Lze zavádění úsporných opatření považovat za první známku toho, že firmě dochází dech?

managementTo, že firmy hledají možnosti, jak snížit své náklady, je v pořádku, ale přesto si nelze nevšimnout, že k tomuto opatření většinou přikročí až v okamžiku, kdy jim začne klesat zisk nebo jim už neroste takovým tempem jako v minulých letech.

Díky úspoře nákladů může firma sice ještě nějakou dobu cekem dobře fungovat, a dokonce být i schopna uspokojit požadavky vlastníka a akcionářů a generovat odpovídající zisk, ovšem pokud se nezmění a nepřijde s nějakou skutečně disruptivní inovací, tak ji ani tato úspora nákladů nezachrání.

V delším časovém horizontu může konkurenceschopnost jejich produktů jedině klesat. Ne nutně z důvodu ztráty kvality, ale spíše z důvodu fyzického a především pak morálního zastarávání, kdy produkt svými funkcemi již zcela neodpovídá představám a potřebám zákazníků, což nevyhnutelně povede k ještě větší ztrátě tržního podílu a tím i k dalšímu poklesu zisku.

Ve většině případů je zavedení úsporných opatření skutečně indikátor toho, že firma nedokáže oproti konkurenci nabídnout výrobek nebo službu s větší přidanou hodnotou. Je třeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy je pokles zisku způsoben vnějšími vlivy, např. zvýšením cen vstupů, změnou legislativy, apod., tak se zpravidla týká celého segmentu, a k rozhodnutí zavést úsporná opatření nakonec přistoupí všichni konkurenti.

A protože v delším období dochází k saturaci trhu a produkty se nacházejí z pohledu jejich životního cyklu (Product Life Cycle, zkr. PLC) ve fázi zralosti, roste i konkurenční boj a dochází k přetahování zákazníků konkurence, je nutné se zaměřit na odlišení se od konkurence.

Firma však moc možností nemá, může se odlišit výrobkem, zaměřit se na určitý tržní segment anebo se odlišit cenou. Ve všech případech však musí přijít s nějakou inovací, protože jen zavést úsporná opatření bohužel nestačí.

Je potřeba opustit tradiční způsoby řízení, podporovat inovační leadery a vznik sebeorganizujících týmů, přeměnit zaměstnance ve skutečně angažované a přicházet pak se soustavnými inovacemi (continuous innovation), které povedou k uspokojení zákazníků a ve finále pak i ke generování zisku.

Právě schopnost inovovat, a může se jednat o inovace produktové, procesní, organizační, marketingové, které přicházejí jak zevnitř, tak i vně firmy, podstatnou měrou rozhoduje o tom, zda firma ve vysoce konkurenčním a turbulentním prostředí přežije nebo ne a určuje mimochodem i její skutečnou hodnotu.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Lze zavádění úsporných opatření považovat za první známku toho, že firmě dochází dech?” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: