Lesk a bída HR v ČR: práce z domova

Spatřujeme propastný rozdíl mezi tím, co zaměstnavatelé nabízejí a co zaměstnanci vlastně chtějí.

Někteří personalisté jaksi nezaznamenali, že v České republice došlo podobně jako v některých dalších evropských zemích ke změně struktury hospodářství od AIS k SIA. To znamená, že většina zaměstnanců pracuje v oblasti služeb (Services), méně zaměstnanců již nachází uplatnění v průmyslu (Industry) a ještě méně jich je zaměstnáno v zemědělství (Agriculture). Způsob uvažování managementu a personalistů se však, co se týká nabídky formy práce, příliš nezměnil. Jakoby nepochopili, že dnes již ve spoustě oborů není nutné, aby byl pracovník po celou pracovní dobu trvale přítomen na pracovišti.

Důvod je prostý. Zatímco dříve, kdy převažovala průmyslová výroba, která byla značně materiálově a technicky náročná, tak dnes značná část zaměstnanců pracuje v oblasti poskytování služeb. Nároky na technické vybavení pracovišť těchto zaměstnanců nejsou vysoké. Ve většině případů stačí k tomu, aby zaměstnanec mohl svou práci vykonávat jen telefon, počítač a internetová konektivita. A většina zaměstnanců toto vybavení má doma a mnohdy dokonce i kvalitnější, než jaké jim je schopen a ochoten poskytnout zaměstnavatel. Mimochodem, některé společnosti jsou si této skutečnosti vědomi a tak svým zaměstnancům nabízejí, že pro práci mohou používat svůj vlastní počítač, který si sami vyberou a na který jim přispějí. O tomto zaměstnaneckém programu se hovoří jako o BYOC (Bring Your Own Computer).

Ale zpět k práci z domova. Proč tato moderní forma práce, o kterou by jistě mělo zájem poměrně velké množství zaměstnanců, u nás není tak rozšířená jako jinde ve světě? Rizika práce z domova, o kterých jsme již psali, to nejspíš nebudou. Důvodů je mnohem více. Oproti nejvyspělejším ekonomikám jsme pozadu o mnoho let. Např. dnes tolik moderní openspace, to je něco, co bylo jinde ve světě prosazováno řekněme někdy v 80. letech. Jistě, openspace má své kouzlo a nesporně přináší i pozitivní efekty, ale všimněte si, že je často prosazován plošně, tedy i na pracovištích, kde je zcela nevhodný a kde o nějakém zvyšování výkonu nemůže být vůbec řeč.

Další problém spočívá v tom, že někteří manažeři neumí hodnotit své podřízené. Vyžadovat trvalou přítomnost na pracovišti a lpět na dodržování pracovní doby je pro některé z nich stále jednodušší než hodnotit kvalitu a kvantitu odvedené práce. Na jejich obranu je nutno podotknout, že nezřídka jsou k tomu tlačeni vedením společnosti. V této souvislosti se často hovoří o značné neefektivitě českých podniků resp. jejich zaměstnanců, kteří nevyužívají efektivně pracovní dobu. Neefektivita však často pramení pouze z neschopnosti managementu efektivně využívat dostupných lidských zdrojů a různých forem práce.

Zaměstnavatelé nabízejí svým zaměstnancům nejrůznější benefity, ale je to opravdu to, co zaměstnanci chtějí? Jsme svědky toho, že značná část pracujících za prací dojíždí a někteří tráví na cestách i několik hodin denně. Trh s nemovitostmi u nás přes značné množství realitních kanceláří pořád stále nefunguje a tak v našich krajích není zcela běžné, aby rodina s dětmi prodala svůj rodinný domek a přestěhovala se za prací na druhý konec republiky. Nejrůznější benefity ve formě slev na nejrůznější sportovní a kulturní akce tak nejsou pro zaměstnance, co dojíždí a mají rodinu, příliš zajímavé. Prostě na tyto akce nemají čas. Tito zaměstnanci by ale jistě uvítali jako benefit možnost práce z domova. A co vy?

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Lesk a bída HR v ČR: práce z domova” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: