Nová média, názorové bubliny a profesionální žurnalistika: information warfare

Fake news se řízeně uvolňují v rámci informační války (information warfware, zkr. IW).

Především za účelem prosazování vlastních zájmů a dosahování strategických politických a hospodářských cílů, kdy dochází k ovlivňování veřejného mínění anebo určité skupiny osob.

Tím, že příjemci zpráv, na které je desinformační kampaň mířena, jsou často uzavřeni ve svých vlastních sociálních bublinách a dané zprávy dál šiří, tak jejich účinek ještě zesilují a dodávají jim větší punc důvěryhodnosti. Problém je, že skutečné fake news nešíří přímo skupina, která sleduje své vlastní zájmy, nýbrž přímo profesionální novináři, kteří byli indoktrinováni.

Fake news, na které se běžně přichází, a které jsou detekovány, jsou jen kouřová clona, která má odvést pozornost a utvrdit zpravodajské služby v tom, že v jejich odhalování dosahují výsledků. Skutečné fake news, byť využívají ke své výrobě a šíření moderní technologie, jsou vytvářeny tradičním způsobem.

A pokud zde vznikají nějaká videa, tak jsou pořízena v daném prostředí, v daném čase a opřeny o výpověď lidí, kteří u toho skutečně byli. Takže i v okamžiku, kdy se bude někdo snažit danou skutečnost ověřit, narazí na důvěryhodné, přesvědčivě shodné a upřímné výpovědi přímých účastníků dané události.

Ti nemohou za to, že před nimi bylo pouze sehráno jakési divadlo, kde byli jen nic netušícími aktéry, kteří ho neprokoukli a sami pak následně danou skutečnost potvrdili médiím. V zásadě se nejedná o nic nového a převratného. Není to technika, za kterou by stály nové technologie.

Naopak, tato technika se používá již stovky let a funguje prakticky stále na stejném principu. Dospět k závěru, že tato technika byla použita, je v mnoha případech pro běžného člověka v podstatě nemožné.

K odhalení, pokud k němu vůbec někdy dojde, zpravidla dochází až za několik dlouhých let, kdy se některý z aktérů či rovnou režisérů onoho divadla rozhodne promluvit, anebo je k tomu donucen svědomím či okolnostmi.

První deep fakes, se kterými jsme se mohli setkat v minulém roce, sloužili jen k otestování kvality jednotlivých enginů a schopnosti odhalení deep fakes ze strany běžné internetové populace a dále pak jako upozornění na tuto hrozbu.

Ovšem ani ne tak proto, že by hrozilo nějaké akutní nebezpečí, ale především k odůvodnění nutných kroků vedoucích v konečném důsledku k monitorování internetu, který jednoznačně k šíření deep fakes nahrává. Ostatně i DDoS útoky v roce 2013 urychlily přijetí určitých opatření a podpořily prodej DDoS protektorů. Jednoduše řečeno, vyrobíme problém, bude se o něm psát, no a pak nabídneme řešení.

Ale zpět k samotným fake news a jejich odhalování. Opět nezbývá, než se ptát, proč k dané události, tak jak je popisována, došlo a proč k ní došlo zrovna teď. Kdo tím mohl něco získat a kdo naopak tratit. Ale ani tak nemusí dojít k odhalení toho, zda se jednalo o deep fake či nikoliv, protože stejně tak to mohla být i náhoda.

Jak lze sehrát takové divadlo a ovlivnit ostatní, vtipnou formou zachycuje např. holywoodský film Jonesovi. A pokud si říkáte, že to byl jen film, a ve skutečnosti lidé tak snadno ovlivnitelní nejsou, hluboce se mýlíte.

Jeden z předních marketingových expertů, Martin Lindstorm se tímto filmem nechal inspirovat a provedl experiment, při kterém nastěhoval vybranou rodinu do jedné rezidenční čtvrti a nechal její členy propagovat konkrétní výrobky.

Tím, že její členové tyto výrobky skutečně používali a doporučovali i lidem ve svém okolí, tak ti se nechali snáze přesvědčit než komerční reklamou a výsledek experimentu předčil veškerá očekávání.

Netřeba snad dodávat, že přímý marketing realizovaný za pomocí agentů nemusí sloužit jen k propagaci konkrétních produktů, ale i politických postojů a názorů a podstatným způsobem ovlivňovat veřejné mínění.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Nová média, názorové bubliny a profesionální žurnalistika: information warfare” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: