MLM: Multi Level Marketing nebo podvod?

Přímý prodej, osobní prodej, interaktivní distribuce, referenční marketing nebo také síťový marketing je víceúrovňový marketing (Multi Level Marketing, zkr. MLM).

Zbohatnout na něm skutečně lze, ale musíte založit společnost, která tento způsob prodeje bude využívat, a ne se stát pouhým distributorem. Tím neříkám, že si jako pouhý distributor nemůžete slušně vydělat. Můžete, ale pravděpodobnost, že se vám podaří ve firemní hierarchii vystoupat dostatečně vysoko a tím si zajistit slušný příjem, je velice nízká. Ostatně o tom, proč tomu tak je, pojednává tento příspěvek.

Hned na úvod je třeba říci, že MLM je naprosto legitimní způsob prodeje. Nejedná se tedy o žádné letadlo nebo pyramidu, byť je jí v mnohém podobný. Ano, podobnost je značná, především ve způsobu získávání nových členů. Hlavní rozdíl však spočívá v tom, že zatímco u MLM je zisk založen především na obratu tvořeném prodejem zboží konečnému spotřebiteli, tak v případě pyramidové struktury zisk naopak plyne výhradně z nabírání nových členů, kteří musí zaplatit vstupní poplatek.

Hranice mezi MLM a pyramidou je velice tenká a mnohdy bývá na první pohled obtížně rozeznatelná, především proto, že některé společnosti požadují místo zaplacení vstupního poplatku zakoupení nějakého produktu, výukových materiálů nebo účast na placeném kurzu v hotelu, který daná firma též vlastní, a tak i v případě, že vám daná firma poskytne slevu, zaplatíte výrazně víc, než dostanete. Tím, že za své peníze dostanete alespoň něco, je splněna podmínka, která obecně slouží k odlišení MLM od pyramidy. Ve skutečnosti se ale jedná o vstupní poplatek, byť důmyslně maskovaný jako hodnotný produkt nebo služba.

Z výše uvedených důvodů bych seriózní MLM definoval raději takto: „MLM je způsob prodeje, kdy dochází k opakovanému nákupu produktů nebo služeb spotřebiteli, kteří stojí mimo tuto obchodní síť.“ Právě to, že se jedná o opakovaný nákup spotřebiteli stojícími mimo tuto síť, je naprosto klíčové, neb se jedná i o princip, na jakém by MLM měl fungovat, leč mnohdy tomu tak není. Pokud se rozhodnete v MLM podnikat, mělo by být ve vašem zájmu, aby u vás vaši klienti nakupovali opakovaně, neboť jedině tak si můžete zajistit stálý příjem. Zákazník však opakovaný nákup provede jen tehdy, pokud dostane kvalitní produkt nebo službu a to za férovou cenu.

V opačném případě, tj. když prodáváte nekvalitní produkt nebo produkt, který je notně předražený, dojde k tomu, že zákazník prozře, a už si u vás nikdy nic nenakoupí, a síť kterou jste pracně budovali, se sesype jako domeček z karet. Bohužel dost MLM společností funguje právě tímto způsobem. Jejich cílem je jen rychle vydělat, a k tomu potřebují distributory. Už dopředu počítají s tím, že zákazník u nich nakoupí jen jednou, a že jejich distributoři velice rychle skončí, ale vůbec jim to nevadí. Po čase založí novou společnost a za krátko přijdou na trh opět s nějakým zcela novým a úžasným produktem nebo službou.

Úkolem distributora zapojeného do MLM je přesvědčit další lidi, aby si pořídili daný produkt nebo službu, a aby i oni tyto produkty a služby dále nabízeli a získávali další prodejce, neboť čím více produktů distributor nebo lidé, které pro prodej též získali, prodají, tím větší provizi z prodeje bude mít. Ostatně proto se ve zkratce MLM nachází slova multi a level (nesprávně překládáno jako vícevrstvý nebo mnohavrstvý marketing, neboť level je v angličtině opravdu úroveň, zatímco vrstva se řekne layer), což vyjadřuje vztah nadřazenosti a podřazenosti.

Distributor získává provize i z prodejů, které provedli distributoři, které on získal a jež se ve společenské hierarchii logicky nacházejí na úrovni pod ním. Příjem, který mu plyne z prodejů, které uskutečnili tito lidé, se často označuje jako pasivní. Pasivní proto, že v okamžiku, kdy se distributorovi podaří vybudovat obchodní síť (anglicky network a odtud tedy network marketing) nemusí již prakticky nic dělat, neboť má provizi z prodejů ostatních jemu podřízených distributorů.

Model MLM je bohužel často zneužívaný k oklamání spotřebitelů a zneužití důvěry distributorů, kteří jsou s vidinou zisku a rychlého zbohatnutí ochotni prodávat v podstatě cokoliv. A někteří (slabomyslnější) jedinci dokonce věří a jsou pevně přesvědčení o tom, že to co prodávají, je kvalitní produkt za férovou cenu, a že na prodeji zbohatnou, což ve velkém množství případů není pravda.

Mnozí si také dlouho nechtějí přiznat, že naletěli, a když si to konečně přiznají, snaží se získat alespoň to, co do podnikání vložili. Ale nedivme se, pro naprostou většinu lidí je těžké si přiznat svoji chybu, a už vůbec nemůžete očekávat, že by se k tomu přiznali třeba před kolegy v práci. Naopak, do poslední chvíle budou tvrdit, jak se rozhodli správně. Najdou se i tací, kteří vědí moc dobře, že to co prodávají je nekvalitní a předražený produkt nebo služba, a přesto nemají žádné morální zábrany přesvědčovat o výhodnosti daného produktu nebo služby ostatní lidi.

Vymývání mozků a kecy v kleci

Celý MLM funguje vcelku jednoduše. Zpravidla vás osloví nějaký váš dobrý známý s tím, že se dozvěděl o zajímavé možnosti přivýdělku a jestli byste si také nechtěl přivydělat. Pokud odpovíte že ano, a on vám již nebude chtít nic bližšího říci, a bude vás přesvědčovat, abyste s ním šel někam, kde vám všechno vysvětlí, a kde se budete moci na všechno zeptat, můžete si být jisti, že jedná buď o přímý prodej nebo o letadlo.

Nebo že si pořídil nějaký produkt, že je sním spokojen, a že vám doporučuje si ho též vyzkoušet. A nemusí se jednat jen o nějaký produkt, ale třeba i o výhodnou investici do nějaké komodity, jako je zlato, stříbro nebo diamanty. Váš dobrý známý vám vysvětlí, proč se jedná o výhodnou investici a proč byste do toho měli též jít. Dále se od něj dozvíte, že nejenže si pořídíte kvalitní produkt nebo výhodně investujete své peníze, ale že na tom můžete i slušně vydělat, pokud seženete další zájemce.

Nejspíš od svého známého i uslyšíte, že teď je nejvhodnější doba, a že byste se svým rozhodnutím neměli příliš dlouho otálet. Pokud se rozhodnete svého známého následovat, budete zcela jistě pozváni do firmy, kde budou i další zájemci o daný produkt nebo službu, a kde si vyslechnete vskutku excelentní a profesionálně vedenou prezentaci o tom, že jste se rozhodli správně. Dozvíte se, že firma je na trhu již určitou dobu, objemy prodejů rok od roku rostou a případně, že její akcie jsou umístěny na burze,

Poté budou následovat přednášky různých lidí, kteří již MLM nějakou dobu provozují a jsou velice úspěšní, což dávají najevo svým zevnějškem, majetkem a vyprávěním o tom, kde byli na dovolené a jak se jim rozšířily obzory a zcela změnil život. Mnozí z nich opravdu mají na sobě drahý oblek ušitý na míru, značkové boty a luxusní hodinky, ovšem to je často vše. Jedno jim ale nelze upřít, jsou skutečně zdatní v tom, co dělají a jejich projev je velice sugestivní. Jak by také ne, když jsou vyškoleni v masové komunikaci, používají manipulativní a přesvědčovací techniky s cílem vás přesvědčit a ujistit, že jste se rozhodli správně. Nejde ale o nic jiného, než o vymývání mozků (brainwashing).

Pokud budete pokládat nepříjemné dotazy nebo zpochybňovat některá tvrzení, přednášejícího, musíte počítat s tím, že přednášející se zcela jistě zaštítí nějakou autoritou, třeba profesorem z univerzity nebo vysoké školy, který MLM na dané škole přednáší. (Samozřejmě, proč by se MLM v rámci kurzu marketingu neučilo, když je to naprosto legitimní způsob prodeje.) A bude se vás snažit zesměšnit tím, že se vás zeptá, zda si myslíte, že MLM rozumíte lépe než pan profesor. Ovšem to, že se MLM učí, ještě neznamená, že firma, jejíž prezentace se právě účastníte, nemá nekalé úmysly. Pan profesor pravděpodobně ve své přednášce danou firmu nejspíš nezmiňoval jako nejlepší v oboru a zcela určitě svým studentům nedoporučoval, aby se stali jejími distributory. Dokonce je možné, že je i před praktikami některých neseriózních MLM firem varoval a vůbec netuší, že je jeho jméno s danou firmou spojováno.

Nejčastějším argumentem zástupců firem, kteří shání distributory je, že MLM je odborníky uznáván jako jeden z nejlepších způsobů prodeje. Všimněte si ale, kdo jsou ti odborníci, kteří toto prohlásili, profesoři, kteří marketing vyučují, prezidenti nejrůznějších svazů, komor, asociací, předsedové představenstva a výkonní ředitelé společností, kteří MLM využívají. Ovšem pozor, tito lidé neřekli nic jiného, než že MLM je legitimní způsob prodeje, a že na něm firmy mohou vydělat. Znovu zdůrazňuji, firmy nikoliv distributoři, o těch tito lidé zpravidla nikdy nemluví. A už vůbec tito odborníci neřekli, že nejlepším způsobem, jak snadno a rychle přijít k penězům, je stát se distributorem nějakého produktu. Ovšem firmy, které shání distributory, se snaží vnuknout potenciálním distributorům myšlenku, že to budou oni, kdo budou na přímém prodeji vydělávat horentní sumy.

Dále se dozvíte, že v okamžiku, kdy koupíte daný produkt nebo službu, a uzavřete smlouvu, budete pozváni na další školení, kde se dozvíte více, a kde absolvujete i další zajímavé semináře o tom, jak prodávat, jak vést jednání s potenciálním zájemcem, jak argumentovat, jak ho přesvědčit, jak si získat jeho důvěru apod. Co může mnohé zájemce odradit je fakt, že dokud s danou společností neuzavřete smlouvu, tak se od ní nic víc nedozvíte. Dokonce ani jaká je výše provizí apod. Firma to zdůvodňuje tím, že se jedná o jejich know-how, což je ale absolutní nesmysl, protože abych něco levně koupil a draze prodal, na to žádné know how nepotřebuji. Dokonce mají i tu drzost si do smlouvy dát podmínku, že o jejich podnikání nebudete s nikým mluvit a pokud ano, tak budete muset zaplatit tučnou pokutu. Ptáte se proč? No, aby se to neprofláklo moc brzo.

U některých firem se můžete setkat i různou formou nátlaku na to, abyste smlouvu podepsali hned. Je tomu tak proto, abyste neměli možnost o výhodnosti této smlouvy a kvalitě jimi nabízených produktů a služeb moc času přemýšlet. Pokud se s touto formou nátlaku setkáte, nic nepodepisujte a utíkejte pryč, nejedná se o seriózní firmu. Seriózní firma vám vždy dá možnost si vše důkladně promyslet a ověřit si i informace, které vám poskytla, a rozhodně nepožaduje okamžité podepsání smlouvy.

Neseriózní firma ale potřebuje využít vašeho stavu, do kterého se jí podařilo vás uvést, a ve kterém jste mnohem snadněji ovlivnitelný. Do takového stavu vás může dostat vhodné, osvětlení, tichá hudba v rytmu blízkému srdečnímu tepu, při které se dostanete do tzv. alfa stavu, ve kterém jste snáze ovlivnitelný. Málokdo je vůči těmto technikám opravdu imunní. (A těch způsobů, jak vás dostat do alfa stavu, je samozřejmě mnohem víc.) Mimochodem, proto se tyto prezentace odehrávají v prostředí, kde lze tuto atmosféru vytvořit. Řečník začne s tím, že nejprve pronese nějakou obecně známou pravdu a tím si získá váš souhlas. Poté bude vršit argumenty pro utvrzení vašeho souhlasu a nakonec se vás bude snažit přesvědčit o tom, co byste měli udělat. Tedy zakoupit daný produkt a podepsat smlouvu. Mimochodem, až bude probíhat prezentace, zkuste si pozorně prohlédnout ostatní lidi, včetně přednášejících. Nemají někteří z nich nápadně rozšířené zorničky? Pokud ano, pravděpodobně jsou již ve stavu alfa.

Stejně tak pokud nekoupíte daný produkt a neuzavřete s nimi smlouvu, nemůžete jejich produkty prodávat. Firma opět argumentuje tím, že pokud jejich produkt nebo službu koupíte, budete ho lépe znát, budete ho schopni lépe ocenit a následně budete i působit důvěryhodněji a přesvědčivěji při jednáni se zákazníky. Pravý důvod je však zdaleka jiný, firma si je dobře vědoma toho, že to co nabízí, je předražený produkt, a že se vám pravděpodobně nebude dařit ho prodávat, a tak se snaží vydělat alespoň na vás.

Celé to jeví určité známky sektářství. Zavádějí se a používají dokonce i speciální odborné termíny, kterým rozumí jen zasvěcení. Je tomu tak proto, aby se příliš brzo neprovalilo, že se jedná o nekvalitní a předražený produkt. Distributor po čase prozře a bude chtít své peníze zpátky a tak bude v podstatě nucen nějakého dalšího zájemce sehnat a tím firmě zajistí potřebný odbyt. Pokud budete mít štěstí a do systému vstoupíte relativně brzy, máte určitou šanci, že se vám investice vrátí, tedy pokud budete aktivní a budete sami prodávat nebo zprostředkovávat prodej a shánět další prodejce nebo zprostředkovatele prodeje, za které dostanete též finanční odměnu.

Daleko spíš ale budete jen přežívat, tedy pokud nebudete používat stejné manipulativní techniky a nezneužívat důvěry ostatních lidí. Takové jednání sice přímo nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu, byť v některých případech by se o tom dalo pochybovat, ale nové přátele tím rozhodně nezískáte, tedy kromě těch, co v MLM také podnikají, a je dost možné, že mnoho vašich známých se vám bude raději vyhýbat. Obzvlášť pokud oni budou těmi prvními, kterým se pokusíte daný produkt nebo službu nabídnout a oni odmítnou.

A vězte, že většina MLM firem radí, oslovit jako první členy rodiny a známé, které je snadnější přesvědčit, a kteří zpravidla nemají sílu říci ne. Počáteční „úspěch“ by vás měl namlsat a utvrdit v tom, že daný produkt nebo služba se bude dobře prodávat. Některé MLM firmy říkají, že ze začátku byste měli daný produkt kupovat především pro sebe. V ČR je MLM značně zprofanované, především proto, že se zde v 90letech jako první objevily firmy, které MLM neudělaly zrovna moc dobrou reklamu. Uvědomte si také, že mnozí majitelé firem spouští MLM zpravidla až v okamžiku, kdy se jim již nedaří oslovovat další potenciální klienty a potřebují snížit náklady.

Rozuměj, kdyby firma mohla potenciálního klienta oslovit a získat sama, udělala by to, a neměla by důvod se s vámi dělit o provizi. Nehledě na to, že provize daný výrobek prodražuje, neboť musíte vydělat na všechny, kteří jsou v hierarchii nad vámi. Znamená to tedy, že šance, že se vám podaří získat větší množství nových klientů, je poměrně nízká, ale majitele firmy to netrápí, neboť čím více distributorů bude jeho výrobek prodávat, tím spíš mu to přinese nějaký zisk, a dokonce takový, kterého by on sám nikdy nedosáhl.

V okamžiku, kdy budete na internetu hledat nějaké informace o MLM a položíte v diskusním fóru nějaký dotaz ohledně důvěryhodnosti určité společnosti nebo se podělíte o svoji negativní zkušenost, zcela jistě se tam brzy objeví nějaký vášnivý až fanatický zastánce MLM, který bude MLM nebo danou firmu obhajovat a chválit. Evidentně se jedná o člověka, který je na MLM osobně zainteresován a monitoruje, co se kde na internetu o MLM nebo dané společnosti napsalo, a v případě, že je to něco, co by mohlo ohrozit jeho business, okamžitě reaguje.

Je snad zřejmé, že ti co MLM chválí a obhajují v nejrůznějších diskusích, jsou zpravidla také ti, co potřebují, aby tento způsob distribuce ještě nějakou dobu vydržel, neboť doufají, že by se mohli dostat do vyšších pater pyramidy. Ovšem vězte, že v těch vyšších patrech pyramidy je hrozně málo místa, takže se tam už ze samotného principu nemohou dostat všichni. Někdo musí být pod vámi a někdo musí být mimo síť, protože aby to fungovalo, tak jen někdo může prodávat, zatímco většina musí kupovat.

Tohle ale ti, co v MLM jedou, neradi slyší, protože jim to kazí kšeft, a tak se brzy pod vaším dotazem objeví příspěvek, ve kterém bude napsáno, že tazatel dané problematice nerozumí, že nemá úplné informace, že z něj hovoří negativní zkušenosti, že asi byl u špatné společnosti, neboť ta jejich to dělá zcela jinak a lépe, anebo prostě že je neschopný se v systému MLM prosadit a tak jen závidí a vůbec, že by se k danému tématu neměl raději ani vyjadřovat. Nebo napíše, že MLM není pro každého, a že vy asi budete bohužel patřit do té konzervativní skupiny, která nemá podnikavého ducha a odvahu něco nového zkusit. Zcela jistě i uvede, že má kamaráda, který tomu též nevěřil, zkusil to a teď je milionář. Jaksi ale opomene uvést, že kromě toho pracoval ještě v nějaké firmě na HPP a MLM měl jako přivýdělek a už vůbec neuvede, kolika procenty se MLM na těch miliónech podílelo.

Prodej předražených, nekvalitních a nepotřebných produktů

Mimochodem MLM vznikl ve 20. letech v USA, kdy bylo zakázáno prodávat alkohol a tak jeho producenti a distributoři hledali způsob jak ho dostat ke koncovému zákazníkovi. Cílem bylo dostat alkohol přes hranice. Toho se ujali pašeráci, kteří dostávali provize z prodeje alkoholu, ale i za získání dalšího pašeráka. Později to byla firma California Vitamins, která snad jako první použila stejný způsob odměňování distributorů k legálnímu prodeji svých vitamínů. Po ní začali tento způsob prodeje používat i další společnosti po celém světě.

Všimněte si, že dost často jsou tímto způsobem nabízeny produkty a služby, které nikdo vlastně nepotřebuje a normálně by si je ani nepořídil. A to platí i pro výše uvedený a často citovaný příklad firmy California Vitamins. Člověk vitamíny v prášku podstatě nepotřebuje, neboť je schopen je získat přirozeným způsobem ze stravy. To samé platí i o dalších přípravcích jako jsou prostředky na hubnutí, které nefungují (požadovaného efektu je možné dosáhnout jen tím, že budete zdravě jíst a mít dostatek pohybu), dentální hygienu (Stomatolog vám řekne, že zubní pasta má na stav chrupu minimální vliv, že důležitější je kartáček, technika čistění a odstup mezi jídly.) Pokud jde o finanční produkty, tak ty jsou pro oblast MLM zcela nevhodné, to dokazuje i skutečnost, že se na celkovém obratu MLM podílí mizivým procentem. Kromě toho většina lidí půjde raději do banky, než aby řešila svou finanční situaci se sousedem. A takhle bychom mohli probírat jeden produkt za druhým.

Takže pokud si budete vybírat firmu, pro kterou budete pracovat jako distributor, mějte výše uvedené na paměti, protože v případě některých produktů k opakovanému nákupu prostě nikdy dojít nemůže. Ať už proto, že kupující po čase zjistí, že produkt nebo investice nebyla zase až tak výhodná, jak se mu na první pohled zdálo, a jak jste mu tvrdil, anebo se jednalo o jedinečnou investici, kterou nebude schopen nebo ochoten v brzké době znovu zopakovat, což se týká například již zmiňovaných finančních produktů.

Je snad více než jasné, že produkt nabízený pomocí MLM by měl mít spotřební charakter. Produkt, o který mají lidé zájem, a který skutečně potřebují, se však na druhou stranu nemusí spoléhat na MLM, protože zafunguje Word Of Mouth, jinými slovy lidé si o něm mezi sebou řeknou a sami si pro něj přijdou, resp. si ho objednají přes internet, teprve zde můžeme hovořit o tom, že se skutečně zkracuje distribuční řetězec. Nevidím důvod, proč bych měl určitý produkt kupovat od souseda, když bych ho mohl stejně jako on odebírat přímo od výrobce a za nižší cenu. Tedy pokud ho od souseda neodeberu jen jednou. Pokud bych ho měl odebírat pravidelně, tak určitě ne, to bych se nechoval racionálně.

Lepší MLM společnosti rádi argumentují čísly, to aby potvrdily, jak je výhodné se stát distributorem jejich produktů. Já použiji naprosto stejná čísla a dokážu, že to pro distributory tak výhodné není. V první řadě je třeba si uvědomit, že zisk prodejce v MLM tvoří především rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou.

Dle oficiálních statistik Světové Federace Asociací Osobního Prodeje (World Federation of Direct Selling Associations, zkr. WFDSA) činil obrat v MLM za rok 2010 kolem 132 miliard USD a na tomto způsobu prodeje se podílelo kolem 88 miliónů prodejců. Tohle číslo by nás asi mělo ohromit, ovšem pokud je podělím, vyjde mi obrat kolem 1.500 USD na jednoho prodejce. Znovu opakuji, jedná se o obrat, nikoliv o zisk, i když i jako obrat to nestojí za řeč. Pokud namítnete, že v ČR je to jinak, musíme vás zklamat, situace u nás je v podstatě stejná. V ČR byl průměrný obrat v MLM za rok 2010 kolem 7 miliard Kč, a podílelo se na něm kolem 221 tisíc prodejců. Prostým výpočtem dospějeme k závěru, že obrat na jednoho prodejce v ČR činí přibližně 33 tisíc Kč za rok.

Příznivci MLM budou možná argumentovat tím, že ne všechny firmy jsou členy Asociace osobního prodeje zkr. AOP nebo Asociace přímého prodeje (Direct Selling Association, zkr. DSA). Pak si ale musíme položit pár otázek. Proč tyto firmy nejsou členy? Je tomu tak snad proto, že členem AOP nebo DSA se může stát pouze taková firma, která splní určité podmínky? Můžeme pak důvěřovat firmě, která není členem AOP nebo DSA, protože nejspíš nebyla schopna dané podmínky splnit? Já bych jí moc nedůvěřoval.

Dalším argumentem, který se bude snažit zpochybnit tato čísla, může být, že skutečný počet lidí, kteří se MLM aktivně věnují je výrazně nižší, a že prodejci na vyšších stupních mají mnohem větší zisky. Ano, i to je pravda, pak si ale musíme přiznat, že těch s vyššími zisky je jen pár procent, a naprostá většina prodejců se pohybuje dokonce hluboko pod, v lepším případě pak kolem tohoto průměru. Prostě i tady platí něco jako Parretovo pravidlo a to, že 80% obratu tvoří 20% prodejců.

A to není všechno. Když se podíváte na vývoj světového obratu a počtu účastníků přímého prodeje od roku 1988 do současnosti, zjistíte, že počet účastníků přímého prodeje roste výrazně rychleji než objem prodeje, takže klesá i průměrný obrat na jednoho prodejce. To si laskavě uvědomte, až vás v nějaké firmě budou přesvědčovat o tom, jakých zisků u nich můžete přímým prodejem dosáhnout. Jinými slovy žádní milionáři z vás nebudou a o nějakém pasivném příjmu si může nechat jen zdát.

Možná si říkáte, že každá koruna je dobrá, ano ale uvědomujete si, že budete muset absolvovat spoustu schůzek, telefonátů, na schůzku se nějak dopravit a pokud budete chtít někoho druhého přesvědčit, že se vám daří dobře, a že by vás měl následovat, těžko budete moci na schůzku přijít v odrbaných džínách, to by vám nikdo nevěřil, takže bude muset investovat do svého zevnějšku, zaplatit útratu za občerstvení atd. Prostě náklady na získání nového člena a vybudování prodejní sítě něco stojí, tak pozor na to, aby nebyly vyšší než váš příjem a vám nezbyly jen oči pro pláč.

Závěr: Pokud jde o MLM, můžeme zodpovědně prohlásit, že majitel společnosti, která tento způsob prodeje zavede, na něm zcela určitě vydělá. Otázka však je, zda na něm vydělá i distributor a kupující, neboť ten je dost často nucen prodávat i produkty, o které obecně není příliš velký zájem. Umění prodejce v systému MLM pak tedy dost často spočívá pouze v tom přesvědčit někoho, aby si koupil něco, co vlastně vůbec nepotřebuje nebo za cenu výrazně vyšší, než za jakou lze pořídit obdobný produkt u jiné společnosti.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:

 1. Karel

  souhlasím, hezky vysvětleno

 2. Petr Mazálek

  Velmi dobře napsaný text, díky za něj!

 3. Adam

  Velmi sa mi pacil text, bohuzial mam kamarata, ktory je distributor a velmi to sedi.

 4. Petra

  Děkuji za vysvětlení. Nedávno mi začal z ničeho nic psát známý, celkem fajn kluk. Začalo to otázkami o tom jak se mám a jak se má on. Pak se začal vyptávat, co bych chtěla jednou dělat, rozebírat budoucnost a finance. Jeho nejčastěji užívaným termínem byla „finanční nezávislost“. Neustále opakoval, že mi chce pomoci a vyzvídat jestli budu mít tehdy a tehdy čas. Náhodou jsem narazila na jeho blog, kde jsem se dočetla právě o MLM, a jelikož jsem neměla páru, co to znamená, začala jsem vyhledávat a narazila na tento článek. Došlo mi, o co se snažil a jsem ráda, že se mi ho podařilo včas odpálkovat.

 5. Stoned Jesus

  Naprosto přesná definice. Navezl jsem se do mlm také… naštěstí vycouval jsem dříve než se to celé sesypalo.

 6. Miroslav Čermák

  Zde je má reakce, na některé vaše dotazy a komentáře: http://www.cleverandsmart.cz/mlmisti-vsech-zemi-spojte-se/


K článku “MLM: Multi Level Marketing nebo podvod?” se zde nachází 6 komentářů.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: