Jak spočítat koeficient Beta

Koeficient Beta vyjadřuje v modelu CAPM míru volatility, neboli kolísavosti a tedy i rizikovosti dané investice vůči ostatním aktivům na trhu.

Proč jsou však některá aktiva podstatně rizikovější než ostatní aktiva a mají i mnohem vyšší míru volatility (Beta, zkr. B)?

Obecně platí, že čím více je daná firma závislá na hospodářských cyklech, má vyšší fixní náklady a je více zadlužená, tak tím vyšší je zpravidla i koeficient B.

Nyní tedy víme, od čeho se koeficient B odvíjí, ale jak ho spočítáme? Jednoduše tak, že se budeme ptát, jak se mění hodnota daného aktiva v čase vůči ostatním aktivům na trhu. Jejich hodnotu za dané období získáme např. pomocí indexu NASDAQ.

Všimněte si hodnot Adjusted Close, které setřídíme sestupně dle data. Stejně tak bychom to měli udělat i s hodnotami našeho aktiva. Nyní spočteme, o kolik procent vzrostla nebo klesla cena daného aktiva v jednotlivých dnech.

To spočteme tak, že hodnotu aktiva X a Y dosaženého následujícího dne vždy dělíme hodnotou příslušného aktiva dosaženého dne předchozího a odečteme 1 a vynásobíme 100. Nyní máme k dispozici veškerá data a můžeme spočítat koeficient B podle následujícího vzorce:

Kde x‘ je procentuální změna, Avg(x‘) je průměrná procentuální změna trhu za celé období a y‘ je procentuální změna našeho aktiva a Avg(y‘) je průměrná procentuální změna našeho aktiva za celé období. Pro zjednodušení si uvedeme jen pět hodnot, protože to pro pochopení úplně stačí.

Zde můžeme použít funkci COVARIANCE.P/VARIANCE.P, kterým jako parametry předáme hodnoty v příslušných sloupcích. Případně můžeme použít funkci SLOPE, které rovněž předáme jako parametry hodnoty v příslušných sloupcích. A konečně třetí možností je použití nástroje Regrese.

Poznámka: Nástroj Regrese najdete na záložce DATA v sekci Analýza, kde se nachází položka Analýza dat. Pokud ji tam nemáte, tak musíte tento doplněk povolit přes Soubor – Možnosti – Doplňky – Přejít a v okně pak zaškrtnout doplněk „Analytické nástroje“ a potvrdit tlačítkem OK.

Výše uvedené způsoby výpočtu jsou zachyceny v tomto spreadsheetu.

Pokud vás tento článek zaujal, můžete odkaz na něj sdílet.

Štítky:


K článku “Jak spočítat koeficient Beta” se zde nenachází žádný komentář - buďte první.

Diskuse na tomto webu je moderována. Pod článkem budou zobrazovány jen takové komentáře, které nebudou sloužit k propagaci konkrétní firmy, produktu nebo služby. V případě, že chcete, aby z těchto stránek vedl odkaz na váš web, kontaktujte nás, známe efektivnější způsoby propagace.

Přihlášeným uživatelům se tento formulář nezobrazuje - zaregistrujte se.

Jméno:(požadováno)
E-mail:(požadováno - nebude zobrazen)
Web:

Text vaší reakce: