Lesk a bída HR v ČR: Za únikem většiny informací stojí samotní zaměstnanci

Byť nás média neustále informují o únicích informací, za kterými stojí nejrůznější organizované skupiny, tak drtivou většinu úniků informací mají stále na svědomí samotní zaměstnanci.

Ti jsou nejslabším článkem celého systému, a nezdá se, že by tomu v dohledné době mělo být jinak.

A asi ani být nemůže, protože většina firem zdaleka netuší, anebo si ani nepřipouští, že by se jich tento problém mohl týkat, a tak v této věci jednoduše nic nepodnikají.

Žádná bezpečnostní opatření organizační a technické povahy nezavádějí, a bezpečnostní osvětě svých zaměstnanců se rovněž nevěnují. Je však otázka, zda by zavedení příslušných opatření na této skutečnosti něco změnilo.

Obávám se že nikoliv, protože za nimi bohužel stojí zaměstnanci, kteří mají k citlivým informacím naprosto legitimní přístup v rámci plnění svých pracovních povinností a neváhají ho zneužít. A zdá se, že ani sofistikovaná DLP řešení jim v tom nezabrání.

Personalisté pak spatřují příčinu tohoto problému v nedostatečné loajalitě českých zaměstnanců a poukazují na loajalitu zaměstnanců v Asii. Jaksi ale zapomínají dodat, že zaměstnanec v Asii, který má dobře placené místo, na tomto místě často vydrží až do důchodu, s věkem postupuje ve společenské hierarchii a mnohdy také vlastní zaměstnanecké akcie a je tedy silně motivován, aby jeho firma prosperovala.

V jednom nedávném průzkumu byla respondentům položena otázka, za jaké situace by byli schopni citlivá data vynést. Respondenti se vesměs shodli, že v okamžiku, kdy by měli pocit, že si jich zaměstnavatel dostatečně neváží, nebo by dokázali dané informace využít ve vlastním podnikání, anebo kdyby se jim nedostávalo odpovídajícího finančního ohodnocení.

Když se však nad výše uvedenými odpověďmi zamyslíte, tak zjistíte, jak spolu velice úzce souvisí. Všimněte si, že na prvním místě bylo zmíněno nikoliv finanční ohodnocení, ale nedostatek respektu a uznání. A stejně tak možnost využít daných informací ve vlastním podnikání je třeba interpretovat tak, že tito zaměstnanci mají pocit, že se nemohou podílet na rozhodování a řízení společnosti, a dělat věci po svém. Tedy jinak a lépe, alespoň z jejich pohledu.

Není také úplně nezajímavé, že v mnoha firmách, kde k úniku došlo, byl zaměstnanec nedoceněn, dlouhodobě frustrován nemožností cokoliv změnit a zároveň byl i nedostatečně finančně ohodnocen.

Z pohledu řízení informační bezpečnosti je tato skutečnost obzvlášť alarmující, protože když si uvědomíme, že k realizaci hrozby, v tomto případě krádeži informací, je potřeba schopnost, příležitost a motiv, tak tito zaměstnanci jsou v podstatě časovanou bombou, před kterou nás žádná bezpečnostní opatření organizační a technické povahy neochrání.

Problém je, že management mnohdy ani netuší, jak nespokojení jejich zaměstnanci vlastně jsou. Ukolébán výsledky nejrůznějších průzkumů, které pro něj připravily renomované agentury, žije v domnění, že je vše v nejlepším pořádku, jenže ono bohužel není.

Asi je vám jasné, že k minimalizaci rizika krádeže informací ze strany zaměstnanců je nutné změnit celkový přístup k řízení lidských zdrojů v organizaci a postoj managementu vůbec.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Lesk a bída HR v ČR: Za únikem většiny informací stojí samotní zaměstnanci” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: