O webu

Domníváme se, že z řízení společnosti se někdy dělá až příliš velká věda a mnohé problémy, které manažeři řeší, se dají popsat velice jednoduchou a srozumitelnou formou a místo exaktního přístupu je často vhodnější použít zdravý selský rozum.

Na druhou stranu je zřejmé, že pokud chce společnost dosáhnout svých strategických cílů a uspět ve vysoce konkurenčním a dynamicky se měnícím prostředí, musí nejen efektivně využívat všech dostupných zdrojů a odpovídajícím způsobem řídit rizika, ale disponovat i poměrně hlubokými znalostmi nejen z informatiky, ale i ekonomie, marketingu a dalších oborů. Nesmíme zapomínat, že např. v IT víc než kde jinde platí, že kdo chvíli stál, již stojí opodál.

Jsme přesvědčeni, že příspěvky zveřejněné na tomto webu v konečném důsledku přispějí ke správnému rozhodování osob za řízení společnosti odpovědných.