Jaký význam má strategický management v podnikání

Nebudeme si nic nalhávat, jsou odvětví, kde se bez strategického řízení klidně obejdete.

Minimálně v prvopočátku podnikání a pak jsou samozřejmě odvětví, do kterých bez uplatnění principů strategického řízení nelze prakticky ani vstoupit.

A jestliže přijmeme základní postulát, že smyslem každého podnikání je dosahování zisku, ať už prodejem produktů, kterými mohou být výrobky anebo služby, tak je nasnadě, že většina podnikatelů bude usilovat o dlouhodobé dosahování zisku, ideálně rostoucího v čase.

Zisk zpravidla nějakým způsobem koreluje s klasickou životní křivkou produktu (product life cycle, zkr. PLC), kdy na ose X je vynesen čas a na ose Y pak výsledek hospodaření. (Úmyslně nepíši zisk, protože v prvopočátku budete zpravidla ve ztrátě, nesmíte zapomenout na poměrně nákladnou fázi vývoje produktu.)

Tato křivka může mít samozřejmě u různých produktů naprosto odlišný průběh. A byť zpočátku objem prodeje zpravidla roste (fáze zavedení a růstu), tak pak později dochází ke stagnaci (fáze zralosti), a nakonec i k postupnému poklesu (fáze úpadku), což je ale zcela normální.

Cílem většiny podnikatelů pak je, aby objem prodeje co nejdéle rostl anebo byl minimálně stabilní a zajistil mu odpovídající příjem, tedy aby se produkt co nejdéle nacházel v pozici krávy v levém spodním kvadrantu BCG matice.

Zatímco vstup na trh může být mnohdy úspěšný jen díky neutuchajícímu nadšení a neotřelému podnikatelskému nápadu, který konkurenci naprosto zaskočí, anebo jen využívá aktuální mezery na trhu, kterou podnikatel objevil, tak v dlouhodobém horizontu lze uspět jedině díky strategickému řízení.

Je tomu tak proto, že nadšení a moment překvapení zde již nestačí, neboť konkurence zpravidla stihne nějakým způsobem zareagovat, přijde s podobným produktem nebo službou, dosáhne nižších nákladů, anebo má prostě jen lepší marketing.

S konkurencí je možné bojovat pomocí klasických nástrojů marketingového mixu, což vyžaduje trochu jiné kompetence, a ne každý podnikatel jimi disponuje. A to je i důvod, proč spousta začínajících podnikatelů zkrachuje anebo svůj startup raději prodá investorovi.

Pokud má organizace ambice v dlouhodobém horizontu uspět, tak její management musí nejprve definovat vizi a misi, poté provést situační analýzu a nakonec vytvořit strategický plán obsahující SMART cíle a vlastní strategii pak realizovat dle PDCA cyklu.

Můžete mít vynikající produkt, využívat patentové ochrany a pronikat s ním postupně na další a další trhy a nějakou strategii nemusíte vůbec řešit. Ovšem kolik je takových podnikatelů, kterým to tímto způsobem vyšlo? Není jich mnoho. A kolik je těch, kterým to nevyšlo? Těch je podstatně více, jen se o nich nemluví. Proč taky mluvit o neúspěšných, že.

Absence strategie je vůbec častý problém malých a středních firem, které žádnou strategii nevytváří, vznikají na základě náhlého podnikatelského záměru a jednají spíše intuitivně.

Což o to, ono to v prvopočátku může i fungovat, protože jako firma nově přicházející na trh není pro ostatní hráče čitelná, a dochází k náhlému momentu překvapení. Časem však firma bude stagnovat, zaostávat za svojí konkurencí a nakonec nejspíš i zanikne.

Ostatně to můžeme pozorovat i ve sportu, kdy neznámý šachista nebo tenista překvapí mnohem zkušenějšího hráče a porazí jej, ovšem podruhé se mu již zpravidla daný úspěch zopakovat nepodaří. Alespoň ne do té doby, než si najme spičkového kouče a spolu s ním identifikuje své silné a slabé stránky a zapracuje na nich.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Jaký význam má strategický management v podnikání” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: