rf) můžeme také označit jako rizikovou prémii.

Čím volatilnější neboli rozkolísanější hodnota daného aktiva v porovnáním s ostatními aktivy na trhu je, tím je dané aktivum rizikovější, protože nikdo neví, jak se bude jeho hodnota dál vyvíjet a jakého nakonec dosáhne zhodnocení. Je-li uvedeno, že dané aktivum je o X % rizikovější, pak nesmíme zapomenout, že B vstupuje do CAPM jako desetinné číslo.

Pokud je např. dané aktivum o 10 % volatilnější, tak B = 1,1 (100 % + 10 % = 110 %). Pokud je B vyjádřeno jako číslo, např. 2, tak to znamená, že dané aktivum je 2krát volatilnější a do rovnice dosazujeme rovnou 2.

  • B=1 představuje bezrizikovou úrokovou míru, např. státních pokladničních poukázek;
  • B>1 dané aktivum je volatilnější a tudíž rizikovější než ostatní aktiva na trhu;
  • B<1 dané aktivum je méně volatilní a tudíž méně rizikové než ostatní aktiva na trhu.

Jestliže je např. výnosnost státních pokladničních poukázek 4 % a výnosnost trhu je 12 %, potom rozdíl představuje 8 %. Jenže, řekněme, že uvažované aktivum je o 40 % volatilnější neboli rizikovější než trh, tak B je v tomto případě 1,4 a musíme jím tento rozdíl vynásobit, abychom získali tzv. tržní prémii. Ta v tomto případě činí 11,2 %. K té přičteme bezrizikovou tržní úrokovou míru a získáme 15,2 %, což je úroková míra, jakou bychom měli požadovat.

CAPM lze vyjádřit i graficky, kdy se na osu X vynáší riziko B a na osu Y úroková míra. Čím vyšší je sklon křivky, tím vyšší je riziková prémie. V grafu můžeme zachytit křivku trhu cenných papírů (Security Market Line. zkr SML), jako přímku, která vychází z osy Y v bodě, který odpovídá bezrizikové úrokové míře a prochází dále bodem, kterému na ose X odpovídá hodnota 1 a na ose Y pak tržní úroková míra. V našem případě vychází křivka z bodu (0,4) a dále prochází bodem (1,12).

Pokud vás tento příspěvek zaujal, sdílejte ho!
Email this to someone
email
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Print this page
Print

Štítky:


K článku “Oceňování kapitálových aktiv pomocí modelu CAPM” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: