O webu

Na tomto webu, který je zároveň i internetovým magazínem s ISSN 2694-9830 a jehož obsah tvoří jak stálí redaktoři, tak i externí spolupracovníci, najdete v podobě jednotlivých článků komplexní koncentrované know-how z oblasti řízení rizik, informační a kybernetické bezpečnosti, strategického managementu a marketingu, podnikové ekonomiky a dalších oborů.

Informace zde uvedené by vám měly pomoci dosáhnout vašich strategických cílů, udržet se na trhu a uspět ve vysoce konkurenčním a dynamicky se měnícím prostředí. Neváhejte proto využít informací, které se na tomto webu nachází, anebo nás požádat o pomoc. Jsme přesvědčeni, že společně vždy najdeme nějaké řešení, které nemusí být na první pohled zcela zřejmé. Vždyť mnohdy se stačí na daný problém podívat jen s odstupem nebo z jiného úhlu. A rozhodujte se rychle, neboť kdo chvíli stál, již stojí opodál.

Pravidla zveřejňování příspěvků

O vydání konkrétního článku, který musí splňovat určité formální náležitosti, rozhoduje šéfredaktor a to na základě doporučení členů redakční rady. Redakce si vyhrazuje právo zaslaný článek odmítnout. Např. proto, že už byl publikován někde jinde anebo je v rozporu s našimi hodnotami, zásadami a přesvědčením.

Každý článek je před tím, než je publikován, nezávisle posouzen minimálně jedním expertem na danou problematiku (proběhne tzv. „peer review“). Tím by měla být zajištěna jeho odpovídající kvalita. Co nelze zajistit, je původnost příspěvku, za tu plně odpovídá jeho autor. Pokud byste se i vy chtěli zapojit do tvorby obsahu tohoto webu a ovlivňovat jeho podobu, budeme rádi. Více informací ohledně možné spolupráce najdete zde.

Články jsou zveřejňovány bezplatně, honorář autorovi až na výjimky nepřísluší. Články sloužící k propagaci konkrétního produktu, kterým může být výrobek nebo služba, mohou být zveřejňovány za úplatu, ale rovněž musí projít recenzním řízením, aby byla zaručena určitá kvalita.

Zdroje financování

Provoz tohoto webu je financován ze soukromých zdrojů, a pokud byste chtěli přispět i vy, můžete, možností je hned několik, jak je ostatně uvedeno zde.