O nás

Na této stránce jsou uvedeny základní informace o provozovateli tohoto webu a ostatních členech redakční rady, která může být průběžně doplňována a obměňována.

Miroslav Čermák

Miroslav Čermák profilové fotoIng. Miroslav Čermák, Ph.D., (*1976) je absolventem Policejní akademie ČR, doktorského studijního programu Bezpečnostně právní studia, oboru Bezpečnostní management a kriminalistika, Vysoké školy ekonomie a managementu, studijního programu Ekonomika a management, oboru Management firem se specializací Marketing a reklama a Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, studijního programu Ekonomika a management, oboru Aplikovaná informatika se specializací Management ICT. Specializuje se na posuzování a zvyšování kybernetické odolnosti organizací.

Libor Dostálek

Libor Dostálek profilové fotoRNDr. Libor Dostálek, Ph.D., (*1957) je absolventem oboru Matematiky na Univerzitě Karlově v Praze a dále pak doktorského studia oboru Informatika a výpočetní technika na Západočeské univerzitě v Plzni. Je autorem rozsáhlých publikací o protokolech TCP/IP, systému DNS, infrastruktury PKI a bezpečnosti mobilních sítí. Zaměřuje se zejména na bezpečnost informačních systémů a sítí.

Martin Hlaváč

Martin Hlaváč profilové fotoRNDr. Martin Hlaváč, Ph.D., (*1981) je absolventem doktorského studia kryptologie na MFF UK v Praze. Informační bezpečnosti se věnuje od roku 2006 a to v celému spektru témat počínaje tvorbou bezpečnostních politik a standardů přes zabezpečení integrity kritických informačních systémů až po bezpečnostní monitoring a reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty. V posledních letech se zaměřuje především na návrh, implementaci a provoz služeb souvisejících se SOC (Security Operations Center) a IR (Incident Response).

Jaroslav Krbec

Jaroslav Krbec profilové fotoIng. Jaroslav Krbec, CSc., (*1956) je absolventem Vojenské akademie v Brně v oboru vojenská sdělovací technika, externí aspiranturu absolvoval na katedře speciálního spojení. V oblasti informační bezpečnosti pracuje na odborné nebo manažerské úrovni od 90. let minulého století. Pracoval v oblasti komplexního řešení zabezpečení informačních systémů pro státní správu (zejména Ministerstvo obrany) ale i pro významné komerční organizace. Podílel se na studiích, výzkumu a vývoji kryptografických zařízení ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem.

Miroslav Rudolf

Anonymous profilové fotoBc. Miroslav Rudolf, Dis., (*1978) je absolventem Vysoké školy podnikání, a. s. v Ostravě, studijního programu Ekonomika a management, oboru Podnikání a VOS veřejných a mezinárodních vztahů. Vždy se věnoval IT od CZFree, startupu katalogu, správy sítě, IT auditu, IT analýze a consultingu k řízení IT a informační bezpečnosti. V poslední době se věnuje rizikům cloudů. Při práci s informacemi je apriori nedůvěřivý, ověřuje z nejrůznějších zdrojů a zasazuje do kontextu.

Ostatní

Anonymous profilové fotoVšichni naši spolupracovníci, autoři příspěvků a členové redakční rady mají vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím oboru jako je informatika, ekonomika, management, marketing, řízení lidských zdrojů a disponují i odpovídajícími znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi, které získali během svého působení ve státní správě nebo komerční sféře.

Kontakt

adresa redakceRedakci je možné kontaktovat elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře anebo e-mailem. Vydavatele pak písemně na této adrese:

Ing. Miroslav Čermák
Ke Lhotě 160
252 45 Dolní Břežany, Zálepy