Jaké jsou základní manažerské funkce

Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotný pohled na manažerské funkce nebo chcete-li typické činnosti, které manažer vykonává, tak je i tento příspěvek nutné brát jen jako další pohled na tuto problematiku.

Management je systematický proces, při kterém dochází k přeměně vstupů na výstupy.

V okamžiku, kdy je v rámci strategického řízení definována mise a vize, tak management musí analyzovat stávající situaci, ve které se organizace nachází a navrhnout možné strategie k dosažení cíle, který by měl být SMART a rozhodnout se, jakou strategii bude implementovat a následně musí vyhodnocovat, zda se k onomu cíli blíží. Vypuštěním návrhu a vyhodnocení pak získáme tzv. paralelní nebo také průběžné manažerské funkce, tak je nazývá třeba Vodáček[1]. V tomto užším pojetí mají i zkratku ARI (analyzovat, rozhodnout, implementovat).

Poznámka: Pozor, pokud nejsou k dispozici alternativy, tak se nejedná o činnost rozhodování, ale jen o projev vůle, nesouvisející s manažerským stylem řízení a může být tento projev snadno považován za aroganci moci. Tady by se daly připomenout i slova Petra F. Druckera, že rozhodování bez alternativ není rozhodování, ale zoufalý tah hazardního hráče.

Je zřejmé, že vše se musí naplánovat, a pro realizaci jednotlivých činností je nutné vybrat vhodné zaměstnance, a ty je nutné organizovat, aby byli ve správný čas a na správném místě, a dále je vést, a samozřejmě i kontrolovat, protože jedině tak lze zajistit, že se bude postupovat v souladu s plánem. V zásadě se jedná o tzv. sekvenční manažerské funkce, tak jak je definuje např. Vodáček. Přičemž činnosti jako je organizace a výběr se vzájemně ovlivňují, neboť zde máme i trendy jako je vytváření pracovních míst na míru nebo sebeorganizující týmy.

Poznámka: Součástí vedení pak je i informování, motivování a ovlivňování (přímé, nepřímé) a přikazování a koordinování, a aby zaměstnanci dosáhli požadovaného výkonu, je potřeba se věnovat i jejich osobnostnímu a profesnímu rozvoji formou vzdělávání mimo pracoviště (kurzy, školení, workshopy) a na pracovišti (koučink, mentoring, counseling) ale nic se nemá přehánět, je třeba dát pozor na micromanagement.

Když pak tyto dva pohledy na řízení, tedy paralelní a sekvenční zkombinujeme dohromady, tak teprve dostaneme ten správný mix činností a dává to i smysl, protože vždy je nutné nejprve analyzovat stávající situaci a možnosti, které máme, poté můžeme navrhnout několika variant, rozhodnout se pro jednu z nich, naplánovat její realizaci, vybrat, organizovat, vést a kontrolovat lidi, kteří ji budou realizovat. Opomenutí jakékoliv činnosti může mít fatální následky.

A vzhledem k tomu, že se organizace nachází ve značně turbulentním prostředí, měl by manažer rovněž usilovat o zajištění požadované kvality produktu, bezpečnosti práce a to v rámci všech činností, a řídit rizika, spočívající v periodickém vyhodnocování rizika a volbě vhodných způsobů jeho zvládání.

Dále je třeba si uvědomit, že existuje strategické, taktické a operativní řízení realizované na úrovni vrcholového, středního a nižšího managementu, které vyžaduje trochu rozdílné kompetence při realizaci manažerských činností, resp. se některé z nich stávají dominantní, ale tomu se budeme věnovat příště.

[1] VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, 2013. ISBN 978-80-7261-232-1.
Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.


K článku “Jaké jsou základní manažerské funkce” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: